Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες είναι για τα ακόλουθα μοντέλα:
 • NW-E393 / NW-E394 / NW-E395

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Όνομα: Ενημέρωση υλικολογισμικού 1.01 για NW-E393 / NW-E394 / NW-E395 (Windows)
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 21-10-2016
 • Χρειάζεται να την κατεβάσω; Αυτή η ενημέρωση δεν είναι απαραίτητη εάν το Walkman σας έχει ήδη ενημερωθεί στην έκδοση υλικολογισμικού 1.01 με τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης υλικολογισμικού.
  Εάν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού έχετε:
  1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί BACK/HOME μέχρι να εμφανιστεί το αρχικό μενού.
  2. Επιλέξτε (Ρυθμίσεις), (Κοινές ρυθμίσεις) και (Πληροφορίες μονάδας).
  3. Επιβεβαιώστε τον αριθμό μοντέλου και την έκδοση υλικολογισμικού
 • Οφέλη και βελτιώσεις:
  • Βελτιωμένη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής
  • Άλλες βελτιωμένες λειτουργίες

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού είναι συμβατή με τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εκδόσεις Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7 (Service Pack 1 ή μεταγενέστερο)
 • Windows Vista (Service Pack 2 ή μεταγενέστερο)

Σημείωση: Η [Compatibility mode] για Windows XP (συμπεριλαμβάνεται με τα Windows Vista και τα Windows 7) δεν υποστηρίζεται.

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού είναι συμβατή με το ακόλουθο υλικό:

 • Μονάδα CPU:
  • 1 GHz ή περισσότερο
 • Μνήμη:
  • 1 GB ή περισσότερο (32 bit) / 2 GB ή περισσότερο (64 bit)

Λήψη

Προτού αναβαθμιστείτε

Μετά την ενημέρωση, το υλικολογισμικό δεν μπορεί να επανέλθει σε προηγούμενη έκδοση.

Μεταφέρετε όλα τα δεδομένα από τη μονάδα στον υπολογιστή, δεδομένου ότι τα δεδομένα που παραμένουν στη μονάδα μπορούν να χαθούν κατά την αναβάθμιση.
Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα κομμάτια και τα δεδομένα δεν θα καταστραφούν ή διαγραφούν όταν πραγματοποιείται αυτήν την ενημέρωση.

Κατά την αναβάθμιση, η μονάδα χρειάζεται να έχει ελεύθερο χώρο περίπου 30 MB. Επιβεβαιώστε ότι η ποσότητα ελεύθερου χώρου είναι επαρκής.

Εάν δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην ενσωματωμένη μνήμη flash, μεταφέρετε τυχόν περιττάδεδομένα πίσω στον υπολογιστή για να αυξήσετε τον ελεύθερο χώρο.

Εγκατάσταση

Φροντίστε να συνδεθείτε ως Διαχειριστής στον υπολογιστή σας

Εάν είστε χρήστης των Windows 10, χρήστης των Windows 8, χρήστης των Windows 7 ή χρήστης των Windows Vista, εμφανίζεται ένα μήνυμα «Τα Windows χρειάζονται την άδειά σας για να συνεχίσουν» στο πλαίσιο διαλόγου Έλεγχος λογαριασμού χρήστη. Πατήστε το [Continue] για να συνεχίσετε και ακολουθήστε τις ανακοινώσεις.

 1. Η λήψη του προγράμματος ενημέρωσης ξεκινά πατώντας το κουμπί «Download» στη βάση αυτής της ανακοίνωσης.
 2. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, συνδέστε το Walkman στον υπολογιστή σας με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
 3. Τερματίστε όλες τις εφαρμογές λογισμικού που εκτελούνται στον υπολογιστή σας
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αποθηκευμένο αρχείο και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
   Μην αποσυνδέετε τη μονάδα από τον υπολογιστή στη διάρκεια της αναβάθμισης.
 5. Όταν εμφανίζεται το μήνυμα που υποδεικνύει ότι η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί, πατήστε το [Finish].

Μετά την ενημέρωση, επιβεβαιώστε ότι η νέα έκδοση έχει εγκατασταθεί επιτυχώς ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα [Do I need to download it?] στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας.

Εάν η έκδοση υλικολογισμικού που εμφανίζεται είναι «1.01», η αναβάθμιση ήταν επιτυχής.