Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Για τους κατόχους Walkman, προσφέρουμε την υπηρεσία λήψης "Πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού NWD-B103F/NWD-B105F".
Παρέχουμε την ενημέρωση υλικολογισμικού στην τελευταία έκδοση 1.3 για το υλικολογισμικό του NWD-B103F/NWD-B105F. Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες.

Βελτιώσεις

Αυτή η ενημέρωση υλικολογισμικού επιλύει το ακόλουθο πρόβλημα:

 • Δεν προβάλλεται σωστά ή δεν μπορεί να ρυθμιστεί σωστά η ώρα για την ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου στα δίσεκτα έτη.

Προϊόντα που αφορά

Τα ακόλουθα είναι τα προϊόντα που αφορά αυτή η υπηρεσία, των οποίων η έκδοση υλικολογισμικού θα πρέπει να είναι 1.2 ή παλαιότερη.

Πώς να επιβεβαιώσετε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιβεβαιώσετε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού.

 1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί BACK/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού Home.
 2. Πατήστε το κουμπί / για να επιλέξετε (Ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 3. Πατήστε το κουμπί / για να επιλέξετε Information [Πληροφορίες] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.
  Επιβεβαιώστε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού.

Περιβάλλοντα υπολογιστή που αφορά

Λειτουργικό σύστημα

 • Windows Vista® Ultimate
 • Windows Vista® Business
 • Windows Vista® Home Premium
 • Windows Vista® Home Basic
 • Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows® XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows® XP Media Center Edition (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows® XP Home Edition (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows® 2000 Professional (Service Pack 4 ή νεότερη έκδοση)
  (Δεν υποστηρίζονται οι εκδόσεις 64 bit των λειτουργικών συστημάτων).

Απαιτήσεις υλικούΕπεξεργαστής: Pentium lll 450 MHz ή ταχύτερος (Pentium lll 800 MHz ή ταχύτερος για χρήστες των Windows Vista)
Μνήμη: 128 MB ή περισσότερη (512 MB ή περισσότερη για χρήστες των Windows Vista)
Οθόνη: 800 x 600 κουκκίδες ή καλύτερη (συνιστάται 1024 x 768 κουκκίδες ή καλύτερη)
Χρώματα οθόνης: Πολλά χρώματα (16 bit) ή περισσότερα

Πριν από τη λήψη

 • Για τους χρήστες των Windows Vista/Windows XP  Όταν κάνετε λήψη του προγράμματος και ενημέρωση του υλικολογισμικού, συνδεθείτε στον υπολογιστή με το όνομα διαχειριστή ή με οποιοδήποτε όνομα που ανήκει στο διαχειριστή.
  Αν είστε χρήστης των Windows Vista, εμφανίζεται το μήνυμα "Τα Windows χρειάζονται την άδειά σας για να συνεχίσουν" στο παράθυρο διαλόγου Ελέγχος λογαριασμού χρήστη. Κάντε κλικ στο Συνέχεια για να συνεχίσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
 • Για τους χρήστες των Windows 2000  Όταν κάνετε λήψη του προγράμματος και ενημέρωση του υλικολογισμικού, συνδεθείτε με το όνομα χρήστη Διαχειριστής ή με το λογαριασμό της ομάδας διαχειριστών.
  Σημείωση: Στα Windows® 2000 Professional υποστηρίζεται το Service Pack 4 ή νεότερη έκδοση.

Εγκατάσταση

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε λήψη του προγράμματος.

 1. Δημιουργήστε έναν φάκελο με το όνομα "FWUP" στη μονάδα C του υπολογιστή σας για να αποθηκεύσετε το αρχείο λήψης στο σκληρό δίσκο.
 2. Κάντε λήψη του ακόλουθου αρχείου που είναι κατάλληλο για το μοντέλο σας στο φάκελο που επιλέξατε στο Βήμα 1.

  Όνομα μοντέλου: NWD-B103F/NWD-B105F
  Όνομα αρχείου: NWD-B100F_V1_3.exe
  Μέγεθος αρχείου: 3.447 KB
 3. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, επιλέξτε Προβολές - Λεπτομέρειες στην Εξερεύνηση για να ελέγξετε το μέγεθος του επιλεγμένου αρχείου. Αν το μέγεθός του δεν είναι ίδιο με το μέγεθος αρχείου που υποδεικνύεται παραπάνω, προσπαθήστε να κάνετε ξανά λήψη του αρχείου.

Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, κάντε κλικ στο Λήψη παρακάτω για να κάνετε λήψη του προγράμματος ενημέρωσης. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου και αρχίζει η λήψη. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται στην οθόνη.

Διαδικασία ενημέρωσης

Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενημερώσετε το πρόγραμμα.

Σημείωση:

Μεταφέρετε πρώτα όλα τα κομμάτια και τα δεδομένα από τη μονάδα στον υπολογιστή, μιας και τα κομμάτια και τα δεδομένα ενδέχεται να χαθούν κατά την ενημέρωση αν παραμείνουν στη μονάδα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα κομμάτια και τα δεδομένα δεν θα καταστραφούν και δεν θα διαγραφούν από αυτήν την ενημέρωση.

Πριν από την ενημέρωση

 1. Συνδέστε τη μονάδα στον υπολογιστή.
 2. Δημιουργήστε έναν φάκελο στο σκληρό σας δίσκο και αποθηκεύστε όλα τα κομμάτια και τα δεδομένα από τη συσκευή αναπαραγωγής στο φάκελο.

Έναρξη της ενημέρωσης

 1. Τερματίστε όλες τις εφαρμογές λογισμικού που εκτελούνται στα Windows και αποσυνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής από τον υπολογιστή.
  Σημείωση: Αν είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή κάποιες άλλες ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής, αποσυνδέστε τις όλες από τον υπολογιστή.
 2. Χρήστες των Windows Vista: Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη στη γραμμή εργασιών του υπολογιστή, κάντε κλικ στο Εκτέλεση... και κατόπιν κάντε κλικ στο Όλα τα προγράμματα - Βοηθήματα.
  Χρήστες των Windows XP/Windows 2000: Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη στη γραμμή εργασιών του υπολογιστή και κάντε κλικ στο Εκτέλεση...
  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση...
 3. Εισαγάγετε "C:\FWUP\NWD-B100F_V1_3.exe" στο πλαίσιο κειμένου "Άνοιγμα" και κάντε κλικ στο OK.
  Εκκινείται το πρόγραμμα.
 4. Επιβεβαιώστε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού/έκδοση υλικολογισμικού αναβάθμισης.
  Σημείωση: Αν επιλέξετε "Format Data Area" [Διαμόρφωση περιοχής δεδομένων] στο "Download options" [Επιλογές λήψης], γίνεται διαμόρφωση της συσκευής αναπαραγωγής και όλα τα κομμάτια και τα δεδομένα διαγράφονται κατά την ενημέρωση. Φροντίστε να αποθηκεύσετε τα απαραίτητα αρχεία στον υπολογιστή σας.
 5. Κάντε κλικ στο Start [Έναρξη].
  Σημείωση: Μην αποσυνδέετε τη μονάδα από τον υπολογιστή κατά την ενημέρωση.
 6. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης της ενημέρωσης, κάντε κλικ στο κουμπί Close [Κλείσιμο].
 7. Μεταφέρετε ξανά στη συσκευή αναπαραγωγής όλα τα κομμάτια και τα δεδομένα που αποθηκεύσατε στο σκληρό σας δίσκο.

Μετά την ενημέρωση

Όταν εγκατασταθεί με επιτυχία το πρόγραμμα ενημέρωσης, επιβεβαιώστε την έκδοση με τα βήματα "Πώς να επιβεβαιώσετε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού" στο επάνω μέρος της σελίδας.
Η εγκατάσταση του προγράμματος ενημέρωσης είναι επιτυχής όταν εμφανίζεται στην οθόνη το "1.3".

Αν η έκδοση είναι εσφαλμένη ή αν αποτύχει η ενημέρωση, επιλέξτε το Format Data Area [Διαμόρφωση περιοχής δεδομένων] στο "Download options" [Επιλογές λήψης] που εξηγείται στο Βήμα 4 της ενότητας Έναρξη της ενημέρωσης και προσπαθήστε ξανά να κάνετε ενημέρωση.
Σημείωση: Αν επιλέξετε Format Data Area [Διαμόρφωση περιοχής δεδομένων] στο "Download options" [Επιλογές λήψης], γίνεται διαμόρφωση της συσκευής αναπαραγωγής και όλα τα κομμάτια και τα δεδομένα διαγράφονται κατά την ενημέρωση. Φροντίστε να αποθηκεύσετε τα απαραίτητα αρχεία στον υπολογιστή σας πριν από την ενημέρωση.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • NWD-B100F_V1_3.exe

Μέγεθος αρχείου

 • 3.37 Mb