Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες είναι για τα ακόλουθα μοντέλα:
 • ILCE-5100

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Όνομα: Λογισμικό συστήματος Έκδ.3.10 για ILCE-5100 (Windows)
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 14/03/2016
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • Αυτό το λογισμικό συστήματος βελτιστοποιεί την απόδοση νέων φακών.

Επιβεβαιώστε την έκδοση λογισμικού συστήματος της κάμεράς σας

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος της κάμεράς σας.
Εάν η έκδοση λογισμικού συστήματος είναι η Έκδ.3.10 ή μεταγενέστερη, δεν απαιτείται ενημέρωση.

 1. Στην κάμερα επιλέξτε Menu (Μενού) --> Setup subpage 5 (Υποσελίδα εγκατάστασης 5) --> Version (Έκδοση).
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εκδόσεις Microsoft Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8.1
 • Windows® 10
  Σημείωση:
  *Η έκδοση Starter δεν υποστηρίζεται.

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:
 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 200 MB ή περισσότερος
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή μεγαλύτερη
  Σημείωση: Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος.
 • Πηγή τροφοδοσίας της κάμερας
  • Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FW50
   ή
   Τροφοδοτικό AC-PW20 (πωλείται ξεχωριστά)
   Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας είναι (τρία σημάδια) ή περισσότερο. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή το τροφοδοτικό AC-PW20 (πωλείται ξεχωριστά).
 • Καλώδιο USB που συνοδεύει την κάμερα
  Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη

 • Κατά την εκτέλεση της ενημέρωσης λογισμικού του συστήματος, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε πλήρως επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NP-FW50 ή τροφοδοτικό AC-PW20 (πωλείται ξεχωριστά).
 • Μην αφαιρείτε τη μπαταρία ή το τροφοδοτικό AC κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της κάμερας λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από την κάμερα από πριν.
 • Η ενημέρωση λογισμικού του συστήματος διαρκεί περίπου 15 λεπτά, ως εκ τούτου αποτρέψτε τον υπολογιστή σας από το να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Σε περίπτωση που ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής και η ενημέρωση διακοπεί, επαναλάβετε την πλήρη διαδικασία ενημέρωσης από την αρχή.
 • Μην επιλέξετε About This System Software Updater (Σχετικά με αυτό το System Software Updater) από το μενού SystemSoftwareUpdater. Εάν το κάνετε αυτό μπορεί να προκληθεί σφάλμα στο λογισμικό ενημέρωσης, ειδικά κατά την ενημέρωση.

Λήψη του Firmware Updater

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο κουμπί Download (Λήψη) παρακάτω.
 3. Αρχίζει η λήψη του αρχείου [Update_ILCE5100V310.exe].
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας.

 5. Σημείωση για τους χρήστες Windows 8.1 / 10:

  Με τις αρχικές ρυθμίσεις του Internet Explorer, το αρχείο ενημέρωσης θα αποθηκευτεί στο φάκελο Λήψεις. Κάντε κλικ στο πλακίδιο Επιφάνεια εργασίας από την οθόνη Έναρξη και εντοπίστε το αρχείο λήψης στο φάκελο Λήψεις χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση

Εγκατάσταση

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο [Update_ILCE5100V310.exe] που λάβατε για να εκκινήσετε το Firmware Updater (πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού). Εμφανίζεται το παράθυρο του Firmware Updater.


