Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Για τους κατόχους του WALKMAN NWZ-A826/A828/A829, προσφέρουμε μια υπηρεσία λήψης προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού.
Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες.

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 12/11/2009

Συσκευές που αφορά

 • WALKMAN σειράς NWZ-A826/A828/A829 με έκδοση υλικολογισμικού 1.01 και παλαιότερη.

Συμπτώματα που διορθώθηκαν

Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα ακόλουθα προϊόντα:

* Ηχοσύστημα δικτύου με σκληρό δίσκο NAS-SC500PK
* Σύστημα Micro με εξαρτήματα Hi-Fi CMT-LX50WMR
* Ηχοσύστημα βάσης σύνδεσης CPF-NW001
* Σύστημα ενεργών ηχείων SRS-NWGU50, SRS-NWGM30, SRS-NWZ10
* Πομπός ήχου Bluetooth WLA-NWB1

Διορθώνεται το ακόλουθο σύμπτωμα: όταν το WALKMAN είναι συνδεδεμένο σε μία από τις συσκευές που αναφέρονται παραπάνω και χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριό τους για το χειρισμό του WALKMAN, ενδέχεται να ακούγεται δυνατά ο ήχος.

Πώς να επιβεβαιώσετε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού

 1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί BACK/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού Home.
 2. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε (Ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 3. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε Common Settings [Κοινές ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 4. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε Unit Information [Πληροφορίες μονάδας] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
  Επιβεβαιώστε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού.

Απαιτήσεις υπολογιστή

Λειτουργικό σύστημα

 • Windows Vista® Ultimate
 • Windows Vista® Business
 • Windows Vista® Home Premium
 • Windows Vista® Home Basic
 • Windows Vista® 64 bit
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows® XP Home Edition (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)

Υλικό

 • Επεξεργαστής: Pentium 4 1,0 GHz ή ταχύτερος
 • Μνήμη: 512 MB ή περισσότερη
 • Ανάλυση οθόνης: 800 x 600 ή υψηλότερη (συνιστάται 1024 x 768 ή υψηλότερη)
 • Χρώματα οθόνης: Πολλά χρώματα (16 bit) ή περισσότερα

Πριν από τη λήψη

Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως διαχειριστής.
Αν στον υπολογιστή σας είναι εγκατεστημένα τα Windows Vista, τότε ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: "Τα Windows χρειάζονται την άδειά σας για να συνεχίσουν". Σε αυτήν την περίπτωση, κάντε κλικ στο Συνέχεια για να συνεχίσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Εγκατάσταση

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε λήψη του προγράμματος.

 1. Δημιουργήστε έναν φάκελο με όνομα "FWUP" στη μονάδα C του υπολογιστή σας για να αποθηκεύσετε το αρχείο λήψης.
 2. Προτού κάνετε λήψη, αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις στο τέλος αυτής της σελίδας.
 3. Κάντε λήψη του ακόλουθου αρχείου στο φάκελο που δημιουργήσατε στο Βήμα 1.
  NWZ-A820series_V1_02.exe (12.278 KB)
 4. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, βεβαιωθείτε ότι το αρχείο είναι σωστό: ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows και βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του αρχείου είναι 12.278KB. Αν το μέγεθος του αρχείου είναι διαφορετικό, κάντε ξανά λήψη του αρχείου.

Διαδικασία ενημέρωσης

Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενημερώσετε το πρόγραμμα.

Σημείωση:

Για να εκτελεστεί αυτή η ενημέρωση, χρειάζεται να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 25 MB στο WALKMAN.

Συνιστούμε ιδιαίτερα να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων (μουσική και αρχεία) που περιέχει το WALKMAN στον υπολογιστή σας, προτού συνεχίσετε με την ενημέρωση.

 1. Συνδέστε το WALKMAN στον υπολογιστή.
 2. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στα Windows.
  Σε περίπτωση που εκκινηθεί αυτόματα το Content Transfer, κλείστε το και κλείστε όλα τα υπόλοιπα προγράμματα που εκτελούνται στα Windows.
 3. Περιηγηθείτε στο αρχείο ενημέρωσης που βρίσκεται στο φάκελο FWUP στη μονάδα C του υπολογιστή σας. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο NWZ-A820series_V1_V02.exe. Εκκινείται το πρόγραμμα ενημέρωσης.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και φροντίστε να μην αποσυνδεθεί το WALKMAN από τον υπολογιστή προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, αν και μερικές φορές ενδέχεται να εμφανίζονται στον υπολογιστή σας μηνύματα αποσύνδεσης USB.
 5. Στο τέλος της διαδικασίας ενημέρωσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι ολοκληρώθηκε η ενημέρωση. Κάντε κλικ στο Finish [Τέλος]. Πλέον το WALKMAN έχει ενημερωθεί.

Σφάλματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης

 • Στην περίπτωση που στον υπολογιστή εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device." [Δεν μπορεί να μεταφερθεί το αρχείο δεδομένων ενημέρωσης, επειδή δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος στο δίσκο της συσκευής.]  Διαγράψτε μερικά τραγούδια ή αρχεία που περιέχει το WALKMAN ή μεταφέρετέ τα στον υπολογιστή, προκειμένου να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 25 MB στο WALKMAN.
 • Στην περίπτωση που στον υπολογιστή εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: "The software update of the NWZ-A826 (or NWZ-A828, NWZ-A829) device to version 1.02 timed out." [Έληξε το χρονικό όριο της ενημέρωσης λογισμικού της συσκευής NWZ-A826 (ή NWZ-A828, NWZ-A829) στην έκδοση 1.02]  Ενδέχεται να απέτυχε η ενημέρωση. Κάντε κλικ στο Finish [Τέλος]. Ακολουθήστε τη Διαδικασία ενημέρωσης και προσπαθήστε ξανά να κάνετε ενημέρωση.

Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση

Βεβαιωθείτε ότι το WALKMAN ενημερώθηκε σωστά, ελέγχοντας την έκδοση υλικολογισμικού:

 1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί BACK/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού Home.
 2. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε (Ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 3. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε Common Settings [Κοινές ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 4. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε Unit Information [Πληροφορίες μονάδας] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
  Επιβεβαιώστε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • NWZ-A820series_V1_02.exe

Μέγεθος αρχείου

 • 11.99 Mb