Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • HDR-CX900E

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Όνομα: Ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδοση 3.00 για το μοντέλο HDR-CX900E (Windows)
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας:12/03/2015
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις
  • Βελτίωση της απόδοσης αυτόματης εστίασης κατά την παρακολούθηση ενός ατόμου
  • Υποστήριξη της απευθείας αντιγραφής για μορφή XAVC S
  • Βελτίωση της απόδοσης αυτόματης εστίασης
   -Ακρίβεια εστίασης για το κεντρικό αντικείμενο
   -Απόδοση παρακολούθησης εστίασης σε ένα άτομο
  • Προσθήκη ταχύτητας κλείστρου 1/30
  • Αλλαγή της ταχύτητας του ζουμ κατά τη διάρκεια της εγγραφής ταινίας με την ίδια ταχύτητα κατά τη διάρκεια της αναμονής

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού είναι συμβατή με τις παρακάτω εκδόσεις Macintosh:
 • Mac OS X v.10.6 ~ 10.10

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:
 • Μονάδα CPU: Επεξεργαστής Intel*
  * Οι επεξεργαστές Core Solo και Core Duo δεν υποστηρίζονται πλέον
 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 200 MB ή περισσότερος
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή περισσότερη
  Σημείωση: Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το υλικολογισμικό.
 • Πηγή τροφοδοσίας της κάμερας
  • Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FV50 ή το τροφοδοτικό AC
   Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας είναι (τρεις γραμμές) ή υψηλότερη. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
 • Καλώδιο USB που συνοδεύει την κάμερα

  Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη

Σημαντικές σημειώσεις:

 • Όταν εκτελείτε την ενημέρωση υλικολογισμικού, χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FV50 ή το τροφοδοτικό AC.
 • Μην αφαιρείτε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της κάμερας λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Αφαιρέστε από πριν την κάρτα μνήμης από την κάμερα.
 • Η ενημέρωση του υλικολογισμικού διαρκεί περίπου 15 λεπτά, συνεπώς αποτρέψτε τον υπολογιστή σας από το να περάσει σε λειτουργία αδράνειας. Σε περίπτωση που ο υπολογιστής θα περάσει σε λειτουργία αδράνειας και η ενημέρωση θα διακοπεί, εφαρμόστε τη πλήρη διαδικασία ενημέρωσης από την αρχή.

Τρόπος λήψης του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού:

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Στο κάτω μέρος της σελίδας, διαβάστε την αποποίηση ευθυνών και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Download [Λήψη].
 3. Αρχίζει η λήψη του αρχείου [Update_CAMHDRCX900V300.dmg].
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

Εγκατάσταση

Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η λήψη του αρχείου, είστε έτοιμοι να εγκαταστήσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδοση 3.00 για το μοντέλο HDR-CX900E.

Βήμα 1: Εκκίνηση του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται εκείνη τη στιγμή στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο λήψης [Update_CAMHDRCX900V300.dmg]. Μη συνδέετε την κάμερα σε αυτό το χρονικό σημείο.
 3. Αποσυμπιέζεται το αρχείο [Update_CAMHDRCX900V300].
 4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [FirmwareUpdater].
 5. Για να φορτωθεί μια επέκταση πυρήνα, το μήνυμα σάς προτρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή να πραγματοποιήσει αλλαγές. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό διαχείρισης. 6. Εκκινείται το πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού. 7. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή

  Σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού, επιλέξτε [Menu] - [Setup] - [Connection] - [USB Connection] (Μενού - Ρύθμιση - Σύνδεση USB) στη φωτογραφική μηχανή και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένος ο τρόπος λειτουργίας [Mass Storage] (Μαζική αποθήκευση).

  Αν είναι επιλεγμένος ένας διαφορετικός τρόπος λειτουργίας από τον [Mass Storage] (Μαζική αποθήκευση), επιλέξτε [Mass Storage] (Μαζική αποθήκευση).

 8. Αφαιρέστε από πριν την κάρτα μνήμης από την κάμερα. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
  Σημείωση: Όταν η φωτογραφική μηχανή συνδέεται στον υπολογιστή, σβήνει η οθόνη LCD της. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 9. Αφού επιβεβαιώσετε τα παραπάνω, κάντε κλικ στο Next [Επόμενο] στο παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού. Στο παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού εμφανίζεται η Εικόνα 1 και στην οθόνη LCD της κάμερας εμφανίζεται η Εικόνα 2. Σημείωση: Από αυτό το χρονικό σημείο και στο εξής, μην απενεργοποιείτε την κάμερα μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση του υλικολογισμικού.
  Εικόνα 1Εικόνα 2

 10. Αφού επιβεβαιώσετε ότι εμφανίζονται οι οθόνες στις Εικόνες 1 και 2, κάντε κλικ στο Next [Επόμενο]. Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την ενημέρωση. (Εικόνα 3)
 11. Αφού επιβεβαιώσετε ότι το Current Version (Τρέχουσα έκδοση) είναι Έκδ. ≤ 2.00, κάντε κλικ στο [Next] (Επόμενο).

  Αν η τιμή στο πεδίο [Current version] (Τρέχουσα έκδοση) είναι [Ver.3.00], δεν απαιτείται ενημέρωση. Σύμφωνα με το μήνυμα, διακόψτε τη σύνδεση USB και κάντε κλικ στο Finish [Τέλος]. Απενεργοποιήστε την κάμερα, αφαιρέστε την μπαταρία, επανατοποθετήστε την μπαταρία και ενεργοποιήστε την κάμερα.
  Εικόνα 3

 12. Εμφανίζεται η οθόνη στην Εικόνα 4.

  Εικόνα 4


 13. Πατήστε [OK] στην οθόνη LCD για να εκτελέσετε επαναφορά της κάμερας.


  Σημείωση: Η οθόνη σβήνει όταν πατάτε το [OK]. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

 14. Κάντε κλικ στο Next [Επόμενο] στο παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού (Εικόνα 4).
 15. Μετά την επαναφορά, επαληθεύεται η επανασύνδεση της κάμερας και εμφανίζεται η οθόνη στην Εικόνα 5.
 16. Κάντε κλικ στο Run [Εκτέλεση] για να ξεκινήσετε την ενημέρωση. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης (περίπου 15 λεπτά), εμφανίζεται μια γραμμή προόδου.
  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε την κάμερα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

  Εικόνα 5


 17. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, η κάμερα θα επανεκκινηθεί αυτόματα και ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα "Recovering data. Please wait..." (Γίνεται ανάκτηση δεδομένων. Περιμένετε...) ενδέχεται να εμφανιστεί μερικά λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της επανεκκίνησης. Κάντε κλικ στο Finish (Τέλος), όταν εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα στην οθόνη LCD.

 18. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB. Απενεργοποιήστε την κάμερα, αφαιρέστε την μπαταρία, επανατοποθετήστε την μπαταρία και ενεργοποιήστε ξανά την κάμερα.

Βήμα 2: Επιβεβαίωση ότι η έκδοση υλικολογισμικού της κάμερας είναι 3.00

 1. Επιλέξτε [Menu] - [Setup] - [Version] (Μενού - Ρύθμιση - Έκδοση) στη φωτογραφική μηχανή. Εάν εμφανιστεί η Έκδ.3.00, τότε η έκδοση του υλικολογισμικού είναι η Έκδ.3.00.