Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Η λειτουργία Search [Αναζήτηση] ή Shuffle/Repeat [Τυχαία σειρά/Επανάληψη] ενός συγκεκριμένου αριθμού συσκευών Network WALKMAN NW-E403/NW-E405/NW-E407/ ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά υπό ορισμένες συνθήκες.

Προκειμένου να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, παρέχεται μια ενημέρωση υλικολογισμικού.

Πρόσθετη δυνατότητα:

Μια νέα λειτουργία ρολογιού προστέθηκε σε αυτήν την ενημέρωση (Ρολόι 2). Δείτε την παρακάτω εικόνα:

Μονάδες που αφορά:

Network WALKMAN NW-E403/NW-E405/NW-E407/ με έκδοση υλικολογισμικού 1.0

Σημαντική σημείωση:

Κάντε κλικ στο κουμπί + για να διαβάσετε τη διαδικασία Λήψης και εγκατάστασης.

Διαβάστε την αποποίηση ευθυνών στο κάτω μέρος της σελίδας και κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη για να κάνετε λήψη του προγράμματος.

Εγκατάσταση

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ελέγξετε την έκδοση υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένη στο Network WALKMAN NW-E403/NW-E405/NW-E407/:

 1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί SEARCH MENU μέχρι να εμφανιστεί το MENU.
 2. Περιηγηθείτε στο Advanced Menu [Μενού για προχωρημένους] και πατήστε για επιβεβαίωση.
 3. Περιηγηθείτε στο Information [Πληροφορίες] και, στη συνέχεια, πατήστε
 4. Αν η έκδοση υλικολογισμικού είναι 2.0, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ Network WALKMAN NW-E403/NW-E405/NW-E407/. Επιλέξτε NO και EXIT.
 5. Πατήστε SEARCH MENU για να επιστρέψετε και να εξέλθετε.
 6. Αν η έκδοση υλικολογισμικού είναι 1.0:

  • Δημιουργήστε τον ακόλουθο φάκελο στη μονάδα C:\ του υπολογιστή σας: WMFWUPG
  • Διαβάστε την αποποίηση ευθυνών στο κάτω μέρος της σελίδας και κάντε κλικ στο
   Λήψη για να κάνετε λήψη του προγράμματος:

   NW-E40X_V2_0C.exe - 2239 Kb (ανάλογα με το μοντέλο που διαθέτετε).
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες και αποθηκεύστε το πρόγραμμα στη θέση C:\WMFWUPG.
  • Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο που κάνατε λήψη έχει μέγεθος 2239 Kb. Διαφορετικά, διαγράψτε το αρχείο και επαναλάβετε το βήμα Β.

  Προτού συνεχίσετε, χρειάζεται να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων που περιέχει το Network WALKMAN NW-E403/NW-E405/NW-E407/ στον υπολογιστή σας και να ελευθερώσετε τουλάχιστον 3 MB μνήμης στο Network WALKMAN.

  Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες. 7. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας. (Αν είναι ενεργοποιημένη στο SonicStage η επιλογή Run SonicStage automatically when an ATRAC Audio Device is connected [Αυτόματη εκτέλεση του SonicStage όταν συνδέεται μια συσκευή ήχου ATRAC], απενεργοποιήστε την).
 8. Στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στο φάκελο C:\WMFWUPG και κάντε διπλό κλικ στο NW-E40X_V2_0C.exe, ανάλογα με το μοντέλο που διαθέτετε.
 9. Κάντε κλικ στο Unzip [Αποσυμπίεση] για να αποσυμπιέσετε όλα τα αρχεία στο φάκελο C:\WMFWUPG. 10. Κάντε κλικ στο Close [Κλείσιμο] για να εξέλθετε και συνδέστε το Network WALKMAN για να κάνετε αναβάθμιση.
 11. Ανοίξτε το φάκελο που περιέχει ο φάκελος C:\WMFWUPG, κάντε διπλό κλικ στο FWUpdater.exe και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
 12. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB, ακόμη και αν δεν εμφανίζεται η ένδειξη USB Connect στο Network WALKMAN ή αν ο υπολογιστής σας υποδεικνύει ότι δεν είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή USB.
 13. Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, κάντε κλικ στο Finish [Τέλος].
 14. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από το Network WALKMAN και επιβεβαιώστε την έκδοση υλικολογισμικού επαναλαμβάνοντας το βήμα 1. Η έκδοση θα πρέπει να είναι η 2.0.
 15. Η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε.

Αποδεχτείτε την παρακάτω αποποίηση ευθυνών για να αρχίσει η λήψη.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • NW-E40X_V2_0C.exe

Μέγεθος αρχείου

 • 2.19 Mb