Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Όταν γίνεται φόρτιση με το τροφοδοτικό φόρτισης μέσω USB ή έναν υπολογιστή που βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή αδράνειας, ενδέχεται να είναι μικρότερη η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Αφού εμφανιστεί το μήνυμα NO DATABASE ή NO DATA, η μονάδα ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή ακόμη και αν είναι συνδεδεμένη.

Πρόσθετη δυνατότητα:

Είναι δυνατή η υποστήριξη της μορφής WMA.

Μονάδες που αφορά:

Network WALKMAN NW-A608 με έκδοση υλικολογισμικού 1.0 και 1.1.

Σημαντική σημείωση:

Κάντε κλικ στο κουμπί + για να διαβάσετε τη διαδικασία Λήψης και εγκατάστασης.

Διαβάστε την αποποίηση ευθυνών στο κάτω μέρος της σελίδας και κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη για να κάνετε λήψη του προγράμματος.

Εγκατάσταση

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ελέγξετε την έκδοση υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένη στο WALKMAN NW-A608:
 1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί DISP/FUNC μέχρι να εμφανιστεί το μενού Function [Λειτουργία].
 2. Περιστρέψτε το μηχανικό διακόπτη για να επιλέξετε Music Library [Βιβλιοθήκη μουσικής] και πατήστε το κουμπί (PLAY/STOP).
 3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί SEARCH/MENU σε τρόπο λειτουργίας διακοπής αναπαραγωγής μέχρι να εμφανιστεί το μενού Setting [Ρύθμιση].
 4. Περιστρέψτε το μηχανικό διακόπτη για να επιλέξετε Advanced Menu [Μενού για προχωρημένους] και πατήστε το κουμπί (PLAY/STOP).
 5. Περιστρέψτε το μηχανικό διακόπτη για να επιλέξετε Information [Πληροφορίες] και πατήστε το κουμπί (PLAY/STOP).
 6. Επιβεβαιώστε την έκδοση υλικολογισμικού στην επιλογή [4:] περιστρέφοντας το μηχανικό διακόπτη.
  • Δημιουργήστε τον ακόλουθο φάκελο στη μονάδα C:\ του υπολογιστή σας: FWUP
  • Διαβάστε την αποποίηση ευθυνών στο κάτω μέρος της σελίδας και κάντε κλικ στο
   Λήψη για να κάνετε λήψη του προγράμματος:

   NW-A600_V2_0.exe - 6,55 MB.
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες και αποθηκεύστε το πρόγραμμα στη θέση C:\FWUP.
  • Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο που κάνατε λήψη έχει μέγεθος 6,55 ΜΒ. Διαφορετικά, διαγράψτε το αρχείο και επαναλάβετε τα βήματα λήψης.
Διαδικασία αναβάθμισης

Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε αναβάθμιση του προγράμματος.

 1. Βεβαιωθείτε ότι απομένουν τουλάχιστον 3 MΒ ελεύθερου χώρου στο Walkman NW-A608 προτού εκκινήσετε το πρόγραμμα ενημέρωσης.
 2. Συνδέστε τη μονάδα στον υπολογιστή.
 3. Τερματίστε όλα τα προγράμματα λογισμικού που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη στη γραμμή εργασιών και κάντε κλικ στο Εκτέλεση - Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση.
 5. Περιηγηθείτε στο C:\FWUP\NW-A600_V2_0.exe στο πλαίσιο κειμένου Άνοιγμα και κάντε κλικ στο OK. Εκκινείται το πρόγραμμα.
 6. Ακολουθήστε τα παρακάτω στιγμιότυπα οθόνης

  * Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά την αναβάθμιση.

  * Κατά την αναβάθμιση, η σύνδεση USB ελέγχεται αυτόματα και η ένδειξη USB Connect απενεργοποιείται λόγω του ελέγχου. Επίσης, σε ορισμένους υπολογιστές ενδέχεται να εμφανίζεται το μήνυμα USB Disconnect. 7. Αποδεχτείτε την άδεια χρήσης και κάντε κλικ στο Επόμενο. 8. Συνδέστε το NW-A608 στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο OK. 9. Κλείστε όλα τα προγράμματα και κάντε κλικ στο OK. 10. Κάντε κλικ στο OK για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης. 11. Εκτελείται η διαδικασία ενημέρωσης. 12. Αν το υλικολογισμικό ενημερωθεί με επιτυχία, κάντε κλικ στο Τέλος.
Μετά την αναβάθμιση

Όταν εγκατασταθεί με επιτυχία το πρόγραμμα αναβάθμισης, επιβεβαιώστε την έκδοση με τα παραπάνω βήματα. Η εγκατάσταση του προγράμματος αναβάθμισης είναι επιτυχής όταν εμφανίζεται στην οθόνη το "2.0".

Αποδεχτείτε την παρακάτω αποποίηση ευθυνών για να αρχίσει η λήψη.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • NW-A600_V2_0.exe

Μέγεθος αρχείου

 • -