Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • FDR-AX53

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Όνομα: Ενημέρωση λογισμικού συστήματος Έκδ.1.02 για FDR-AX53 (Windows)
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας:06/09/2016
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις
  • Βελτιώνει τη σταθερότητα της λειτουργίας περιστροφής/ανάκλισης εικόνας κατά τη χρήση τριπόδου

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εκδόσεις Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2

  Σημειώσεις:
  * Δεν υποστηρίζεται η έκδοση Starter.

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:
 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 300 MB ή περισσότερος
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή περισσότερη
  Σημείωση: Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος.
 • Πηγή τροφοδοσίας της κάμερας
  Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FV70 ή το τροφοδοτικό AC
 • Καλώδιο USB που συνοδεύει την κάμερα
  Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη

Σημαντικές σημειώσεις:

 • Όταν εκτελείτε την ενημέρωση λογισμικού του συστήματος, χρησιμοποιήστε πλήρως φορτισμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NP-FV70 ή τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.
 • Μην αφαιρείτε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της κάμερας λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Αφαιρέστε από πριν την κάρτα μνήμης από την κάμερα.
 • Η ενημέρωση λογισμικού του συστήματος διαρκεί περίπου 20 λεπτά, γι' αυτό βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας δεν θα βρεθεί σε κατάσταση αναμονής. Σε περίπτωση που ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής και η ενημέρωση διακοπεί, επαναλάβετε την πλήρη διαδικασία ενημέρωσης από την αρχή.

Πώς να κατεβάσετε το System Software Updater:

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Στο κάτω μέρος της σελίδας, διαβάστε την αποποίηση ευθυνών και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Download [Λήψη].
 3. Αρχίζει η λήψη του αρχείου [Update_FDR-AX53V102.exe].
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

  Για χρήστες των Windows 8.1 και Windows 10:

  Με τις αρχικές ρυθμίσεις του Internet Explorer, το αρχείο ενημέρωσης θα αποθηκευτεί στο φάκελο [Downloads] (Λήψεις). Κάντε κλικ στο πλακίδιο [Desktop] (Επιφάνεια εργασίας) από την οθόνη [Start] (Έναρξη) και εντοπίστε το αρχείο λήψης στο φάκελο [Downloads] (Λήψεις) χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση.

Εγκατάσταση

Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη του αρχείου επιτυχώς, είστε έτοιμοι να εγκαταστήσετε την ενημέρωση συστήματος Εκδ.1.02 για το FDR-AX53.

Βήμα 1: Εκκινήστε το System Software Updater

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται εκείνη τη στιγμή στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο [Update_FDR-AX53V102.exe] που λάβατε για να εκκινήσετε το System Software Updater.


  Εμφανίζεται το παράθυρο του System Software Updater.

 3. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή

  Ανάλογα με την οδηγία του παραθύρου System Software Updater, επιλέξτε [Menu] (Μενού) - [Setup] (Ρύθμιση) - [Connection] (Σύνδεση) - [USB Connection Setting] (Ρύθμιση σύνδεσης USB) στη φωτογραφική μηχανή και ελέγξτε αν είναι επιλεγμένη η μαζική αποθήκευση.

  Εάν έχει επιλεγεί άλλη λειτουργία από το [Mass Storage] (Μαζική αποθήκευση), επιλέξτε [Mass Storage] (Μαζική αποθήκευση).

 4. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή από πριν. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
  Εμφανίζεται η ένδειξη «USB Mode» [Τρόπος λειτουργίας USB] στην οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής.
 5. Αφού επιβεβαιώσετε την οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής, πατήστε το [Next] (Επόμενο). Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την ενημέρωση.

 6. Αφού βεβαιωθείτε ότι η [Current version] (Τρέχουσα έκδοση) είναι η [Ver.1.01] (Έκδ.1.01) ή παλαιότερη, κάντε κλικ στην επιλογή [Next] (Επόμενο).
  Αν η [Current version] (Τρέχουσα έκδοση) είναι [Ver.1.02] (Εκδ.1.02), δεν απαιτείται ενημέρωση. Ανάλογα με το μήνυμα, διακόψτε τη σύνδεση USB και πατήστε Finish (Τέλος). Απενεργοποιήστε την φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών ή τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC κι έπειτα ενεργοποιήστε την μηχανή ξανά.

 7. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.


 8. Μετά από την αυτόματη επαναφορά, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη και ξεκινά η ενημέρωση. Κατά την ενημέρωση (περίπου 20 λεπτά), εμφανίζεται μια γραμμή προόδου.

  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε την φωτογραφική μηχανή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 9. Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, η κάμερα θα κάνει αυτόματη επανεκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη και περιμένετε έως ότου η οθόνη LCD εμφανιστεί ξανά. Πατήστε το [Finish] (Τέλος) όταν εμφανίζεται η οθόνη LCD και αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος της φωτογραφικής σας μηχανής είναι η Εκδ.1.02.

 1. Επιλέξτε [Menu] (Μενού) - [Setup] (Εγκατάσταση) - [General Settings] (Γενικές ρυθμίσεις) - [Version] (Έκδοση) στη φωτογραφική μηχανή. Αν εμφανιστεί η Έκδ.1.02, τότε η έκδοση λογισμικού του συστήματος είναι η Έκδ.1.02.