Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πληροφορίες για αυτήν την αναβάθμιση (29/09/2011)

Σας ευχαριστούμε για το συνεχές ενδιαφέρον σας σχετικά με τα προϊόντα της Sony.

Η Sony ενδιαφέρεται πάντα για την ποιότητα και την ικανοποίηση πελάτη και, ως εκ τούτου, προσφέρει μια ενημέρωση υλικολογισμικού (σε έκδοση 1.10) για το ρολόι-ραδιόφωνο FM/AM ICF-CL75IP.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψη και εγκατάσταση" αυτού του εγγράφου σχετικά με τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της ενημέρωσης υλικολογισμικού.

Πώς να επιβεβαιώσετε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού

Για να ελέγξετε την έκδοση υλικολογισμικού της μονάδας σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

 1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα και πατήστε το κουμπί [HOME] στην οθόνη που εμφανίζεται.

  Αρχική οθόνη
 2. Επιλέξτε [General Settings] (Γενικές ρυθμίσεις) και πατήστε το κουμπί [ENTER].
 3. Επιλέξτε [Unit information] (Πληροφορίες μονάδας) και πατήστε το κουμπί [ENTER].
 4. Ελέγξτε το [S/W Version] (Έκδοση λογισμικού) στην οθόνη που εμφανίζεται.

  Εάν αναφέρονται οι εκδόσεις 1.00, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 ή 1.07 τότε προχωρήστε με την ενημέρωση υλικολογισμικού.

  Οθόνη έκδοσης λογισμικού

Ισχύει για τα μοντέλα

 • ICF-CL75IP με έκδοση υλικολογισμικού 1.00, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 ή 1.07

Βελτιώσεις

Συμπτώματα που διορθώθηκαν

Οι πελάτες ενδέχεται να συναντήσουν τα ακόλουθα συμπτώματα. Τα συμπτώματα διορθώνονται με αυτήν την έκδοση υλικολογισμικού.

 • Το σύστημα ενδέχεται να "παγώνει" περιοδικά (περίπου 25 ημέρες). Το πάγωμα αυτού του συστήματος δημιουργεί λανθασμένες ενδείξεις (σταμάτημα του ρολογικού, τερματισμό λειτουργίας) και η βασική λειτουργία ενδέχεται να μην γίνεται αποδεκτή.

Απαιτήσεις συστήματος

 • Υπολογιστής: εξοπλισμένος με υποδοχή κάρτας μνήμης SD™
 • Μέσο αποθήκευσης: κάρτα μνήμης SD™ χωρητικότητας 64 MB ή μεγαλύτερης

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μνήμη USB / MEMORY STICK™ / κάρτα MultiMedia Card™ για να εκτελέσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού.

Εγκατάσταση

Σημείωση:

Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου "Έλεγχος λογαριασμού χρήστη", σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε Windows® 7 / Windows Vista® ή "Προειδοποίηση ασφαλείας", σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε Windows® XP. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε την εγκατάσταση όταν συναινέσετε στο μήνυμα.

Λήψη του αρχείου

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής του υπολογιστή.
 2. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο κουμπί [Λήψη] παρακάτω.
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο "ICF_CL75IP_V110_EU.zip" (34,898 KB) στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

Εξαγωγή του αρχείου που κάνατε λήψη

Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows Vista® / Windows® 7:
 1. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο "ICF_CL75IP_V110_EU.zip" που αποθηκεύσατε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.
 2. Κάντε κλικ στο [Εξαγωγή όλων].
 3. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο "Εξαγωγή συμπιεσμένων φακέλων (μορφή zip)", κάντε κλικ στο [Εξαγωγή].
 4. Ο φάκελος "ICF_CL75IP_V110_EU" εμφανίζεται και ανοίγει στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.
Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows® XP:
 1. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο "ICF_CL75IP_V110_EU.zip" που αποθηκεύσατε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.
 2. Κάντε κλικ στο [Εξαγωγή όλων].
 3. Όταν εμφανιστεί ο "Οδηγός εξαγωγής", κάντε κλικ στο [Επόμενο].
 4. Κάντε κλικ στο [Επόμενο].
 5. Κάντε κλικ στο [Τέλος].
 6. Ο φάκελος "ICF_CL75IP_V110_EU" εμφανίζεται και ανοίγει στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.
Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Mac OS X:
 1. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο "ICF_CL75IP_V110_EU.zip" που αποθηκεύσατε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.
 2. Ο φάκελος "ICF_CL75IP_V110_EU" δημιουργείται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.


Υπάρχουν 20 αρχεία στο φάκελο εξαγωγής "ICF_CL75IP_V110_EU".

Προετοιμάστε μια κάρτα μνήμης SD™.

Προετοιμάστε μια κάρτα μνήμης SD™ που μόλις διαμορφώσατε.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μνήμη USB / MEMORY STICK™ / κάρτα MultiMedia Card™ για να εκτελέσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού.

Αντιγράψτε τα αρχεία που κάνατε εξαγωγή σε μια κάρτα μνήμης SD™.

 1. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης SD™ που προετοιμάσατε (διαμορφώσατε) στην υποδοχή κάρτας μνήμης του υπολογιστή σας.
 2. Ανοίξτε το φάκελο "ICF_CL75IP_V110_EU" στην επιφάνεια εργασίας σας και αντιγράψτε όλα τα 20 αρχεία στην κάρτα μνήμης SD™.

Ενημέρωση του υλικολογισμικού

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και τοποθετήστε την κάρτα μνήμης SD™ σταθερά στην υποδοχή.

  Υποδοχή κάρτας μνήμης SD

 2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα.
  Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης. Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση λογισμικού που αναφέρεται στην οθόνη είναι η 1.10.

  Οθόνη επιβεβαίωσης υλικολογισμικού

 3. Επιλέξτε [Yes] (Ναι) με το κουμπί ρύθμισης + / - και πατήστε το κουμπί [ENTER].
  Αρχίζει η ενημέρωση του υλικολογισμικού και εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

  Οθόνη προόδου υλικολογισμικού

 4. Μετά από περίπου 1 λεπτό εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη επιβεβαίωσης.

  Οθόνη επιβεβαίωσης επανεκκίνησης υλικολογισμικού

 5. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης SD™ από την υποδοχή και πατήστε το κουμπί [ENTER].
  Η μονάδα επανεκκινείται.
 6. Όταν εμφανιστεί η κανονική οθόνη, πατήστε το κουμπί [HOME].

  Οθόνη επιβεβαίωσης επανεκκίνησης υλικολογισμικού

 7. Επιλέξτε [General Settings] (Γενικές ρυθμίσεις) και πατήστε το κουμπί [ENTER].
 8. Επιλέξτε [Unit information] (Πληροφορίες μονάδας) και πατήστε το κουμπί [ENTER].
  Εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες.
  Βεβαιωθείτε ότι στο [S/W Version] (Έκδοση λογισμικού) εμφανίζεται το [1.10].

  Οθόνη έκδοσης υλικολογισμικού

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • ICF_CL75IP_V110_EU.zip

Μέγεθος αρχείου

 • -