Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Η παρούσα είναι η σελίδα αναβάθμισης λογισμικού στο Memory Stick Voice Editor έκδοση 2.03 από την έκδοση 1.2.

Προτού κάνετε λήψη αυτού του λογισμικού, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες εγκατάστασης:*

Προγράμματα που αφορά:

Η αναβάθμιση στο Memory Stick Voice Editor έκδοση 2.03 είναι κατάλληλη για τα ακόλουθα προγράμματα:

 • Memory Stick Voice Editor έκδοση 1.2 που συνοδεύει τη συσκευή εγγραφής Memory Stick/IC ICD-MS1

Πρόσθετη λειτουργία

 • Στην έκδοση 2.03 υποστηρίζονται τα Windows® XP Professional και τα Windows® XP Home Edition.
 • Ονόματα και λειτουργίες του κύριου παραθύρου του Memory Stick Voice Editor έκδοση 2.03.
 • Τμήμα παραθύρου μηνυμάτων Memory Stick: Εμφανίζεται η μονάδα δίσκου του Memory Stick, καθώς και οι φάκελοι και τα μηνύματα στο Memory Stick.
 • Γραμμή μενού: Μπορείτε να προσπελάσετε και να εκτελέσετε τις εντολές μενού από τη γραμμή μενού.
 • Γραμμή εργαλείων: Η γραμμή εργαλείων περιλαμβάνει κουμπιά για τις συνήθεις εργασίες εντολών μενού, παρέχοντας έναν γρήγορο τρόπο για την εκτέλεση εργασιών.
 • Τμήμα παραθύρου μηνυμάτων υπολογιστή: Εμφανίζονται οι φάκελοι και τα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.
 • Τμήμα παραθύρου προγράμματος αναπαραγωγής: Το τμήμα παραθύρου προγράμματος αναπαραγωγής ελέγχει τη λειτουργία αναπαραγωγής - Εμφανίζονται πληροφορίες για το μήνυμα που αναπαράγεται.
 • Κουμπιά αλληλογραφίας και αναγνώρισης φωνής: Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα φωνής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να εκτελέσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής - Για να στείλετε ένα μήνυμα φωνής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Microsoft Outlook Express 5.0/5.5/6.0

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο αρχείο ηλεκτρονικής βοήθειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Το λογισμικό Memory Stick Voice Editor έκδοση 2.03 είναι συμβατό με τα Windows® XP Professional και τα Windows® XP Home Edition.
 • Για να το αναβαθμίσετε στα Windows® XP Professional ή στα Windows® XP Home Edition, εγκαταστήστε το Memory Stick Voice Editor έκδοση 1.2 στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το CD-ROM.
 • Κατά την αναβάθμιση, καταργείται η εγκατάσταση του Memory Stick Voice Editor έκδοση 1.0/1.1/1.2.
 • Πριν από την εγκατάσταση, φροντίστε να συνδεθείτε στα Windows με κάποιο όνομα χρήστη που ανήκει στην ομάδα λογαριασμών χρήστη Διαχειριστής υπολογιστή. Για να μάθετε αν κάποιο όνομα χρήστη ανήκει στην ομάδα λογαριασμών χρήστη Διαχειριστής υπολογιστή, ανοίξτε το παράθυρο [Λογαριασμοί χρηστών] στον [Πίνακα ελέγχου] και ανατρέξτε στην ενότητα κάτω από το όνομα χρήστη που εμφανίζεται.
 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες του Memory Stick Voice Editor έκδοση 2 για αρχεία MSV (ADPCM):
 • Αλλαγή ονόματος χρήστη
 • Διαχωρισμός ή συνδυασμός
 • Αναπαραγωγή με χρήση σελιδοδείκτη
 • Αλλαγή της ρύθμισης προτεραιότητας (μπορείτε να τη ρυθμίσετε στο Memory Stick)

