Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • NEX-7

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Όνομα:Ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδοση 1.03 για το μοντέλο NEX-7(Windows)
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας:27/08/2013
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • Προσθήκη συστήματος οδήγησης AF για ταινίες: Προστέθηκε ένα σύστημα οδήγησης AF για ταινίες, προκειμένου να βελτιωθεί η προσαρμοσιμότητα μελλοντικών συστημάτων E-mount. Αυτή η δυνατότητα διασφαλίζει υψηλότερο βαθμό ευελιξίας σχεδιασμού για μελλοντικούς φακούς E-mount.

Στην έκδοση 1.03 συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις από το προηγούμενο πρόγραμμα αναβάθμισης:

 • Εφαρμογή αυτόματης αντιστάθμισης στο "SELP1650"
 • Πραγματοποίηση ανάσυρσης του "SELP1650" αμέσως μετά την απενεργοποίηση της κάμερας
 • Προσθήκη της δυνατότητας ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του κουμπιού MOVIE
 • Προσθήκη ρυθμίσεων έκθεσης για διαδοχική δοκιμαστική λήψη (τρία καρέ/1.0EV, 2.0EV, 3.0EV)
 • Βελτίωση της απόκρισης για την εμφάνιση εικόνας αυτόματης ανασκόπησης.
 • Βελτίωση της ποιότητας εικόνας κατά τη χρήση ευρυγώνιου φακού.
 • Βελτίωση των ενδείξεων κατά τη ρύθμιση του "ευέλικτου σημείου".

Überprüfen der Firmware-Version der Kamera

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Firmware-Version der Kamera zu überprüfen.
Bei Firmware-Versionen ab 1.03 ist das Update nicht erforderlich.

 1. Wählen Sie an der Kamera Menü --> Einstellungen --> Version aus.
 2. Die Firmware-Version wird wie in der folgenden Abbildung angezeigt.

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού είναι συμβατή με τις περισσότερες εκδόσεις των Microsoft Windows που χρησιμοποιούνται ευρέως:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
  Σημειώσεις:
  * Δεν υποστηρίζεται η έκδοση Starter.

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό
 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 200 MB ή περισσότερο
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή περισσότερο
  Σημείωση: Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το υλικολογισμικό.
 • Πηγή τροφοδοσίας της φωτογραφικής μηχανής
  • Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FW50
   ή
   Τροφοδοτικό AC-PW20 (πωλείται ξεχωριστά)
   Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η στάθμη υπολειπόμενης μπαταρίας είναι (τρεις γραμμές) ή υψηλότερη. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή το τροφοδοτικό AC-PW20 (πωλείται ξεχωριστά).
 • Καλώδιο USB που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή
  Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη

Σημαντικές σημειώσεις:

 • Όταν εκτελείτε την αναβάθμιση υλικολογισμικού, χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FW50 ή το τροφοδοτικό AC-PW20 (πωλείται ξεχωριστά).
 • Μην αφαιρείτε την μπαταρία και μην αποσυνδέετε το τροφοδοτικό κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της φωτογραφικής μηχανής λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Αφαιρέστε από πριν την κάρτα μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή.
 • Όταν χρησιμοποιείτε ένα φακό A-mount με τον προσαρμογέα βάσης LA-EA2 (πωλείται ξεχωριστά) και ενεργοποιήσετε τη λειτουργία [AF Micro Adj.] (Μικρορρύθμιση αυτόματης εστίασης), πραγματοποιείται επαναφορά της καταχωρισμένης τιμής.
 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Αφού διαβάσετε την αποποίηση ευθυνών, κάντε κλικ στο κουμπί [Download] (Λήψη) παρακάτω.
 3. Αρχίζει η λήψη του αρχείου [Update_NEX7V103.exe] (62.2 MB (65 295 408 bytes)).
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

Εγκατάσταση

Στις αρχικές ρυθμίσεις του Internet Explorer, το αρχείο ενημέρωσης θα αποθηκευτεί στο φάκελο [Downloads] (Λήψεις). Κάντε κλικ στο πλακίδιο [Desktop] (Επιφάνεια εργασίας) στην οθόνη Έναρξη και εντοπίστε το αρχείο που λήφθηκε στο φάκελο [Downloads] (Λήψεις), χρησιμοποιώντας τον Explorer.

Αναβάθμιση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται εκείνη τη στιγμή στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο λήψης [Update_NEX7V103.exe] για να εκκινήσετε το πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού.


  Εμφανίζεται το παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού.

