Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Για τους κατόχους Walkman της σειράς Β, προσφέρουμε την υπηρεσία λήψης "Πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού NWZ-B133/NWZ-B135/NWZ-B133F/NWZ-B135F".

Παρέχουμε την ενημέρωση υλικολογισμικού στην τελευταία έκδοση 1.01 για το υλικολογισμικό του NWZ-B133/NWZ-B135/NWZ-B133F/B135F. Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες.

Προϊόντα που αφορά

Τα ακόλουθα είναι τα προϊόντα που αφορά αυτή η υπηρεσία, των οποίων η έκδοση υλικολογισμικού θα πρέπει να είναι 1.00.

Συμπτώματα που διορθώθηκαν

Με τα παραπάνω προϊόντα, οι χρήστες ενδέχεται να συναντήσουν τα ακόλουθα συμπτώματα. Αυτά τα συμπτώματα διορθώνονται με αυτήν την έκδοση υλικολογισμικού.

 • Κατά την αναπαραγωγή εγγεγραμμένων αρχείων ήχου ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων FM, ενδέχεται να προκληθεί χρονική μεταπήδηση διάρκειας μερικών δευτερολέπτων.
 • Οι μονάδες ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά όταν χρησιμοποιούνται με ηχοσυστήματα αυτοκινήτου Sony και είναι συνδεδεμένες μέσω USB.

Πώς να επιβεβαιώσετε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιβεβαιώσετε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού.

 1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί BACK/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού Home.
 2. Πατήστε το κουμπί / για να επιλέξετε (Ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 3. Πατήστε το κουμπί / για να επιλέξετε Information [Πληροφορίες] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.
  Επιβεβαιώστε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού.

Περιβάλλοντα υπολογιστή που αφορά

Λειτουργικό σύστημα

 • Windows Vista® Ultimate (Service Pack 1)
 • Windows Vista® Business (Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Premium (Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Basic (Service Pack 1)
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows® XP Home Edition (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
  (Δεν υποστηρίζονται οι εκδόσεις 64 bit των λειτουργικών συστημάτων).

Απαιτήσεις υλικούΕπεξεργαστής: Pentium lll 300MHz ή ταχύτερος (Pentium lll 800 MHz ή ταχύτερος για χρήστες των Windows Vista)
Μνήμη: 64 MB ή περισσότερη (512 MB ή περισσότερη για χρήστες των Windows Vista)
Οθόνη: 800 x 600 κουκκίδες ή καλύτερη (συνιστάται 1024 x 768 κουκκίδες ή καλύτερη)
Χρώματα οθόνης: Πολλά χρώματα (16 bit) ή περισσότερα

Πριν από τη λήψη

 • Όταν κάνετε λήψη του προγράμματος και ενημέρωση του υλικολογισμικού, συνδεθείτε στον υπολογιστή με το όνομα διαχειριστή ή με οποιοδήποτε όνομα που ανήκει στο διαχειριστή.
  Αν είστε χρήστης των Windows Vista, εμφανίζεται το μήνυμα "Τα Windows χρειάζονται την άδειά σας για να συνεχίσουν" στο παράθυρο διαλόγου Ελέγχος λογαριασμού χρήστη. Κάντε κλικ στο Συνέχεια για να συνεχίσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Εγκατάσταση

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε λήψη του προγράμματος.

 1. Δημιουργήστε έναν φάκελο με το όνομα "FWUP" στη μονάδα C του υπολογιστή σας για να αποθηκεύσετε το αρχείο λήψης στο σκληρό δίσκο.
 2. Κάντε λήψη του ακόλουθου αρχείου στο φάκελο που δημιουργήσατε στο Βήμα 1.

  NWZ-B130_V1_01.exe (3.159 KB)
 3. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, επιλέξτε Προβολές - Λεπτομέρειες στην Εξερεύνηση για να ελέγξετε το μέγεθος του επιλεγμένου αρχείου. Αν το μέγεθός του δεν είναι ίδιο με το μέγεθος αρχείου που υποδεικνύεται παραπάνω, προσπαθήστε να κάνετε ξανά λήψη του αρχείου.

Αφού διαβάσετε αυτές τις οδηγίες, κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη στο κάτω μέρος της σελίδας. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου και αρχίζει η λήψη. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται στην οθόνη.

Διαδικασία ενημέρωσης

Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενημερώσετε το πρόγραμμα.

Σημείωση:

Μεταφέρετε πρώτα όλα τα κομμάτια και τα δεδομένα από τη μονάδα στον υπολογιστή, μιας και τα κομμάτια και τα δεδομένα ενδέχεται να χαθούν κατά την ενημέρωση αν παραμείνουν στη μονάδα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα κομμάτια και τα δεδομένα δεν θα καταστραφούν και δεν θα διαγραφούν από αυτήν την ενημέρωση.

Έναρξη της ενημέρωσης
 1. Τερματίστε όλες τις εφαρμογές λογισμικού που εκτελούνται στα Windows και ολοκληρώστε οποιεσδήποτε άλλες εργασίες κάνετε, εκτός από την ενημέρωση.
  Σημείωση: Αν είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή κάποιες άλλες ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής, αποσυνδέστε τις όλες από τον υπολογιστή.
 2. Συνδέστε τη μονάδα στον υπολογιστή.
  Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε έναν φορητό υπολογιστή, διατηρήστε συνδεδεμένο στον υπολογιστή ένα τροφοδοτικό, για να διασφαλίσετε ότι η μπαταρία του υπολογιστή παραμένει φορτισμένη.
 3. Χρήστες των Windows Vista: Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη στη γραμμή εργασιών του υπολογιστή, κάντε κλικ στο Εκτέλεση... και κατόπιν κάντε κλικ στο Όλα τα προγράμματα - Βοηθήματα.
  Χρήστες των Windows XP: Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη στη γραμμή εργασιών του υπολογιστή και κάντε κλικ στο Εκτέλεση... Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Εκτέλεση...".
 4. Εισαγάγετε "C:\FWUP\NWZ-B130_V1_01.exe" στο πλαίσιο κειμένου "Άνοιγμα" και κάντε κλικ στο OK.
  Εκκινείται το πρόγραμμα.
 5. Επιβεβαιώστε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού/έκδοση υλικολογισμικού αναβάθμισης.
 6. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη "Ready" [Έτοιμο], κάντε κλικ στο Start [Έναρξη].
  Σημείωση: Μην αποσυνδέετε τη μονάδα από τον υπολογιστή κατά την ενημέρωση.
 7. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης της ενημέρωσης, κάντε κλικ στο κουμπί Close [Κλείσιμο].
Σφάλματα κατά την ενημέρωση

Στο βήμα 5, αν η τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού εμφανίζεται ως "0.00", κλείστε όλες τις εφαρμογές λογισμικού που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων που παραμένουν στη μνήμη) και προσπαθήστε ξανά να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.

Μετά την ενημέρωση

Όταν εγκατασταθεί με επιτυχία το πρόγραμμα ενημέρωσης, επιβεβαιώστε την έκδοση με τα βήματα "Πώς να επιβεβαιώσετε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού" στο επάνω μέρος της σελίδας.
Η εγκατάσταση του προγράμματος ενημέρωσης είναι επιτυχής όταν εμφανίζεται στην οθόνη το "1.01".

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • NWZ-B130_V1_01.exe

Μέγεθος αρχείου

 • 3.08 Mb