Εγκατάσταση

Διαδικασία λήψης του Memory Stick Voice Editor έκδοση 2.03

 1. Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο στο σκληρό σας δίσκο για να τοποθετήσετε το αρχείο λήψης και ονομάστε τον MSVE_Up.
 2. Κάντε κλικ στο Λήψη αφού διαβάσετε την παρακάτω αποποίηση ευθυνών και κάντε λήψη του ακόλουθου αρχείου στο φάκελο που δημιουργήσατε στο βήμα 1: MSVE_203.exe (5.299 KB)
 3. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, ελέγξτε το μέγεθος του αρχείου στην Εξερεύνηση των Windows: Κάντε δεξί κλικ στο Έναρξη, κάντε κλικ στο Εξερεύνηση, κάντε κλικ στο Προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Λεπτομέρειες. Περιηγηθείτε στο αρχείο και, στο Μέγεθος, βεβαιωθείτε ότι το μέγεθός του είναι 5.299 KB - Αν το μέγεθος είναι 5.299 KB, τότε η λήψη ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αν το μέγεθος δεν είναι 5.299 KB, διαγράψτε όλα τα αρχεία λήψης και εκτελέστε ξανά τη λήψη - Συνιστάται ιδιαίτερα να αντιγράψετε τα αρχεία λήψης σε μια δισκέτα για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας τους.

Διαδικασία εγκατάστασης του Memory Stick Voice Editor έκδοση 2.03

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την εγκατάσταση του λογισμικού στα Windows XP, φροντίστε να συνδεθείτε στα Windows με κάποιο όνομα χρήστη που ανήκει στην ομάδα λογαριασμών χρήστη Διαχειριστής υπολογιστή. Για να μάθετε αν κάποιο όνομα χρήστη ανήκει στην ομάδα λογαριασμών χρήστη Διαχειριστής υπολογιστή, ανοίξτε το παράθυρο [Λογαριασμοί χρηστών] στον [Πίνακα ελέγχου] και ανατρέξτε στην ενότητα κάτω από το όνομα χρήστη που εμφανίζεται.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, ενημερώστε το πρόγραμμα στα Windows χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα:

 1. Πριν από την εγκατάσταση, εγκαταστήστε το Memory Stick Voice Editor έκδοση 1.2 στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το CD-ROM.
 2. Κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
 3. Κάντε κλικ στο Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Εκτέλεση.
 4. Πληκτρολογήστε τη διαδρομή του καταλόγου όπου έγινε λήψη της αναβάθμισης στο Memory Stick Voice Editor έκδοση 2.03. Για παράδειγμα, C:\MSVE_Up\MSVE_203.exe.
 5. Κάντε κλικ στο OK για να αρχίσει η εγκατάσταση.
 6. Όταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: Η εγκατάσταση του Memory Stick Voice Editor Ver. 2.03 Upgrade ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο Τέλος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το πρόγραμμα θα ελέγξει το λειτουργικό σας σύστημα και θα εγκαταστήσει αυτόματα το κατάλληλο πρόγραμμα.

[Τρόπος χρήσης]

Για να αναπαράγετε μηνύματα στη συσκευή εγγραφής Memory Stick/IC ICD-MS1 χρησιμοποιώντας το Memory Stick Voice Editor έκδοση 2.03, είναι απαραίτητη η παρακάτω διαμόρφωση. Μετά την αναβάθμιση, η διαμόρφωση για χρήση στο ICD-MS1 ρυθμίζεται αυτόματα. Αν η διαμόρφωση δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στις ακόλουθες πληροφορίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας για αποθήκευση/προσθήκη αρχείων >: Όταν προσθέτονται μηνύματα στο Memory Stick, χρειάζεται να προστεθούν ως αρχεία ADPCM. Επιπλέον, όταν αποθηκεύονται μηνύματα στον υπολογιστή, χρειάζεται να αποθηκευτούν ως αρχεία ADPCM.

 1. Στο μενού Toolbar [Γραμμή εργαλείων], κάντε κλικ στο Option [Επιλογή] - Εμφανίζεται το παράθυρο Option [Επιλογή].
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα CODEC - Εμφανίζεται το παράθυρο Setting [Ρύθμιση], που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας προσθήκης/αποθήκευσης αρχείων.
 3. Στο Add to Memory Stick [Προσθήκη στο Memory Stick], επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου εμπρός από το ADPCM (για το ICD-MS1).
 4. Στο Save on the PC [Αποθήκευση στον υπολογιστή], επιλέξτε τα αρχεία MSV (ADPCM: για το ICD-MS1).
 5. Κάντε κλικ στο OK.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • MSVE_203.exe

Μέγεθος αρχείου

 • 5.3 Mb