Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • FDR-X1000V

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Όνομα:Ενημέρωση λογισμικού συστήματος Έκδ.1.10 για FDR-X1000V (Mac)
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας:26/04/2016
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις
  • Η φωτογραφική μηχανή μπορεί πλέον να καταγράψει φορμά S με συμβατές κάρτες SDHC και SDXC

   *Κατά τη λήψη ταινιών σε φορμά XAVC S, απαιτεί SD Speed Class10 ή UHS Speed Class U1 ή ταχύτερο. (Κατά την εγγραφή σε 100 Mbps ή περισσότερα, απαιτείται UHS Speed Class U3.)
   *Όταν χρησιμοποιείται μια κάρτα μνήμης SDHC για να εγγραφούν ταινίες XAVC S σε εκτεταμένες χρονικές περιόδους, οι καταγεγραμμένες ταινίες θα διαιρεθούν σε αρχεία των 4 GB. Τα διαιρεμένα αρχεία μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα μοναδικό αρχείο χρησιμοποιώντας το PlayMemories Home.

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατό με τις ακόλουθες εκδόσεις των Mac:
 • Mac OS X v.10.9 ~ 10.11

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατό με το ακόλουθο υλικό:
 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 500 MB ή περισσότερος
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή περισσότερη
  Note:Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος.
 • Πηγή τροφοδοσίας της κάμερας
  • Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-BX1 ή το τροφοδοτικό AC
 • Καλώδιο USB που συνοδεύει την κάμερα

  Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη

Σημαντικές σημειώσεις:

 • Όταν εκτελείτε την ενημέρωση λογισμικού του συστήματος, χρησιμοποιήστε πλήρως φορτισμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NP-BX1 ή τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.
 • Μην αφαιρείτε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της κάμερας λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Αφαιρέστε από πριν την κάρτα μνήμης από την κάμερα.
 • Η ενημέρωση λογισμικού του συστήματος διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Συνιστούμε να αποτρέπετε τον υπολογιστή σας να εισέρχεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης. Σε περίπτωση που ο υπολογιστής εισέλθει είτε σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας είτε σε κατάσταση αδρανοποίησης (διακόπτοντας την ενημέρωση), επανεκκινήστε τη διαδικασία από την αρχή.

Πώς να κατεβάσετε το System Software Updater:

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Στο κάτω μέρος της σελίδας, διαβάστε την αποποίηση ευθυνών και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Download [Λήψη].
 3. Αρχίζει η λήψη του αρχείου [Update_FDRX1000VV110.dmg].
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

Εγκατάσταση

Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη του αρχείου επιτυχώς, είστε έτοιμοι να εγκαταστήσετε την ενημέρωση συστήματος λογισμικού Εκδ.1.10 για το FDR-X1000V.

Βήμα 1: Εκκινήστε το System Software Updater

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο [Update_FDRX1000VV110.dmg] που λάβατε. Μη συνδέετε την κάμερα σε αυτό το χρονικό σημείο.
 3. Το [Update_FDRX1000VV110] διευρύνεται.
 4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [SystemSoftwareUpdater].
 5. Για να φορτωθεί μια επέκταση πυρήνα, το μήνυμα σάς προτρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή να πραγματοποιήσει αλλαγές. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό διαχείρισης. 6. Το System Software Updater εκκινείται. 7. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή από πριν. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
  Εμφανίζεται η ένδειξη «USB Mode» [Τρόπος λειτουργίας USB] στην οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής.
 8. Αφού επιβεβαιώσετε την οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής, πατήστε το [Next] (Επόμενο). Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την ενημέρωση.

 9. Μετά την επιβεβαίωση ότι η [Current version] (Τρέχουσα έκδοση) είναι [Ver.1.00] (Εκδ.1.00), πατήστε το [Next] (Επόμενο).
  Εάν η [Current version] (Τρέχουσα έκδοση) είναι [Ver.1.10] (Εκδ.1.10), η ενημέρωση δεν απαιτείται. Ανάλογα με το μήνυμα, διακόψτε τη σύνδεση USB και πατήστε Τέλος. Απενεργοποιήστε την κάμερα, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών, επανατοποθετήστε τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
 10. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.


 11. Μετά από την αυτόματη επαναφορά, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη και ξεκινά η ενημέρωση. Κατά την ενημέρωση (περίπου 15 λεπτά), εμφανίζεται μια γραμμή προόδου.
  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε την κάμερα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 12. Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, η κάμερα θα κάνει αυτόματη επανεκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη και περιμένετε έως ότου η οθόνη LCD εμφανιστεί ξανά. Πατήστε το [Finish] (Τέλος) όταν εμφανίζεται η οθόνη LCD και αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος της φωτογραφικής μηχανής σας είναι η Εκδ.1.10.

 1. Πατήστε το κουμπί NEXT ή το κουμπί PREV για να επιλέξετε [SETUP] - [CONFG] - [VER.], έπειτα πατήστε το κουμπί ENTER. Εάν εμφανιστεί η Έκδ.1.10, τότε η έκδοση λογισμικού συστήματος είναι η Εκδ.1.10.