ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ - Διαβάστε την ενότητα "Απαραίτητα αρχεία", πριν κατεβάσετε αυτό το αρχείο.

Απαιτούμενες λήψεις

Εκτός κι αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, το αρχείο που αναφέρεται παρακάτω πρέπει να εγκατασταθεί ΠΡΙΝ το Λογισμικό συστήματος Έκδ.1.02 για FDR-AX53 (Mac) για να λειτουργεί σωστά. Αν αναφέρονται περισσότερα από ένα απαραίτητα αρχεία, εγκαταστήστε τα με τη σειρά που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
  for FDR-AX53

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Όνομα: Ενημέρωση λογισμικού συστήματος Έκδ.1.02 για FDR-AX53 (Mac)
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας:06/09/2016
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις
  • Βελτιώνει τη σταθερότητα της λειτουργίας περιστροφής/ανάκλισης εικόνας κατά τη χρήση τριπόδου

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με τις παρακάτω εκδόσεις Mac:
 • Mac OS X v.10.10 - 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Σημαντικό:
  Για macOS 10.13 - 10.15, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το "DriverLoader_1015" πριν από την ενημέρωση του λογισμικού σας.

  Σημαντικό:
  Για macOS 11 – 12, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το "System Software Update Helper" πριν από την ενημέρωση του λογισμικού σας.


Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:
 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 300 MB ή περισσότερος
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή περισσότερη
  Note:Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος.
 • Πηγή τροφοδοσίας της κάμερας
  Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FV70 ή το τροφοδοτικό AC
 • Καλώδιο USB που συνοδεύει την κάμερα

  Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη

Σημαντικές σημειώσεις:

 • Όταν εκτελείτε την ενημέρωση λογισμικού του συστήματος, χρησιμοποιήστε πλήρως φορτισμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NP-FV70 ή τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.
 • Μην αφαιρείτε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της κάμερας λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Αφαιρέστε από πριν την κάρτα μνήμης από την κάμερα.
 • Η ενημέρωση λογισμικού του συστήματος διαρκεί περίπου 20 λεπτά, γι' αυτό βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας δεν θα βρεθεί σε κατάσταση αναμονής. Σε περίπτωση που ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής και η ενημέρωση διακοπεί, επαναλάβετε την πλήρηδιαδικασία ενημέρωσης από την αρχή.

Πώς να κατεβάσετε το System Software Updater:

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Στο κάτω μέρος της σελίδας, διαβάστε την αποποίηση ευθυνών και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Download [Λήψη].
 3. Αρχίζει η λήψη του αρχείου [Update_FDR-AX53V102.dmg].
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

Εγκατάσταση

Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη του αρχείου επιτυχώς, είστε έτοιμοι να εγκαταστήσετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος Εκδ.1.02 για το FDR-AX53.

Βήμα 1: Εκκινήστε το System Software Updater

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται εκείνη τη στιγμή στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο λήψης [Update_FDR-AX53V102.dmg]. Μη συνδέετε την κάμερα σε αυτό το χρονικό σημείο.
 3. Αποσυμπιέζεται το αρχείο [Update_FDR-AX53V102].
 4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [SystemSoftwareUpdater].
 5. Για να φορτωθεί μια επέκταση πυρήνα, το μήνυμα σάς προτρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή να πραγματοποιήσει αλλαγές. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό διαχείρισης. 6. Το System Software Updater εκκινείται. 7. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή

  Σύμφωνα με τις οδηγίες στο παράθυρο System Software Updater, επιλέξτε [Menu] (Μενού) - [Setup] (Εκκίνηση) - [USB Connection Setting] (Ρύθμιση σύνδεσης USB) στη φωτογραφική μηχανή κι ελέγξτε αν είναιεπιλεγμένη η μαζική αποθήκευση.

  Αν είναι επιλεγμένος ένας διαφορετικός τρόπος λειτουργίας από τον [Mass Storage] (Μαζική αποθήκευση), επιλέξτε [Mass Storage] (Μαζική αποθήκευση).

 8. Αφαιρέστε από πριν την κάρτα μνήμης από την κάμερα. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
  Εμφανίζεται η ένδειξη «USB Mode» [Τρόπος λειτουργίας USB] στην οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής.
 9. Αφού επιβεβαιώσετε την οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής, πατήστε το [Next] (Επόμενο). Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την ενημέρωση.

 10. Αφού βεβαιωθείτε ότι η [Current version] (Τρέχουσα έκδοση) είναι η [Ver.1.01 or earlier] (Έκδ.1.01 ή παλαιότερη), κάντε κλικ στην επιλογή [Next] (Επόμενο).
  Αν η [Current version] (Τρέχουσα έκδοση) είναι [Ver.1.02] (Εκδ.1.02), δεν απαιτείταιαναβάθμιση. Ανάλογα με το μήνυμα, διακόψτε τη σύνδεση USB και πατήστε [Finish] (Τέλος). Απενεργοποιήστε την κάμερα, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών ή τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC κι έπειτα ενεργοποιήστε την κάμερα ξανά.

 11. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.


 12. Μετά από την αυτόματη επαναφορά, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη και ξεκινά η ενημέρωση. Κατά την ενημέρωση (περίπου 20 λεπτά), εμφανίζεται μια γραμμή προόδου.
  Σημείωση: Ποτέμην απενεργοποιείτε την φωτογραφική μηχανή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 13. Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, η κάμερα θα κάνει αυτόματη επανεκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη και περιμένετε έως ότου η οθόνη LCD εμφανιστεί ξανά. Πατήστε το [Finish] (Τέλος) όταν εμφανίζεται η οθόνη LCD και αποσυνδέστετο καλώδιο USB.

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος της φωτογραφικής σας μηχανής είναι η Εκδ.1.02.

 1. Επιλέξτε [Menu] (Μενού) - [Setup] (Εγκατάσταση) - [General Settings] (Γενικές ρυθμίσεις) - [Version] (Έκδοση) στη φωτογραφική μηχανή. Αν εμφανιστεί η Έκδ.1.02, τότε η έκδοση λογισμικού του συστήματος είναι η Έκδ.1.02.