Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • FDR-AX1E

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Όνομα: Ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδοση 4.00 για το μοντέλο FDR-AX1E
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας:14/10/2015
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις
  • Μεταφορά κλιπ σε εξωτερικά μέσα αποθήκευσης USB
  • Μεταφορά κλιπ στο PlayMemories Home
  • Εμφάνιση κωδικών δεδομένων κατά την αναπαραγωγή κλιπ μορφής AVCHD
  • Σημειώσεις:
   - Αυτή η βιντεοκάμερα δεν μπορεί να μεταφέρει τα εγγεγραμμένα δεδομένα στην κάρτα MS/SD όταν είναι απευθείας συνδεδεμένη σε PC ή Mac μέσω καλωδίου USB. Αντί γι' αυτό, χρησιμοποιήστε μια εξωτερική συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης (προαιρετικό αξεσουάρ)
   - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Vegas Pro 12 Edit (παρέχεται δωρεάν) για την επεξεργασία εγγεγραμμένων κλιπ AVCHD

   Δείτε τον Οδηγό Λειτουργίας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις νέες λειτουργίες.

 • Διαπιστώστε αν η κάμερα χρειάζεται ενημέρωση

  Ελέγξτε την έκδοση του λογισμικού συστήματος, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται παρακάτω. Αν η έκδοση του λογισμικού συστήματος είναι ήδη [Ver.4.00], δεν χρειάζεστε την ενημέρωση.

  1. Ενεργοποιήστε την κάμερα.


   Μεγέθυνση εικόνας
  2. Μεταβείτε στο μενού πατώντας το κουμπί "MENU".


   Μεγέθυνση εικόνας
  3. Μεταβείτε στην επιλογή "Version" [Έκδοση] στο μενού "System" [Σύστημα].


   Μεγέθυνση εικόνας
  4. Εμφανίζεται η έκδοση του λογισμικού συστήματος.
   Αν η έκδοση είναι 4.00, δεν χρειάζεστε την ενημέρωση.


   Μεγέθυνση εικόνας
  5. Αφού ελέγξετε την έκδοση του λογισμικού συστήματος, πατήστε το κουμπί "MENU" για να εξέλθετε από το μενού.

Απαιτήσεις συστήματος

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:
 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 200 MB ή περισσότερος
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή περισσότερη
  Σημείωση: Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το υλικολογισμικό.
 • Πηγή τροφοδοσίας της κάμερας
  • Το τροφοδοτικό (AC-NB12A) που συνοδεύει την κάμερα.
 • Υποδοχή/διασύνδεση κάρτας μνήμης SD ή SDHC.
 • Κάρτα μνήμης SDHC (Κατηγορία ταχύτητας: 4 έως 10, χωρητικότητα 2 έως 32 GB, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάρτα UHS) ή SD (FAT16, χωρητικότητα έως 2 GB) μορφοποιημένη από την κάμερα.

Λήψη

Σημαντικές σημειώσεις:

 • Όταν εκτελείτε την ενημέρωση υλικολογισμικού, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC-NB12A.
 • Μην αποσυνδέετε το τροφοδοτικό κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της κάμερας λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.

1. Λήψη του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού:

 1. Στο κάτω μέρος της σελίδας, διαβάστε την αποποίηση ευθυνών και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Download [Λήψη].
 2. Αρχίζει η λήψη του αρχείου [FDRAX1V400_firmware.zip].
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

  Για χρήστες των Windows 8:

  Με τις αρχικές ρυθμίσεις του Internet Explorer, το αρχείο ενημέρωσης θα αποθηκευτεί στο φάκελο [Downloads] (Λήψεις). Κάντε κλικ στο πλακίδιο [Desktop] (Επιφάνεια εργασίας) από την οθόνη [Start] (Έναρξη) και εντοπίστε το αρχείο λήψης στο φάκελο [Downloads] (Λήψεις) χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση.

2. Αποσυμπίεση του αρχείου λήψης:

Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η λήψη του αρχείου, είστε έτοιμοι να αποσυμπιέσετε το αρχείο ενημέρωσης υλικολογισμικού συστήματος στην έκδοση 4.00 για το μοντέλο FDR-AX1E.

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 2. Αποσυμπιέστε το αρχείο λήψης για να εξαχθεί το αρχείο ".bin".

 3. Σημειώσεις:
  • Το αρχείο λήψης ενδέχεται να είναι ήδη αποσυμπιεσμένο, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.
  • Η επέκταση ".bin" ενδέχεται να μην είναι ορατή, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας.
  • Αυτό το αρχείο ".bin" είναι το λογισμικό συστήματος για την κάμερα, δεν χρειάζεται να κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο ή να το ανοίξετε.

Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η εξαγωγή του αρχείου, είστε έτοιμοι να μεταφέρετε το αρχείο στην κάρτα μνήμης SD/SDHC.

3. Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης SD/SDHC:

 • Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης SD/SDHC στην υποδοχή "UTILITY SD" της κάμερας και ενεργοποιήστε την.


  Μεγέθυνση εικόνας
 • Μεταβείτε στο μενού χρησιμοποιώντας το κουμπί "MENU" και επιλέξτε "SD Card" [Κάρτα SD] στο μενού "FORMAT MEDIA" [Μορφοποίηση μέσου]. Πατήστε "Execute" [Εκτέλεση] και μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης.


  Μεγέθυνση εικόνας
 • Αφού ολοκληρωθεί η μορφοποίηση, πατήστε το κουμπί "MENU" για να κλείσετε το μενού.

