Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Υποστηρίζεται η αναπαραγωγή της μορφής AAC*, χωρίς αλλαγή μορφής. (Τα αρχεία μορφής AAC στο SonicStage CP μπορούν να μεταφερθούν χωρίς να μετατραπούν σε μορφή ATRAC).
 • Προσθήκη του τρόπου λειτουργίας Artist Link Shuffle [Τυχαία αναπαραγωγή σχετικών καλλιτεχνών] στην επιλογή Intelligent Shuffle [Έξυπνη τυχαία αναπαραγωγή].
 • Προσθήκη των λειτουργιών προβολής ρολογιού και προβολής ημερολογίου. Αν χρησιμοποιείτε το CONNECT Player ή το SonicStage CP, το ρολόι της μονάδας συγχρονίζεται με τον υπολογιστή σας όταν συνδέετε τη μονάδα στην εφαρμογή λογισμικού.
 • Μπορεί να επιλεγεί προφύλαξη οθόνης.
 • Βελτιωμένες λειτουργίες στον προαιρετικό ελεγκτή (RM-MC35ELK).
  * Τα ακόλουθα αρχεία AAC υποστηρίζονται από τη μονάδα:
  • AAC (Advanced Audio Coding)
  • Συχνότητα δειγματοληψίας: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
  • Ρυθμός bit: Υποστηρίζεται VBR (Μεταβλητός ρυθμός bit) 16 - 320 kbps.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων AAC με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν είναι εγγυημένη η αναπαραγωγή όλων των αρχείων AAC, ακόμη και αν ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Τροποποιημένη δυνατότητα:

 • Όταν επιλέγετε καλλιτέχνη ALL από το δέντρο καλλιτεχνών στην αναζήτηση λίστας, η σειρά ταξινόμησης βασίζεται στον αριθμό κομματιού άλμπουμ αντί για την αλφαβητική σειρά.
 • Άλλαξε το σχέδιο της κινούμενης εικόνας που εμφανίζεται κατά την πρόσβαση στο σκληρό δίσκο.
 • Απαγορεύεται η επαναφορά πληροφοριών συνέχισης κομματιού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας επαναφόρτισης.

Μονάδες που αφορά:

Network WALKMAN NW-A3000 με έκδοση υλικολογισμικού έως και 2.01

Σημαντική σημείωση:

Κάντε κλικ στο κουμπί + για να διαβάσετε τη διαδικασία Λήψης και εγκατάστασης.

Διαβάστε την αποποίηση ευθυνών στο κάτω μέρος της σελίδας και κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη για να κάνετε λήψη του προγράμματος.

Εγκατάσταση

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ελέγξετε την έκδοση υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένη στο WALKMAN NW-A3000:
 1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί BACK μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
 2. Πατήστε Settings [Ρυθμίσεις], (επάνω) / (κάτω) / (αριστερά) / (δεξιά) για να επιλέξετε (διαμόρφωση) και, στη συνέχεια, πατήστε (αναπαραγωγή).
 3. Πατήστε (επάνω) / (κάτω) για να επιλέξετε "Unit information" [Πληροφορίες μονάδας] και, στη συνέχεια, πατήστε (αναπαραγωγή).
 4. Επιβεβαιώστε την έκδοση υλικολογισμικού.
  • Δημιουργήστε τον ακόλουθο φάκελο στη μονάδα C:\ του υπολογιστή σας: : FWUP
  • Διαβάστε την αποποίηση ευθυνών στο κάτω μέρος της σελίδας και κάντε κλικ στο
   Λήψη για να κάνετε λήψη του προγράμματος:

   NW-A3000_V3_00.exe - 6.038 Kb.
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες και αποθηκεύστε το πρόγραμμα στη θέση C:\FWUP.
  • Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο που κάνατε λήψη έχει μέγεθος 6.038 Kb. Διαφορετικά, διαγράψτε το αρχείο και επαναλάβετε τα βήματα λήψης.
Διαδικασία αναβάθμισης

Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε αναβάθμιση του προγράμματος.Πριν ενημερώσετε το υλικολογισμικό, μεταφέρετε όλα τα αρχεία μουσικής και τα αρχεία δεδομένων της μονάδας στον υπολογιστή. Μετά την ενημέρωση του υλικολογισμικού, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση των αρχείων μουσικής και των αρχείων δεδομένων στη μονάδα. Η Sony δεν ευθύνεται για την αδυναμία αποθήκευσης αρχείων μουσικής και αρχείων δεδομένων στον υπολογιστή σας λόγω της ενημέρωσης.

 1. Συνδέστε τη μονάδα στον υπολογιστή.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη στη γραμμή εργασιών και κάντε κλικ στο Εκτέλεση - Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση.
 3. Περιηγηθείτε στο C:\FWUP\NW-A3000_V3_00.exe στο πλαίσιο κειμένου Άνοιγμα και κάντε κλικ στο OK. Εκκινείται το πρόγραμμα.
 4. Ακολουθήστε τα παρακάτω στιγμιότυπα οθόνης

  * Αν εμφανιστεί το μήνυμα "Charge the device before performing the software update." [Φορτίστε τη συσκευή προτού εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού.], αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να επαναφορτιστεί η μπαταρία. Στη συνέχεια, ενημερώστε ξανά το υλικολογισμικό. 5. Αποδεχτείτε την άδεια χρήσης και κάντε κλικ στο Επόμενο. 6. Συνδέστε το NW-A3000 στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο OK. 7. Κλείστε όλα τα προγράμματα και κάντε κλικ στο OK. 8. Κάντε κλικ στο OK για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης. 9. Εκτελέστε ασφαλή κατάργηση της συσκευής USB από τον υπολογιστή και κάντε κλικ στο OK. 10. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το υλικολογισμικό ενημερώνεται αυτόματα στη συσκευή. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, εκτελείται επανεκκίνηση. Κάντε κλικ στο OK.
Μετά την αναβάθμιση

Όταν εγκατασταθεί με επιτυχία το πρόγραμμα αναβάθμισης, επιβεβαιώστε την έκδοση με τα παραπάνω βήματα. Η εγκατάσταση του προγράμματος αναβάθμισης είναι επιτυχής όταν εμφανίζεται στην οθόνη το "3.00".

Αποδεχτείτε την παρακάτω αποποίηση ευθυνών για να αρχίσει η λήψη.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • NW-A3000_V3_00.exe

Μέγεθος αρχείου

 • -