Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Σημαντική σημείωση: Υπό ορισμένες συνθήκες, ένας συγκεκριμένος αριθμός μονάδων Network WALKMAN NW-HD5 ενδέχεται σπάνια να σταματήσουν να αποκρίνονται. Προκειμένου να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, παρέχουμε μια ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδοση 1.2 για το Network WALKMAN NW-HD5 με σκληρό δίσκο.

Προϊόν που αφορά

 • Network WALKMAN NW-HD5 με σκληρό δίσκο που διαθέτει έκδοση υλικολογισμικού 1.1 ή παλαιότερη.

Εγκατάσταση

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε και να ενημερώσετε σωστά το υλικολογισμικό.

Για να μάθετε ποια έκδοση υλικολογισμικού είναι εγκατεστημένη στο NW-HD5, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
 1. Συνδέστε το NW-HD5 στην παροχή ρεύματος.
 2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί SEARCH MENU μέχρι να εμφανιστεί το MENU.
 3. Περιηγηθείτε στο Options [Επιλογές] και πατήστε
 4. Περιηγηθείτε στο Initialize System [Προετοιμασία συστήματος] και, στη συνέχεια, πατήστε
 5. Περιηγηθείτε στο Update Firmware [Ενημέρωση υλικολογισμικού] και πατήστε
 6. Αν η έκδοση υλικολογισμικού είναι 1.2:
  ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ NW-HD5.
 7. Αν η έκδοση υλικολογισμικού είναι 1.1 ή παλαιότερη:

  • Δημιουργήστε τον ακόλουθο φάκελο στη μονάδα C:\ του υπολογιστή σας: HDFWUPG
  • Διαβάστε την αποποίηση ευθυνών στο κάτω μέρος της σελίδας και κάντε κλικ στο Λήψη για να κάνετε λήψη του προγράμματος NW_HD5.BIN - 1584 Kb.
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες και αποθηκεύστε το πρόγραμμα στη θέση C:\HDFWUPG.
  • Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο που κάνατε λήψη έχει μέγεθος 1584 Kb. Διαφορετικά, διαγράψτε το αρχείο και επαναλάβετε το βήμα Β.

  Προτού συνεχίσετε, χρειάζεται να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων που περιέχει το NW-HD5 στον υπολογιστή σας.

  Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες. 8. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 9. Συνδέστε το NW-HD5 στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.
 10. Αντιγράψτε το αρχείο NW_HD5.BIN που υπάρχει στη θέση C:\HDFWUPG του υπολογιστή σας στο NWHD5, μέσω της Εξερεύνησης των Windows.
 11. Κλείστε την Εξερεύνηση των Windows και αποσυνδέστε το καλώδιο USB από το NW-HD5.
 12. Κρατήστε πατημένο το κουμπί SEARCH MENU μέχρι να εμφανιστεί το MENU.
 13. Περιηγηθείτε στο Options [Επιλογές] και πατήστε
 14. Περιηγηθείτε στο Initialize System [Προετοιμασία συστήματος] και, στη συνέχεια, πατήστε
 15. Περιηγηθείτε στο Update Firmware [Ενημέρωση υλικολογισμικού] και πατήστε
 16. Όταν εμφανιστεί η ακόλουθη ερώτηση Are you sure you want to update firmware? [Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό;], επιλέξτε YES.
 17. Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: Updating firmware. Do not perform any operations during the update [Ενημέρωση υλικολογισμικού. Μην εκτελέσετε καμία λειτουργία κατά την ενημέρωση]. Η μονάδα επανεκκινείται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης (περίπου 30 δευτερόλεπτα).
 18. Η αναβάθμιση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε. Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση υλικολογισμικού είναι πλέον 1.2, όπως περιγράφεται στο βήμα 1.
 19. Επανασυνδέστε το NW-HD5 στον υπολογιστή σας με το παρεχόμενο καλώδιο USB. Διαγράψτε το φάκελο C:\HDFWUPG από τον υπολογιστή σας και διαγράψτε το αρχείο NW_HD5.BIN από το NW-HD5.
 20. Η ενημέρωση του υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε.

Αποδεχτείτε την παρακάτω Αποποίηση ευθυνών για να αρχίσει η λήψη (1584 Kb)

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • NW_HD5.BIN

Μέγεθος αρχείου

 • 1.55 Mb