4. Αντιγραφή του αρχείου ενημέρωσης στην κάρτα μνήμης SD/SDHC:

 • Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης SD/SDHC από την κάμερα αφού τη μορφοποιήσετε και τοποθετήστε την στην υποδοχή/διασύνδεση του υπολογιστή σας.
 • Αντιγράψτε το αρχείο ενημέρωσης λογισμικού συστήματος ".bin" στο ριζικό φάκελο της κάρτας μνήμης SD/SDHC.

Εγκατάσταση

1. Εκτέλεση της ενημέρωσης υλικολογισμικού

Σημειώσεις:
 • Η ενημέρωση ενδέχεται να μην ξεκινήσει αν δεν έχει μορφοποιηθεί σωστά η κάρτα μνήμης SD/SDHC.
 • Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό (AC-NB12A) κατά την ενημέρωση του λογισμικού συστήματος. Αν η κάμερα απενεργοποιηθεί κατά την ενημέρωση του λογισμικού συστήματος, η κάμερα ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Φροντίστε να μην αποσυνδεθεί το καλώδιο του τροφοδοτικού.
 • Αν κάρτα μνήμης αφαιρεθεί κατά την ενημέρωση του λογισμικού συστήματος, η κάμερα ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης κατά την ενημέρωση του λογισμικού συστήματος.
 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης SD/SDHC στην υποδοχή "UTILITY SD" της κάμερας και ενεργοποιήστε την.
 3. Πατήστε το κουμπί "MENU" και μεταβείτε στην επιλογή "System" [Σύστημα], "Version Up" [Ενημέρωση έκδοσης].


  Μεγέθυνση εικόνας
 4. Επιλέξτε "Execute" [Εκτέλεση]. Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα "Please use the AC adapter. Upgrade Version?" [Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό. Αναβάθμιση έκδοσης;].
 5. Επιλέξτε "Execute" [Εκτέλεση]. Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα "Version Upgrade Vx.xx - V4.00" [Αναβάθμιση έκδοσης Vx.xx - V4.00].


  Μεγέθυνση εικόνας

  Αν δεν βρεθούν τα δεδομένα λογισμικού συστήματος, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα "Version Upgrade No File" [Αναβάθμιση έκδοσης, Κανένα αρχείο]. Οι πιθανές αιτίες αναφέρονται παρακάτω.
  • Το αρχείο ενημέρωσης λογισμικού συστήματος δεν έχει αποθηκευτεί στο ριζικό φάκελο της κάρτας μνήμης SD/SDHC.
  • Έχει αποθηκευτεί το αρχείο ενημέρωσης λογισμικού συστήματος κάποιου άλλου μοντέλου κάμερας.
  • Δεν ήταν δυνατή η σωστή αποκωδικοποίηση των δεδομένων ενημέρωσης λογισμικού συστήματος.

  Επιστρέψτε στη διαδικασία "Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης SD/SDHC" και προσπαθήστε ξανά.

 6. Επιλέξτε "Execute" [Εκτέλεση]. Αρχίζει η ενημέρωση.

  Η ενημέρωση θα εκτελεστεί σε δύο φάσεις: Φάση 1 (3 λεπτά) και Φάση 2 (9 λεπτά).

  Όταν ξεκινήσει η ενημέρωση, αρχίζει να αναβοσβήνει η λυχνία REC και εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα "Version Upgrade Elapsed Time XX:YY:ZZ Executing... XX%" [Αναβάθμιση έκδοσης, Χρόνος που έχει παρέλθει XX:YY:ZZ, Εκτέλεση... XX%]. (XX:YY:ZZ: Χρόνος που έχει παρέλθει, XX%: Ποσοστό που ολοκληρώθηκε)


  Μεγέθυνση εικόνας

  Προσοχή: Ανάμεσα στη Φάση 1 και τη Φάση 2 της ενημέρωσης, η κάμερα επανεκκινείται και το μήνυμα στην οθόνη εξαφανίζεται.
  Παρότι το μήνυμα εξαφανίζεται από την οθόνη, η ενημέρωση εξακολουθεί να εκτελείται. Μην απενεργοποιήσετε την κάμερα.

 7. Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, σταματά να αναβοσβήνει η λυχνία REC και εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα "Version Upgrade OK Turn Power Off" [Αναβάθμιση έκδοσης ΟΚ, Απενεργοποιήστε].

 8. Σημειώσεις:
  • Αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα "Version Upgrade NG: Cannot Read. Power Off" [Αναβάθμιση έκδοσης NG: Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση. Απενεργοποίηση]. Επανεκκινήστε την κάμερα και επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία από την αρχή.
  • Αν αποτύχει η ενημέρωση, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα "Version Upgrade Error!!" [Σφάλμα αναβάθμισης έκδοσης!]. Επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία από την αρχή. Αν το σφάλμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, η κάμερα ενδέχεται να χρειάζεται επισκευή. Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της Sony.

 9. Απενεργοποιήστε την κάμερα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό, επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε ξανά την κάμερα.

2. Επιβεβαίωση ότι η έκδοση υλικολογισμικού της κάμερας είναι 4.00

 1. Ενεργοποιήστε την κάμερα.
 2. Μεταβείτε στο μενού πατώντας το κουμπί "MENU".
 3. Μεταβείτε στην επιλογή "Version" [Έκδοση] στο μενού "System" [Σύστημα].
 4. Εμφανίζεται η έκδοση του λογισμικού συστήματος.
  Αν εμφανίζεται η έκδοση 4.00, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.


  Μεγέθυνση εικόνας

  Αν η έκδοση του λογισμικού συστήματος δεν έχει ενημερωθεί, ελέγξτε τη διαδικασία και επαναλάβετε την ενημέρωση της έκδοσης.