ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ - Διαβάστε την ενότητα "Απαραίτητα αρχεία", πριν κατεβάσετε αυτό το αρχείο.

Απαιτούμενες λήψεις

Εκτός κι αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, το αρχείο που αναφέρεται παρακάτω πρέπει να εγκατασταθεί ΠΡΙΝ το Λογισμικό συστήματος Έκδ.3.20 για ILCE-7 (Mac) για να λειτουργεί σωστά. Αν αναφέρονται περισσότερα από ένα απαραίτητα αρχεία, εγκαταστήστε τα με τη σειρά που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες είναι για τα ακόλουθα μοντέλα:
 • ILCE-7

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Όνομα: Λογισμικό συστήματος Έκδ.3.20 για ILCE-7 (Mac)
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 26/07/2016
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • Βελτιστοποιεί την απόδοση του φακού SEL70200GM

Επιβεβαιώστε την έκδοση λογισμικού συστήματος της κάμεράς σας

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος της κάμεράς σας.
Εάν η έκδοση λογισμικού συστήματος είναι η Έκδ.3.20 ή μεταγενέστερη, δεν απαιτείται ενημέρωση.

 1. Στην κάμερα επιλέξτε Menu (Μενού) --> Setup subpage 6 (Υποσελίδα εγκατάστασης 6) --> Version (Έκδοση).
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με τις παρακάτω εκδόσεις Mac:
 • Mac OS X v.10.10 - 10.11 / macOS 10.12-10.13*

  *Σημαντικό:
  Για macOS 10.13, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το "DriverLoader_1013" πριν από την ενημέρωση του λογισμικού σας.

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:
 • Μονάδα CPU: Επεξεργαστής Intel*
  * Οι επεξεργαστές Core Solo και Core Duo δεν υποστηρίζονται πλέον.
 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 300 MB ή περισσότερος
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή μεγαλύτερη
  Σημείωση: Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος.
 • Πηγή τροφοδοσίας της κάμερας
  • Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FW50 ή Τροφοδοτικό AC-PW20 (πωλείται ξεχωριστά)

   Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η υπολειπόμενη στάθμητης μπαταρίας είναι (τρία σημάδια) ή περισσότερο. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή το τροφοδοτικό AC-PW20 (πωλείται ξεχωριστά).
 • Καλώδιο USB που συνοδεύει την κάμερα

  Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη

 • Όταν εκτελείτε την ενημέρωση λογισμικού του συστήματος, χρησιμοποιήστε πλήρως φορτισμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NP-FW50 ή τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC AC-PW20 (πωλούνται χωριστά).
 • Μην αφαιρείτε τη μπαταρία ή το τροφοδοτικό AC κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της κάμερας λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από την κάμερα από πριν.
 • Αποτρέψτε τον υπολογιστή από το εισέλθει σε κατάσταση αναμονής από πριν, επειδή απαιτούνται περίπου 15 λεπτά για να εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος. Για λεπτομέρειες για το πώς να το κάνετε αυτό, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή.
 • Μην επιλέξετε About This Firmware Updater (Σχετικά με αυτό το Firmware Updater) από το μενού FirmwareUpdater. Εάν το κάνετε αυτό μπορεί να προκληθεί σφάλμα στο λογισμικό ενημέρωσης, ειδικά κατά την ενημέρωση.

Λήψη του Firmware Updater

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο κουμπί Download (Λήψη) παρακάτω.
 3. Αρχίζει η λήψη του αρχείου [Update_ILCE7V320.dmg].
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας.