 3. Σύμφωνα με τις οδηγίες στο παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού, επιλέξτε Menu [Μενού] --> Setup [Ρύθμιση] --> USB Connection [Σύνδεση USB] στη φωτογραφική μηχανή και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένος ο τρόπος λειτουργίας Mass Storage [Μαζική αποθήκευση]. (Εικόνα 3)
  Αν είναι επιλεγμένος ένας διαφορετικός τρόπος λειτουργίας από τον Mass Storage [Μαζική αποθήκευση], επιλέξτε Mass Storage [Μαζική αποθήκευση]. 4. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
  Σημείωση: Όταν η φωτογραφική μηχανή συνδέεται στον υπολογιστή, σβήνει η οθόνη LCD της. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 5. Επιβεβαιώστε ότι το εικονίδιο "Ασφαλής κατάργηση υλικού" εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή.
  Σημείωση: Αν το εικονίδιο δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 6. Αφού επιβεβαιώσετε τα παραπάνω, κάντε κλικ στο Next [Επόμενο] στο παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού. Στο παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού εμφανίζεται η Εικόνα 4 και στην οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής εμφανίζεται η Εικόνα 5.
  Σημείωση: Από αυτή τη στιγμή και στο εξής, μην απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση υλικολογισμικού.

  Εικόνα: 4


  Εικόνα: 5


 7. Αφού επιβεβαιώσετε ότι εμφανίζονται οι οθόνες στις Εικόνες 4 και 5, κάντε κλικ στο Next [Επόμενο].
  Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά από την ενημέρωση. (Εικόνα 6)
  Αφού επιβεβαιώσετε ότι εμφανίζεται οι οθόνη στην Εικόνα 6, κάντε κλικ στοNext [Επόμενο]. Το πεδίο [Current version] (Τρέχουσα έκδοση) είναι [Ver.1.xx]. Αν εμφανιστεί η οθόνη στην Εικόνα 7, δεν απαιτείται αναβάθμιση. Σύμφωνα με το μήνυμα, διακόψτε τη σύνδεση USB και κάντε κλικ στο Finish [Τέλος], απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε την μπαταρία ή/και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό, επανατοποθετήστε την μπαταρία ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε ξανά τη φωτογραφική μηχανή.

  Εικόνα 6: Απαιτείται αναβάθμιση


  Εικόνα 7: Δεν απαιτείται αναβάθμιση


 8. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Ασφαλής κατάργηση υλικού" της γραμμής εργασιών, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή, για να διακόψετε τη σύνδεση USB.
  Σημείωση: Διατηρήστε συνδεδεμένο το καλώδιο USB, ακόμα και αφού διακόψετε τη σύνδεση USB στον υπολογιστή με την παραπάνω ενέργεια.
  Σημείωση: Αν το εικονίδιο δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
  Εικόνα: 8


 9. Πατήστε το κέντρο του τροχού ελέγχου για να εκτελέσετε επαναφορά της φωτογραφικής μηχανής.
  Σημείωση: Η οθόνη σβήνει όταν πατάτε το κέντρο του τροχού ελέγχου. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

  Εικόνα: 9


  Εικόνα: 10A


 10. Κάντε κλικ στο Next [Επόμενο] στο παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού.
 11. Εικόνα: 8
 12. Μετά από την επαναφορά, επαληθεύεται η επανασύνδεση της φωτογραφικής μηχανής και εμφανίζεται η οθόνη στην Εικόνα 11.
 13. Κάντε κλικ στο Run [Εκτέλεση] για να αρχίσετε την αναβάθμιση. Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης (περίπου 5 λεπτά), εμφανίζεται μια γραμμή προόδου.
  Εικόνα: 11

  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά την αναβάθμιση.

 14. Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, εμφανίζεται η οθόνη στην Εικόνα 12. Κάντε κλικ στο Finish [Τέλος] και αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

  Εικόνα: 12

  Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Ασφαλής κατάργηση υλικού"
  της γραμμής εργασιών, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή, για να διακόψετε τη σύνδεση USB.

  Σημείωση: Αν το εικονίδιο δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

 15. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
 16. Σημείωση: Αφού ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε την μπαταρία ή αποσυνδέστε το τροφοδοτικό και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά τη φωτογραφική μηχανή.

Επιβεβαίωση ότι η έκδοση υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής είναι 1.03

 1. Επιλέξτε Menu [Μενού] --> Setup [Ρύθμιση] --> Version [Έκδοση] στη φωτογραφική μηχανή.
 2. Η έκδοση υλικολογισμικού εμφανίζεται όπως φαίνεται παρακάτω.