Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πληροφορίες για αυτήν την αναβάθμιση (02/12/2010)

Σας ευχαριστούμε για το συνεχές ενδιαφέρον σας σχετικά με τα προϊόντα της Sony.

Η Sony ενδιαφέρεται πολύ για την ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη και, ως εκ τούτου, προσφέρει ενημέρωση υλικολογισμικού για την DSLR-A850 / DSLR-A900.

Σημαντικό:

Αν δεν μπορεί να γίνει ενημέρωση υλικολογισμικού, επικοινωνήστε με τη Sony.

Αφού ενημερωθεί η κάμερα, προετοιμάστε το μέσο εγγραφής ή διαγράψτε το αρχείο ενημέρωσης "DSCA850.APP" ή "DSCA900.APP" από το μέσο εγγραφής.

Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης του υλικολογισμικού

 1. Ωθήστε το διακόπτη POWER στη θέση ON (ενεργοποίηση).
 2. Πατήστε το κουμπί MENU.
 3. Πατήστε το κουμπί DISP, ενόσω προβάλλεται το μενού.
 4. Η έκδοση του υλικολογισμικού προβάλλεται σε ένα παράθυρο στην οθόνη LCD.
 5. Πατήστε το κέντρο του διακόπτη πολλαπλής επιλογής για έξοδο.
Σημείωση: αν η έκδοση του υλικολογισμικού είναι ήδη "Ver.2.00", τότε η ενημέρωση υλικολογισμικού δεν απαιτείται.

Ισχύει για τα μοντέλα

 • DSLR-A850 / DSLR-A900 με υλικολογισμικό Ver.1.00

Βελτιώσεις

Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα ενημερώνει το υλικολογισμικό DSLR-A850 / DSLR-A900 στην έκδοση 2.00 και παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Το στοιχείο [Release w/o Lens] [Πάτημα χωρίς φακό] έχει προστεθεί στο Μενού προσαρμοσμένων ρυθμίσεων 2

  Μπορείτε να ελευθερώσετε το κλείστρο ακόμα κι όταν δεν υπάρχει φακός τοποθετημένος στη φωτογραφική μηχανή (P/A/S/M και Αυτόματος τρόπος λειτουργίας).

 • Το εύρος της αντιστάθμισης έκθεσης έχει επεκταθεί

  Το εύρος αντιστάθμισης έκθεσης έχει επεκταθεί στα ±5 EV (Πριν από την αναβάθμιση: ±3 EV).

 • Έχει προστεθεί πρόσθετη ρύθμιση του βήματος έκθεσης για τη λήψη με βραχίονα

  Η παρακάτω ρύθμιση έχει προστεθεί στις λειτουργίες συνεχούς λήψης με βραχίονα και μεμονωμένης λήψης με βραχίονα:
  Ο βραχίονας έκθεσης μπορεί τώρα να ρυθμιστεί σε βήματα των 3 EV και η φωτογραφική μηχανή λαμβάνει τρεις φωτογραφίας ([3,0 EV- +3,0 EV]). (Πριν από την ενημέρωση: Έως 2,0 EV).

 • Η λειτουργία AF έχει βελτιωθεί

  Η ταχύτητα αυτόματης εστίασης έχει βελτιωθεί. Η βελτίωση θα είναι περισσότερο εμφανής κατά τη χρήση τηλεφακού, ωστόσο η επίδραση εξαρτάται από τις συνθήκες λήψης.

Απαιτήσεις συστήματος

 • Υλικό υπολογιστή
  • Μια θύρα USB ή μια υποδοχή κάρτας συμβατή με το μέσο εγγραφής που θα χρησιμοποιηθεί.
  • Τουλάχιστον 5 MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο.
  • Τουλάχιστον 32 MB μνήμης RAM.

 • Πηγή τροφοδοσίας της φωτογραφικής μηχανής
  • Όταν εκτελείτε την ενημέρωση υλικολογισμικού, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία NP-FM500H είναι πλήρως φορτισμένη και ότι χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό/φορτιστή AC AC-PW10AM (πωλείται ξεχωριστά).

 • Καλώδιο USB
  • Καλώδιο USB που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή.
   (Εάν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει υποδοχή κάρτας κατάλληλη για το μέσο εγγραφής)

   Σημείωση: οι λειτουργίες δεν είναι εγγυημένες εάν χρησιμοποιείται κάποιο καλώδιο διαφορετικό από το παρεχόμενο.

 • Μέσο εγγραφής
  • Χρειάζεται ένα ή περισσότερα μέσα εγγραφής:
   • Μια συσκευή Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/Memory Stick PRO-HG Duo* με χωρητικότητα 16 MB ή περισσότερα.
    * Το "Memory Stick Duo" είναι ο όρος που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτήν την ενότητα.
   • Μια κάρτα CF (CompactFlash) με χωρητικότητα 16 MB ή περισσότερα.
   Σημείωση: το μέσο εγγραφής ΠΡΕΠΕΙ να προετοιμάζεται πρώτα με την κάμερα. Να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας από τα δεδομένα σας, καθώς όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν (συμπεριλαμβανομένων των προστατευμένων εικόνων) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προετοιμασίας και δεν θα υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς.

