Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πληροφορίες για αυτήν την ενημέρωση (30/06/2011)

Σας ευχαριστούμε για το συνεχές ενδιαφέρον σας σχετικά με τα προϊόντα της Sony.

Η Sony ενδιαφέρεται πάντα για την ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη και, ως εκ τούτου, προσφέρει μια ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδοση 1.17 για τα μοντέλα MHS- FS1/FS1K/FS2/FS2K και στην έκδοση 1.09 για τα μοντέλα MHS- FS3/FS3K της κάμερας λήψης bloggie™ Mobile HD. Ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψη και εγκατάσταση" αυτής της σελίδας σχετικά με τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της ενημέρωσης υλικολογισμικού.

Σημαντικό:

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την ενημέρωση υλικολογισμικού, επικοινωνήστε με τη Sony.Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση υλικολογισμικού της κάμερας bloggie™ Mobile HD Snap

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση υλικολογισμικού της κάμερας bloggie™ Mobile HD Snap.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα bloggie™ Mobile HD snap είναι απενεργοποιημένη.
 2. Πατήστε το κουμπί "ON/OF" (*1) και, στη συνέχεια, όταν εμφανιστεί το λογότυπο "bloggie" στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Movie" (*2).

 3. Η κάμερα εμφανίζει την έκδοση του υλικολογισμικού δίπλα από την μπάρα μεγέθυνσης ("Zoom bar") για περίπου 4 δευτερόλεπτα.
  Η θέση της έκδοσης υλικολογισμικού στην οθόνη διαφέρει ανάλογα με τον προσανατολισμό της κάμερας, όπως φαίνεται παρακάτω.

 • Για τα μοντέλα MHS- FS1/FS1K/FS2/FS2K:
  • Αν η έκδοση υλικολογισμικού είναι 1.17 ή νεότερη έκδοση, δεν απαιτείται ενημέρωση.
  • Αν η έκδοση υλικολογισμικού είναι 1.16 ή παλαιότερη έκδοση, θα πρέπει να εκτελέσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού.
 • Για τα μοντέλα MHS- FS3/FS3K:
  • Αν η έκδοση υλικολογισμικού είναι 1.09 ή νεότερη έκδοση, δεν απαιτείται ενημέρωση.
  • Αν η έκδοση υλικολογισμικού είναι 1.07 ή παλαιότερη έκδοση, θα πρέπει να εκτελέσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού.

Ισχύει για τα μοντέλα

 • MHS- FS1/FS1K/FS2/FS2K με έκδοση υλικολογισμικού 1.16 ή παλαιότερη
 • MHS- FS3/FS3K με έκδοση υλικολογισμικού 1.07 ή παλαιότερη

Βελτιώσεις

Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα ενημερώνει το υλικολογισμικό των μοντέλων MHS- FS1/FS1K/FS2/FS2K στην έκδοση 1.17 και το υλικολογισμικό των μοντέλων MHS- FS3/FS3K στην έκδοση 1.09 και παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Μετά την αναβάθμιση του υλικολογισμικού των μοντέλων MHS- FS1/FS1K/FS2/FS2K από την έκδοση 1.15 στην έκδοση 1.16 ή του υλικολογισμικού των μοντέλων MHS- FS3/FS3K από την έκδοση 1.06 στην έκδοση 1.07:

 • Βελτίωση της συμβατότητας αρχείων
 • Βελτίωση της συνδεσιμότητας μέσω HDMI

Μετά την αναβάθμιση του υλικολογισμικού των μοντέλων MHS- FS1/FS1K/FS2/FS2K από την έκδοση 1.16 στην έκδοση 1.17 ή του υλικολογισμικού των μοντέλων MHS- FS3/FS3K από την έκδοση 1.07 στην έκδοση 1.09:

 • Βελτίωση του περιβάλλοντος χρήσης


Εγκατάσταση

Σημαντικές σημειώσεις:

 • Προτού εκτελέσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα bloggie™ Mobile HD Snap είναι πλήρως φορτισμένη.