  Κάντε κλικ για να μεγεθύνετε


 3. Σύμφωνα με τις οδηγίες στο παράθυρο του Firmware Updater, επιλέξτε Menu (Μενού) --> Setup Subpage 3 ((Υποσελίδα εγκατάστασης 3) --> USB Connection (Σύνδεση USB) στην κάμερα και ελέγξτε αν η λειτουργία Mass Storage (Μαζική αποθήκευση) έχει επιλεγεί.
  Αν έχει επιλεγεί διαφορετική λειτουργία από την Mass Storage (Μαζική αποθήκευση), επιλέξτε Mass Storage (Μαζική αποθήκευση). 4. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB. Εμφανίζεται η ένδειξη «USB Mode» [Τρόπος λειτουργίας USB] στην οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής.
  Σημείωση: Αν ο υπολογιστής δεν μπορεί να εντοπίσει την κάμερα, εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή το μήνυμα «Could not find the camera for this update» [Δεν βρέθηκε η κάμερα για αυτή την ενημέρωση]. Δοκιμάστε τα εξής:
  • Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη φωτογραφική μηχανή και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το καλώδιο USB.
  • Αν υπάρχει και άλλη ελεύθερη υποδοχή USB στον υπολογιστή, επανασυνδέστε το καλώδιο USB σε αυτή την υποδοχή.
 5. Επιβεβαιώστε ότι τα εικονίδια εμφανίζονται στη γραμμή εργασιών, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή.
 6. Αφού επιβεβαιώσετε τα παραπάνω, κάντε κλικ στο Next (Επόμενο) στο Firmware Updater.
  Η παρακάτω οθόνη εμφανίζεται στο Firmware Updater.

  Κάντε κλικ για να μεγεθύνετε


  Την ίδια στιγμή, εμφανίζεται το μήνυμα "Follow computer instructions" (Ακολουθήστε τις οδηγίες στον υπολογιστή) στην οθόνη LCD της κάμερας. - Από αυτό το χρονικό σημείο, μην απενεργοποιείτε την κάμερα μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση του υλικολογισμικού.

 7. Πατήστε το Next (Επόμενο) στο παράθυρο του Firmware Updater. Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την ενημέρωση. Αν η τρέχουσα έκδοση λογισμικού του συστήματος είναι 3.10 ή νεότερη, δεν απαιτείται ενημέρωση. Σε αυτή την περίπτωση, διακόψτε τη σύνδεση USB και κάντε κλικ στο Finish (Τέλος), απενεργοποιήστε την κάμερα, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών ή/και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό, επανατοποθετήστε την μπαταρία ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε την κάμερα.
 8. Επιλέξτε στη γραμμή εργασιών, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή για να διακόψετε την σύνδεση USB.

  Σημειώσεις:
  Διατηρήστε συνδεδεμένο το καλώδιο USB, ακόμα και αφού διακόψετε τη σύνδεση USB στον υπολογιστή με την παραπάνω λειτουργία.


  Κάντε κλικ για να μεγεθύνετε
 9. Πατήστε το κέντρο του τροχού ελέγχου για εκτέλεση.  Σημείωση: Η οθόνη σβήνει όταν πατάτε το κέντρο του τροχού ελέγχου. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 10. Πατήστε το Next (Επόμενο) στο Firmware Updater.


  Κάντε κλικ για να μεγεθύνετε
 11. Μετά από την επαναφορά, επαληθεύεται η επανασύνδεση της κάμερας και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Κάντε κλικ στο Run (Εκτέλεση) για να ξεκινήσετε την ενημέρωση. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης (αυτό θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά), εμφανίζεται μια γραμμή προόδου.


  Κάντε κλικ για να μεγεθύνετε


  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε την κάμερα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 12. Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, η κάμερα θα κάνει αυτόματη επανεκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη και περιμένετε έως ότου η οθόνη LCD εμφανιστεί ξανά. Πατήστε το Finish (Τέλος) όταν εμφανίζεται η οθόνη LCD και αποσυνδέστε το καλώδιο USB.


  Κάντε κλικ για να μεγεθύνετε

  Σημείωση: Μετά την αυτόματη επανεκκίνηση της κάμερας, ενδέχεται να εμφανιστεί μια οθόνη επαναφοράς. Ενώ εμφανίζεται, μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB. Μετά την ολοκλήρωση μιας επαναφοράς, η κάμερα ενδέχεται να απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αλλά η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί.

Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος της κάμεράς σας είναι η 3.10.

 1. Στην κάμερα επιλέξτε Menu (Μενού) --> Setup subpage 5 (Υποσελίδα εγκατάστασης 5) --> Version (Έκδοση).
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.