Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Για χρήστες του Memory Stick Voice Editor έκδοση 2.03, προσφέρουμε ένα πρόγραμμα που αναβαθμίζει το Memory Stick Voice Editor στην έκδοση 2.04.

Δυνατότητες

 • Διορθώθηκε το πρόβλημα με τον τερματισμό της αναπαραγωγής στα αρχεία MP3 των 44,1 khz κατά τη μη αυτόματη ρύθμιση του DPC.
 • Ανίχνευση εισαγωγής/εξαγωγής Memory Stick. Το λογισμικό Memory Stick Voice Editor έκδοση 2.04 ανιχνεύει αν έχει τοποθετηθεί ή έχει αφαιρεθεί ένα Memory Stick από τον προσαρμογέα Memory Stick.

Προϊόντα που αφορά

 • Memory Stick Voice Editor έκδοση 2.03 που συνοδεύει τη συσκευή εγγραφής Memory Stick/IC ICD-MS515.
 • Memory Stick Voice Editor έκδοση 2.03 που προσφέρεται ως λήψη από αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία, για αναβάθμιση του Memory Stick Voice Editor έκδοση 1.x (συνοδεύει τη συσκευή εγγραφής Memory Stick/IC ICD-MS1).

Πριν από τη λήψη

Αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης κώδικα προορίζεται αποκλειστικά για το Memory Stick Voice Editor έκδοση 2.03. Ελέγξτε την έκδοση του Memory Stick Voice Editor που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας προτού κάνετε λήψη του αρχείου αναβάθμισης (μπορείτε να βρείτε τον αριθμό έκδοσης στο μενού Βοήθεια -> Πληροφορίες για το Memory Stick Voice Editor Ver. 2.03)

 • Αν η έκδοση του Memory Stick Voice Editor είναι η 2.03, αναβαθμίστε το στο Memory Stick Voice Editor έκδοση 2.04.
 • Αν η έκδοση του Memory Stick Voice Editor είναι παλαιότερη από την 2.03, κάντε λήψη και εγκατάσταση του Memory Stick Voice Editor έκδοση 2.03 από αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία. Αναβαθμίστε το στο Memory Stick Voice Editor έκδοση 2.04.

Εγκατάσταση

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε λήψη της αναβάθμισης στο Memory Stick Voice Editor έκδοση 2.04.

 1. Δημιουργήστε έναν φάκελο στο σκληρό σας δίσκο για την αποθήκευση του αρχείου λήψης. Για αυτό το παράδειγμα, υποθέστε ότι το όνομα φακέλου είναι MSVE_Up και δημιουργήθηκε στη μονάδα C:\.
 2. Κάντε λήψη του ακόλουθου αρχείου στο φάκελο MSVE_Up: MSVE204.zip
 3. Κάντε αποσυμπίεση του Update_OMG2210.zip στη θέση C:\MSVE_UP και διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης στο έγγραφο Word που περιλαμβάνει.

Σημαντική σημείωση:

Πριν από τη λήψη, πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη παρακάτω. Αφού διαβάσετε αυτή τη συμφωνία, κάντε κλικ στο "Λήψη" για να αρχίσει η λήψη.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • MSVE_204.exe

Μέγεθος αρχείου

 • 540 Kb