Εγκατάσταση

 • Βήμα 1 - Λήψη της ενημέρωσης υλικολογισμικού στον υπολογιστή σας  • Βεβαιωθείτε ότι δεν λειτουργεί άλλο πρόγραμμα εκτός από το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε.
  • Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη στο κάτω μέρος της σελίδας. Μετά από την ανάγνωση αυτής της σύμβασης, κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής "I have read the disclaimer and agree to the terms and conditions." (Διάβασα τη δήλωση αποποίησης και συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις) που υπάρχει στην περιοχή λήψης, απέναντι από το μοντέλο της κάμεράς σας και το λειτουργικό σύστημα.
  • Κάντε κλικ στο βέλος που υπάρχει στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
  • Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

 • Βήμα 2 - Εξαγωγή του αρχείου λήψης.  Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο λήψης για να κάνετε εξαγωγή του. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε, το αρχείο ενδέχεται να εξαχθεί αυτομάτως μετά τη λήψη.

  Δημιουργείται το ακόλουθο αρχείο: "DSCA850.APP"* [Μέγεθος αρχείου: 6.895.968 byte] ή "DSCA900.APP"* [μέγεθος αρχείου: 6.893.472 byte], ανάλογα με το αρχείο του οποίου έχετε κάνει λήψη.
  (*)Η κατάληξη του ονόματος του αρχείου ενδέχεται να μην είναι ορατή, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος.


 • Βήμα 3 - Αντιγραφή του αρχείου ενημέρωσης στο μέσο εγγραφής (Memory Stick Duo / κάρτα CF).  • Προετοιμάστε το μέσο εγγραφής (Memory Stick Duo / κάρτα CF) που θα χρησιμοποιήσετε για την ενημέρωση, έπειτα προετοιμάστε το με την κάμερα.

   Σημειώσεις:
   • Εάν δεν έχει προετοιμαστεί, η ενημέρωση του υλικολογισμικού ίσως να μην εκκινηθεί.
   • Έχετε υπόψη σας ότι όλα τα δεδομένα, ακόμα και οι προστατευμένες εικόνες θα διαγραφούν από την διαδικασία διαμόρφωσης και δεν θα μπορούν να ανακτηθούν.

   Πώς να προετοιμάσετε το μέσο εγγραφής:

   1. Ωθήστε το διακόπτη POWER στη θέση ON (ενεργοποίηση).
   2. Πατήστε το κουμπί MENU και ρυθμίστε το "Memory card" στον τύπο που χρησιμοποιείτε για την ενημέρωση (Memory Stick Duo / κάρτα CF) στο μενού Setup-2 (Ρύθμιση-2).
   3. Επιλέξτε "Format" στο μενού Playback-1 (αναπαραγωγή 1) με το διακόπτη πολλαπλής επιλογής και, στη συνέχεια, πατήστε το κεντρικό κουμπί του διακόπτη πολλαπλής επιλογής.
   4. Εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης. Επιλέξτε [OK] με το διακόπτη πολλαπλής επιλογής, στη συνέχεια πατήστε το κεντρικό κουμπί του διακόπτη πολλαπλής επιλογής.
   5. Αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία, πατήστε το κουμπί MENU για να κλείσετε το μενού.

  • Αν ο υπολογιστής σας διαθέτει μια υποδοχή κάρτας που είναι συμβατή με Memory Stick Duo ή κάρτα CF:

   • Εισαγάγετε το μέσο εγγραφής που έχει προετοιμαστεί με την κάμερα στην υποδοχή κάρτας του υπολογιστή σας.
   • Αντιγράψτε το αρχείο ενημέρωσης "DSCA850.APP" ή "DSCA900.APP" (ανάλογα με το μοντέλο της κάμεράς σας) στο ριζικό κατάλογο του μέσου εγγραφής.

    Σημείωση: το μέσο εγγραφής ΠΡΕΠΕΙ να προετοιμάζεται πρώτα με την κάμερα. Να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας από τα δεδομένα σας, καθώς όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν (συμπεριλαμβανομένων των προστατευμένων εικόνων) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προετοιμασίας και δεν θα υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς.

