Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Σχετικό μοντέλο

Χρήστες VAIO με προεγκατεστημένο λογισμικό SonicStage.

Αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης επιλύει το ακόλουθο πρόβλημα:

 • Η λειτουργία εκτύπωσης ετικετών δεν λειτουργεί σωστά στο Net MD Walkman MZ-N510/N710 που έχει προεγκατεστημένο το SonicStage έκδοση 1.5 και στο VAIO που έχει προεγκατεστημένο το SonicStage έκδοση 1.0/1.1/1.2.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Αυτό το πρόγραμμα προορίζεται για το SonicStage έκδοση 1.5 που συνοδεύει το Net MD Walkman (MZ-N510/N710) και τα μοντέλα VAIO που είχαν προεγκατεστημένο το Sonic Stage έκδοση 1.0/1.1/1.2 και είναι ενημερωμένο στο Sonic Stage έκδοση 1.5

Εγκατάσταση

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες για να εγκαταστήσετε σωστά το πρόγραμμα:

Διαδικασία ενημέρωσης

Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, ακολουθήστε τα βήματα για να ενημερώσετε το SonicStage 1.5 στον υπολογιστή σας.

 1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται.
 2. Κάντε κλικ στο Έναρξη και κάντε κλικ στο Εκτέλεση.
 3. Πληκτρολογήστε C:\Download\SsLabelPatch.exe στο πλαίσιο Άνοιγμα και κάντε κλικ στο OK.
 4. Όταν εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο Τέλος.Write OK
 5. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *(1) Το όνομα αρχείου και τα μηνύματα αφορούν το Αγγλικό λειτουργικό σύστημα.

Μετά την ενημέρωση του προγράμματος

Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία:

 1. Εκκινήστε το SonicStage έκδοση 1.5.
 2. Κάντε κλικ στο Help [Βοήθεια] και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο About SonicStage [Πληροφορίες για το SonicStage].
 3. Ελέγξτε την έκδοση που εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου About SonicStage [Πληροφορίες για το SonicStage] - Αν η έκδοση είναι 1.5.06.12030, το SonicStage έκδοση 1.5 ενημερώθηκε με επιτυχία.Ένδειξη έκδοσης

Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη παρακάτω. Αφού διαβάσετε αυτή τη συμφωνία, κάντε κλικ στο "Λήψη" για να αρχίσει η λήψη.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • SsLabelPatch.exe

Μέγεθος αρχείου

 • 40 Kb