Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες είναι για τα ακόλουθα μοντέλα:
 • ILCE-7S

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Όνομα: Λογισμικό συστήματος Έκδ.3.20 για ILCE-7S (Windows)
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 26/07/2016
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • Βελτιστοποιεί την απόδοση του φακού SEL70200GM

Επιβεβαιώστε την έκδοση λογισμικού συστήματος της κάμεράς σας

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος της κάμεράς σας.
Εάν η έκδοση λογισμικού συστήματος είναι η Έκδ.3.20 ή μεταγενέστερη, δεν απαιτείται ενημέρωση.

 1. Στην κάμερα επιλέξτε Menu (Μενού) --> Setup subpage 6 (Υποσελίδα εγκατάστασης 6) --> Version (Έκδοση).
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εκδόσεις Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2
  Σημείωση:
  *Η έκδοση Starter δεν υποστηρίζεται.

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:
 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 300 MB ή περισσότερος
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή μεγαλύτερη
  Σημείωση: Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος.
 • Πηγή τροφοδοσίας της κάμερας
  • Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FW50 ή Τροφοδοτικό AC-PW20 (πωλείται ξεχωριστά)

   Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας είναι (τρία σημάδια) ή περισσότερο. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή το τροφοδοτικό AC-PW20 (πωλείται ξεχωριστά).
 • Καλώδιο USB που συνοδεύει την κάμερα

  Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη

 • Κατά την εκτέλεση της ενημέρωσης λογισμικού του συστήματος, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε πλήρως επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NP-FW50 ή τροφοδοτικό AC-PW20 (πωλείται ξεχωριστά).
 • Μην αφαιρείτε τη μπαταρία ή το τροφοδοτικό AC κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της κάμερας λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από την κάμερα από πριν.
 • Αποτρέψτε τον υπολογιστή σας από το να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής από πριν.
 • Μην είστε συνδεδεμένοι σε άλλες συσκευές εκτός του υπολογιστή σας.

Λήψη του Firmware Updater.

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο κουμπί Download (Λήψη) παρακάτω.
 3. Αρχίζει η λήψη του αρχείου [Update_ILCE7SV320.exe].
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας.


 5. Σημείωση για τους χρήστες Windows 8.1 / 10:

  Με τις αρχικές ρυθμίσεις του Internet Explorer, το αρχείο ενημέρωσης θα αποθηκευτεί στο φάκελο Λήψεις. Κάντε κλικ στο πλακίδιο Επιφάνεια εργασίας από την οθόνη Έναρξη και εντοπίστε το αρχείο λήψης στο φάκελο Λήψεις χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση

Εγκατάσταση

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο [Update_ILCE7SV320.exe] που λάβατε για να εκκινήσετε το Firmware Updater (πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού). Εμφανίζεται το παράθυρο του Firmware Updater. 3. Σύμφωνα με τις οδηγίες στο παράθυρο Firmware Updater, επιλέξτε Menu (Μενού) --> Setup Subpage 4 (Ρύθμιση επιμέρους σελίδας) --> USB Connection (Σύνδεση USB) στη φωτογραφική μηχανή κι ελέγξτε εάν Mass Storage (Μαζική αποθήκευση) έχει επιλεγεί.
  Αν έχει επιλεγεί διαφορετική λειτουργία από την Mass Storage (Μαζική αποθήκευση), επιλέξτε Mass Storage (Μαζική αποθήκευση). 4. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
  Σημείωση: Όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, η οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής απενεργοποιείται. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
  Αν ο υπολογιστής δεν μπορεί να εντοπίσει την κάμερα, εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή το μήνυμα «Could not find the camera for this update» [Δεν βρέθηκε η κάμερα για αυτή την ενημέρωση]. Δοκιμάστε τα εξής:
  • Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη φωτογραφική μηχανή και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το καλώδιο USB.
  • Αν υπάρχει και άλλη ελεύθερη υποδοχή USB στον υπολογιστή, επανασυνδέστε το καλώδιο USB σε αυτή την υποδοχή.


 5. Επιβεβαιώστε εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών στο η κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή.Σημείωση:Εάν δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών. Προβείτε στο επόμενο βήμα.


 6. Αφού επιβεβαιώσετε τα ανωτέρω, πατήστε [Next] (Επόμενο) στο Firmware Updater. Η Εικόνα 1 εμφανίζεται στο Firmware Updater και η Εικόνα 2 εμφανίζεται στην οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής.
  Σημείωση:Από εδώ και στο εξής, μην απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση του υλικολογισμικού.

  Εικόνα 1


  Εικόνα 2


 7. Πατήστε το Next (Επόμενο) στο παράθυρο του Firmware Updater. Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την ενημέρωση. Αν η τρέχουσα έκδοση λογισμικού του συστήματος είναι 3.20 ή νεότερη, δεν απαιτείται ενημέρωση. Σε αυτή την περίπτωση, διακόψτε τη σύνδεση USB και κάντε κλικ στο Finish (Τέλος), απενεργοποιήστε την κάμερα, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών ή/και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό, επανατοποθετήστε την μπαταρία ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε την κάμερα.

  Update is required  Update is not required


 8. Κάντε κλικ στο στη γραμμή εργασιών, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή για να διακόψετε τη σύνδεση USB.
  Σημείωση: Διατηρήστε συνδεδεμένο το καλώδιο USB, ακόμα και αφού διακόψετε τη σύνδεση USB στον υπολογιστή με την παραπάνω λειτουργία. Εάν δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, Προχωρήστε στο επόμενο βήμα. 9. Πατήστε το κέντρο του τροχού ελέγχου για εκτέλεση.
  Σημείωση: Η οθόνη σβήνει όταν πατάτε το κέντρο του τροχού ελέγχου. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα. 10. Πατήστε το [Next] (Επόμενο) στο Firmware Updater. 11. Μετά την αυτόματη επαναφορά, θα ξεκινήσει η ενημέρωση. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης (αυτό θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά), εμφανίζεται μια γραμμή προόδου.
  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε την κάμερα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.


 12. Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, η κάμερα θα κάνει αυτόματη επανεκκίνηση. Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά για επανεκκίνηση.Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη και περιμένετε έως ότου η οθόνη LCD εμφανιστεί ξανά. Πατήστε το [Finish] (Τέλος) όταν εμφανίζεται η οθόνη LCD.


  Σημείωση:Μετά την αυτόματη επανεκκίνηση της φωτογραφικής μηχανής, ενδέχεται να εμφανιστεί μια οθόνη επαναφοράς. Ενώ εμφανίζεται, μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB. Μετά την ολοκλήρωση μιας επαναφοράς, η κάμερα ενδέχεται να απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αλλά η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί.
 13. Click on the task tray at the lower right corner of the computer screen to stop the USB connection.
  Note: If is not displayed on the task tray, Please proceed to the next step.

 14. Disconnect the USB cable.

Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος της κάμεράς σας είναι η 3.20.

 1. Στην κάμερα επιλέξτε Menu (Μενού) --> Setup subpage 6 (Υποσελίδα εγκατάστασης 6) --> Version (Έκδοση).
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.