  • Αν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει μια υποδοχή κάρτας που είναι συμβατή με Memory Stick Duo ή κάρτα CF:

   • Τοποθετήστε ένα διαμορφωμένο μέσο εγγραφής στην κάμερα (βεβαιωθείτε ότι το μέσο εγγραφής έχει διαμορφωθεί με την κάμερα, όχι με τον υπολογιστή).
   • Τοποθετήστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία (NP-FM500H) στην κάμερα ή συνδέστε το τροφοδοτικό AC στην κάμερα.
   • Σύρετε το διακόπτη POWER στη θέση OΝ.
   • Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλετε το μενού Recording [Εγγραφή].
   • Επιλέξτε τη σελίδα 2 του μενού ρύθμισης με το διακόπτη πολλαπλής επιλογής και βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση "USB connection" (σύνδεση USB) έχει οριστεί στο "Mass Storage" (μαζική αποθήκευση).   • Εάν δεν έχει, αλλάξτε την σε "Mass Storage", ως εξής:

    • Επιλέξτε "USB connection" (σύνδεση USB) με το διακόπτη πολλαπλής επιλογής.
    • Πατήστε το κέντρο του διακόπτη πολλαπλής επιλογής.
    • Επιλέξτε "Mass Storage" με το διακόπτη πολλαπλής επιλογής, στη συνέχεια πατήστε το κεντρικό κουμπί του διακόπτη πολλαπλής επιλογής.

   • Πατήστε το κουμπί MENU για απενεργοποίηση του μενού.
   • Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή με το καλώδιο USB που συνόδευε τη φωτογραφική μηχανή.
   • Αντιγράψτε το αρχείο ενημέρωσης "DSCA850.APP" ή "DSCA900.app" (ανάλογα με το μοντέλο της κάμεράς σας) στο ριζικό κατάλογο του μέσου εγγραφής που έχει τοποθετηθεί στη φωτογραφική μηχανή.
   • Όταν αντιγραφεί το αρχείο, αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

 • Βήμα 4 - Ενημέρωση του υλικολογισμικού της κάμερας.  Σημαντικό:
  • όταν εκτελείτε την ενημέρωση υλικολογισμικού, χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία NP-FM500H ή το τροφοδοτικό/φορτιστή AC-PW10AM AC (πωλείται ξεχωριστά).
  • Μην αφαιρείτε την μπαταρία ή το τροφοδοτικό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης υλικολογισμικού, διαφορετικά η κάμερα ενδέχεται να υποστεί μόνιμη βλάβη.


  1. Ωθήστε το διακόπτη POWER στη θέση ON (ενεργοποίηση) και επιλέξτε τον τύπο της Κάρτας μνήμης που θα χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση (Memory Stick Duo / κάρτα CF), έπειτα ωθήστε το διακόπτη POWER στη θέση OFF.
  2. Τώρα, εισαγάγετε το μέσο εγγραφής που περιέχει το αρχείο ενημέρωσης στην κάμερα. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί MENU, ωθώντας το διακόπτη POWER στη θέση ON (ενεργοποίηση).  3. Εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης.   Εάν το παράθυρο επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται στην οθόνη LCD:

   1. Εάν το μέσο εγγραφής δεν έχει προετοιμαστεί, η ενημέρωση του υλικολογισμικού ίσως να μην εκκινηθεί.
   2. Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο ενημέρωσης "DSCA850.APP" ή "DSCA900.APP" βρίσκεται στο ριζικό κατάλογο του μέσου εγγραφής.

  4. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη πολλαπλής επιλογής για να επιλέξετε "OK" και, στη συνέχεια, πατήστε το κέντρο του διακόπτη πολλαπλής επιλογής για επιβεβαίωση. Αν επιλέξετε "Cancel" [Ακύρωση], η λειτουργία ακυρώνεται.


  5. Η διαδικασία ενημέρωση εκκινείται.  6. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί και ότι η κάμερα θα επανεκκινηθεί μετά από περίπου 10 δευτ.

   Περιμένετε να επανεκκινηθεί η κάμερα.  7. Ωθήστε το διακόπτη POWER στη θέση OFF, αφού επανεκκινηθεί η κάμερα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το μέσο εγγραφής.


 • Βήμα 5 - Έλεγχος της έκδοσης υλικολογισμικού.  1. Ωθήστε το διακόπτη POWER στη θέση ON (ενεργοποίηση).
  2. Πατήστε το κουμπί MENU.
  3. Πατήστε το κουμπί DISP, ενόσω προβάλλεται το μενού.
  4. Η έκδοση του υλικολογισμικού προβάλλεται σε ένα παράθυρο στην οθόνη LCD.
  5. Πατήστε το κέντρο του διακόπτη πολλαπλής επιλογής για έξοδο.
  Σημαντικό:
  • Αν δεν μπορεί να γίνει ενημέρωση υλικολογισμικού, επικοινωνήστε με τη Sony.
  • Αφού ενημερωθεί η κάμερα, προετοιμάστε το μέσο εγγραφής ή διαγράψτε το αρχείο ενημέρωσης "DSCA850.APP" ή "DSCA900.APP" από το μέσο εγγραφής.
 • Βήμα 6 - Κάντε λήψη του εγχειριδίου που περιγράφει τις νέες διαθέσιμες λειτουργίες και τον τρόπο χρήσης τους.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • DSLRA900v20.exe