Βήμα 1: Κάντε λήψη της έκδοσης υλικολογισμικού.

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους της συμφωνίας Άδειας χρήσης τελικού χρήστη στο κάτω μέρος της σελίδας. Μετά από την ανάγνωση αυτής της σύμβασης, κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής "I have read the disclaimer and agree to the terms and conditions." (Διάβασα τη δήλωση αποποίησης και συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις) που υπάρχει στην περιοχή λήψης που αντιστοιχεί στο μοντέλο της κάμεράς σας.
 3. Κάντε κλικ στο βέλος λήψης.
 4. Αρχίζει η λήψη του αρχείου [MHS-FS1.bin], [MHS-FS2.bin] ή [MHS-FS3.bin] (ανάλογα με το μοντέλο της κάμερας).
 5. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

Βήμα 2: Συνδέστε την κάμερα bloggie™ Mobile HD Snap στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB σύνδεσης υποστήριξης.

Για τα Windows:

 1. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB σύνδεσης υποστήριξης.
  Στην οθόνη LCD εμφανίζεται η ένδειξη "USB Mode / Mass Storage" [Τρόπος λειτουργίας USB/Μαζική αποθήκευση]. 2. Ο υπολογιστής θα ανιχνεύσει τις ακόλουθες δύο μονάδες δίσκου:

  Σημείωση: Τα γράμματα μονάδων δίσκου ενδέχεται να είναι διαφορετικά, ανάλογα με το περιβάλλον υπολογιστή.
  • "BLOGGIE (D:)"
  • "Bloggie Software (E:)" ή "BLOGGIE_SW (E:)"

  Σημείωση: Αν το "LUN Settings" (μπορείτε να το βρείτε στο bloggie™ στη θέση (Ρυθμίσεις) --> [LUN Settings]) έχει ρυθμιστεί σε "Single", ο υπολογιστής θα ανιχνεύσει μόνο μία μονάδα δίσκου, την ακόλουθη:
  • "BLOGGIE (D:)"


Για το Mac OS:

 1. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB σύνδεσης υποστήριξης.
  Στην οθόνη LCD εμφανίζεται η ένδειξη "USB Mode / Mass Storage" [Τρόπος λειτουργίας USB/Μαζική αποθήκευση]. 2. Ο υπολογιστής θα ανιχνεύσει τις ακόλουθες δύο μονάδες δίσκου:
  • "BLOGGIE"
  • "BLOGGIE_SW"

  Σημείωση: Αν το "LUN Settings" (μπορείτε να το βρείτε στο bloggie™ στη θέση (Ρυθμίσεις) --> [LUN Settings]) έχει ρυθμιστεί σε "Single", ο υπολογιστής θα ανιχνεύσει μόνο μία μονάδα δίσκου, την ακόλουθη:
  • "BLOGGIE"

Βήμα 3: Αντιγράψτε το υλικολογισμικό στην εσωτερική μνήμη της κάμερας bloggie™ Mobile HD Snap.

Για τα Windows:

  • Αν ο υπολογιστής σας ανίχνευσε 2 μονάδες δίσκου στο βήμα 2:
   1. Κάντε διπλό κλικ στη μονάδα δίσκου που έχει το μικρότερο γράμμα μονάδας δίσκου.
    ("BLOGGIE(D:)" στο παράδειγμα που παρέχεται στο Βήμα 2)
    Σημείωση: τα γράμματα μονάδων δίσκου ενδέχεται να είναι διαφορετικά, ανάλογα με το περιβάλλον υπολογιστή.
   2. Αντιγράψτε το αρχείο λήψης "MHS-FS1.bin", "MHS-FS2.bin" ή "MHS-FS3.bin" (ανάλογα με το μοντέλο της κάμερας) από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας στη συγκεκριμένη μονάδα δίσκου.
  • Αν ο υπολογιστής σας ανίχνευσε μόνο 1 μονάδα δίσκου στο βήμα 2:
   1. Κάντε διπλό κλικ στη μονάδα δίσκου που ανιχνεύτηκε.
    ("Bloggie(D:)" στο παράδειγμα που παρέχεται στο Βήμα 2)
   2. Αντιγράψτε το αρχείο λήψης "MHS-FS1.bin", "MHS-FS2.bin" ή "MHS-FS3.bin" (ανάλογα με το μοντέλο της κάμερας) από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας στη συγκεκριμένη μονάδα δίσκου.
 1. Αποσυνδέστε την κάμερα από τον υπολογιστή ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
  1. Κάντε διπλό κλικ στο στη γραμμή εργασιών.  2. Κάντε κλικ στο (Συσκευή USB μαζικής αποθήκευσης) --> [Stop].
  3. Επιβεβαιώστε τη συσκευή στο παράθυρο επιβεβαίωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο [OK].
  4. Κάντε κλικ στο [OK].
  5. Η συσκευή αποσυνδέεται.

