Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Η παρούσα είναι η σελίδα αναβάθμισης λογισμικού στο Memory Stick Voice Editor έκδοση 1.2 από την έκδοση 1.0.1.0/1.1.0.0.

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες εγκατάστασης:*

Προγράμματα που αφορά:

Η αναβάθμιση στο Memory Stick Voice Editor έκδοση 1.2 είναι κατάλληλη για τα ακόλουθα προγράμματα:

 • Memory Stick Voice Editor έκδοση 1.0.1.0 ή 1.1.0.0 που συνοδεύει τη συσκευή εγγραφής Memory Stick/IC (ICD-MS1)
 • Memory Stick Voice Editor έκδοση 1.1.0.0 που έχει αναβαθμιστεί από ένα πρόγραμμα αναβάθμισης

Πρόσθετες λειτουργίες:

 • Στην έκδοση 1.2.1.0 υποστηρίζονται τα Windows 2000.
 • Στην έκδοση 1.2.0.0 υποστηρίζονται τα Windows Millennium Edition.
 • Η έκδοση 1.2.0.0 είναι συμβατή με τα Windows 95 και τα Windows 98
 • Κατά την εγκατάσταση, πραγματοποιείται αυτόματα επαλήθευση του λειτουργικού σας συστήματος και εγκατάσταση της κατάλληλης έκδοσης του προγράμματος.
 • Διορθώθηκαν αρκετά σφάλματα λογισμικού.

Εγκατάσταση

 • Κλείστε όλες τις εφαρμογές.
 • Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο στο σκληρό σας δίσκο για να τοποθετήσετε το αρχείο λήψης και ονομάστε τον MSVE.
 • Κάντε κλικ στο Λήψη αφού διαβάσετε την παρακάτω αποποίηση ευθυνών και η λήψη θα αρχίσει αυτόματα.
 • Αποθηκεύστε το αρχείο (MSVE_12.exe - 606 Kb) στο νέο φάκελο που δημιουργήσατε, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Εγκατάσταση:

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ενημερώστε το πρόγραμμα στα Windows κάνοντας τα εξής:

 • Κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
 • Κάντε κλικ στο Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Εκτέλεση.
 • Πληκτρολογήστε τη διαδρομή του καταλόγου όπου έγινε λήψη της αναβάθμισης στο Memory Stick Voice Editor έκδοση 1.2. Για παράδειγμα, C:\MSVE_Up\MSVE_12.exe.
 • Κάντε κλικ στο OK για να αρχίσει η εγκατάσταση.
 • Όταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: Η εγκατάσταση του Memory Stick Voice Editor Ver. 1.2 Update ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο Τέλος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το πρόγραμμα θα ελέγξει το λειτουργικό σας σύστημα και θα εγκαταστήσει αυτόματα το κατάλληλο πρόγραμμα:

 • Για τα Windows 95/98 και τα Windows Millennium Edition θα εγκατασταθεί η έκδοση 1.2.0.0.
 • Για τα Windows 2000 θα εγκατασταθεί η έκδοση 1.2.1.0.

* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

 • Η εταιρεία Sony Corporation (εφεξής αναφέρεται ως SONY) δεν ευθύνεται για κανένα ελάττωμα που ενδέχεται να προκύψει ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αναβάθμισης.
 • Χρησιμοποιήστε σωστά το πρόγραμμα, ακολουθώντας τις οδηγίες. Αυτό το πρόγραμμα προορίζεται αποκλειστικά για την αναβάθμιση του Memory Stick Voice Editor έκδοση 1.0.1.0/1.1.0.0.
 • Το πρόγραμμα αυτό προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά αντιγράφων του προγράμματος ή η χρήση του για οποιονδήποτε σκοπό που είναι διαφορετικός από αυτούς που περιγράφονται στην τεκμηρίωση που προσδιορίζεται από τη SONY.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • MSVE_12.exe

Μέγεθος αρχείου

 • 640 Kb