Εγκατάσταση

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο [Update_ILCE7V320.dmg] που λάβατε. - Μη συνδέετε την κάμερα σε αυτό το χρονικό σημείο.
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [Update_ILCE7V320] που εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας.
 4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [Firmware Updater].
 5. Για να φορτωθεί μια επέκταση πυρήνα, το μήνυμα σάς προτρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή να πραγματοποιήσει αλλαγές. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό διαχείρισης. 6. Εκκινείται το Firmware Updater. 7. Ενεργοποιήστε την κάμερα.
 8. Σύμφωνα με τις οδηγίες στο παράθυρο Firmware Updater, επιλέξτε Menu (Μενού) --> Setup subpage 4 (Ρύθμιση επιμέρους σελίδας) --> USB Connection (Σύνδεση USB) στην κάμερα κι ελέγξτε εάν έχειεπιλεγεί το Mass Storage (Μαζική αποθήκευση).
  Αν έχει επιλεγεί διαφορετική λειτουργία από την Mass Storage (Μαζική αποθήκευση), επιλέξτε Mass Storage (Μαζική αποθήκευση). 9. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
  Σημείωση: Όταν η κάμερα είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, η οθόνη LCD της κάμερας απενεργοποιείται. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
  Εάν η οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής δεν απενεργοποιείται, δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους.
  • Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και ξανασυνδέστε το.
  • Εάν ο υπολογιστής έχει πολλαπλούς ακροδέκτες USB, δοκιμάστε με τους άλλους ακροδέκτες.
 10. Πατήστε το [Next] (Επόμενο) στο Firmware Updater. Η Εικόνα 1 εμφανίζεται στο Firmware Updater και η Εικόνα 2 εμφανίζεται στην οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής.
  Σημείωση: Από εδώ και στο εξής, μην απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή μέχρινα ολοκληρωθεί η ενημέρωση του υλικολογισμικού.
  Εικόνα 1


  Εικόνα 2


 11. Αφού επιβεβαιώσετε τις οθόνες στις Εικόνες 1 και 2, πατήστε το Next (Επόμενο). Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την ενημέρωση. Αν η τρέχουσα έκδοση λογισμικού του συστήματος είναι3.20 ή νεότερη, δεν απαιτείται ενημέρωση. Σε αυτή την περίπτωση, διακόψτε τη σύνδεση USB και κάντε κλικ στο Finish (Τέλος), απενεργοποιήστε την κάμερα, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών ή/και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό, επανατοποθετήστε την μπαταρίαή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε την κάμερα.


 12. Απαιτείται ενημέρωση


  Δεν απαιτείται ενημέρωση


 13. Πατήστε Next (Επόμενο). Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.


 14. Πατήστε το κέντρο του τροχού ελέγχου για εκτέλεση.
  Σημείωση: Η οθόνη σβήνει όταν πατάτε το κέντρο του τροχού ελέγχου. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα. 15. Πατήστε το [Next] (Επόμενο) στο Firmware Updater. 16. Μετά από την επαναφορά, επαληθεύεται η επανασύνδεση της κάμερας και εμφανίζεται η οθόνη στην Εικόνα 3.
 17. Κάντε κλικ στο [Run] (Εκτέλεση) για να ξεκινήσετε την ενημέρωση. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης (αυτό θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά), εμφανίζεται μια γραμμή προόδου.
  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε την κάμερα και μην αποσυνδέετε το καλώδιοUSB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

  Εικόνα 3


 18. Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, η κάμερα θα κάνει αυτόματη επανεκκίνηση. Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά για επανεκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη και περιμένετε έως ότου η οθόνη LCD εμφανιστεί ξανά. Πατήστε το [Finish](Τέλος) όταν εμφανίζεται η οθόνη LCD.


  Σημείωση: Μετά την αυτόματη επανεκκίνηση της κάμερας, ενδέχεται να εμφανιστεί μια οθόνη επαναφοράς. Ενώ εμφανίζεται, μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB. Μετά την ολοκλήρωση μιας επαναφοράς, η κάμερα ενδέχεται να απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αλλάη ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί.

 19. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος της κάμεράς σας είναι η 3.20.

 1. Στην κάμερα επιλέξτε Menu (Μενού) --> Setup subpage 6 (Υποσελίδα εγκατάστασης 6) --> Version (Έκδοση).
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.