   Σημείωση: Το βήμα 4 δεν είναι απαραίτητο για τα Windows XP.
 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB σύνδεσης υποστήριξης από την κάμερα.


Για το Mac OS:

  • Αν ο υπολογιστής σας ανίχνευσε 2 μονάδες δίσκου στο βήμα 2:
   1. Κάντε διπλό κλικ στη μονάδα δίσκου με την ένδειξη "BLOGGIE".
   2. Αντιγράψτε το αρχείο λήψης "MHS-FS1.bin", "MHS-FS2.bin" ή "MHS-FS3.bin" (ανάλογα με το μοντέλο της κάμερας) από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας στη συγκεκριμένη μονάδα δίσκου.
  • Αν ο υπολογιστής σας ανίχνευσε μόνο 1 μονάδα δίσκου στο βήμα 2:
   1. Κάντε διπλό κλικ στη μονάδα δίσκου που ανιχνεύτηκε.
   2. Αντιγράψτε το αρχείο λήψης "MHS-FS1.bin", "MHS-FS2.bin" ή "MHS-FS3.bin" (ανάλογα με το μοντέλο της κάμερας) από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας στη συγκεκριμένη μονάδα δίσκου.
 1. Αποσυνδέστε την κάμερα από τον υπολογιστή ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
  • Μεταφέρετε και αποθέστε το εικονίδιο της μονάδας δίσκου στο εικονίδιο απορριμμάτων πριν την αποσύνδεση.
 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB σύνδεσης υποστήριξης από την κάμερα.


Βήμα 4: Εκκινήστε την ενημέρωση υλικολογισμικού.

 1. Επιβεβαιώστε ότι το εικονίδιο μπαταρίας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης LCD υποδεικνύει πλήρη φόρτιση.
 2. Απενεργοποιήστε την κάμερα πατώντας το κουμπί "ON/OFF".
 3. Πατήστε ξανά το κουμπί "ON/OFF" για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
 4. Η ενημέρωση υλικολογισμικού αρχίζει αυτόματα.
 5. Στην οθόνη LCD εμφανίζεται ένα μήνυμα με κινούμενες εικόνες, όπως φαίνεται παρακάτω. 6. Μετά από 30 δευτερόλεπτα, η κάμερα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

  Σημείωση: Μην απενεργοποιείτε την κάμερα κατά την ενημέρωση του υλικολογισμικού, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην κάμερα.

Βήμα 5: Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα λήψης bloggie™ Mobile HD λειτουργεί σωστά και επιβεβαιώστε την έκδοση υλικολογισμικού

 1. Ενεργοποιήστε την κάμερα και επιβεβαιώστε ότι το σύστημα εκκινείται σωστά.
 2. Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση λογισμικού είναι 1.17 (για τα μοντέλα MHS- FS1/FS1K/FS2/FS2K) ή 1.09 (για τα μοντέλα MHS- FS3/FS3K) ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο πάνω μέρος της σελίδας, στην ενότητα "Πληροφορίες για αυτήν την ενημέρωση".


Σημείωση:

Αν η κάμερα δεν εκκινείται πια μετά την εκτέλεση της ενημέρωσης υλικολογισμικού, επικοινωνήστε με τη Sony.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • MHS-FS3.bin