Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Για τους κατόχους του WALKMAN NWZ-E443/E444/E445, προσφέρουμε μια υπηρεσία λήψης προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού.
Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες.

Release date

 • 27/11/2009

Συσκευή που αφορά

WALKMAN σειράς NWZ-E443/E444/E445 με έκδοση υλικολογισμικού 1.00.

Συμπτώματα που διορθώθηκαν

Ενδέχεται να συναντήσετε τα ακόλουθα συμπτώματα.

 • Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή με το WALKMAN υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
  • Όταν το "WALKMAN" είναι συνδεδεμένο στο NAS-SC500PK ή στο CMT-LX50WMR κια η λειτουργία του έχει ρυθμιστεί σε [WM-PORT].
  • Όταν το BCR-NWU5 αποσυνδεθεί από έναν υπολογιστή και το "WALKMAN" είναι συνδεδεμένο στο BCR-NWU5 μέσω του υπολογιστή.

Αυτά τα συμπτώματα διορθώνονται με αυτήν την έκδοση υλικολογισμικού.

Πρόσθετη λειτουργία

Με την ενημέρωση του υλικολογισμικού, μπορείτε να απολαύσετε νέες δυνατότητες:

 • Τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από υπολογιστές που έχουν εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Windows 7.
  • Η κατάλληλες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος είναι οι "Home Basic", "Home Premium", "Professional" και "Ultimate".
  • Το λογισμικό "Content Transfer Ver.1.2" που συνοδεύει τα προϊόντα δεν είναι συμβατό με τα Windows 7. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε τα Windows 7 με τα σχετικά προϊόντα, κάντε λήψη του Content Transfer έκδοση 1.3.

Πώς να επιβεβαιώσετε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού

 1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί BACK/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού Home.
 2. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε (Ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 3. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε Common Settings [Κοινές ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 4. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε Unit Information [Πληροφορίες μονάδας] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
  Επιβεβαιώστε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού.

Απαιτήσεις υπολογιστή

Λειτουργικό σύστημα

 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows Vista Business (Service Pack 1 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows XP Professional (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
  (Υποστηρίζονται οι εκδόσεις 64 bit των λειτουργικών συστημάτων Windows 7 και Windows Vista).

Υλικό

Επεξεργαστής:

 • Windows 7: Pentium lll 1 GHz ή ταχύτερος
 • Windows Vista: Pentium lll 800 MHz ή ταχύτερος
 • Windows XP: Pentium lll 450 MHz ή ταχύτερος

Μνήμη:

 • Windows 7: 1 GB ή περισσότερη (έκδοση 32 bit λειτουργικού συστήματος) / 2 GB ή περισσότερη (έκδοση 64 bit λειτουργικού συστήματος)
 • Windows Vista: 512 MB ή περισσότερη
 • Windows XP: 256 MB ή περισσότερη

Ανάλυση οθόνης: 800 x 600 ή υψηλότερη (συνιστάται 1024 x 768 ή υψηλότερη)
Χρώματα οθόνης: Πολλά χρώματα (16 bit) ή περισσότερα

Πριν από τη λήψη

Όταν κάνετε λήψη του προγράμματος και ενημέρωση του υλικολογισμικού, συνδεθείτε στον υπολογιστή με το όνομα διαχειριστή ή με οποιοδήποτε όνομα που ανήκει στο διαχειριστή.
Αν στον υπολογιστή σας είναι εγκατεστημένα τα Windows Vista, τότε ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: "Τα Windows χρειάζονται την άδειά σας για να συνεχίσουν". Σε αυτήν την περίπτωση, κάντε κλικ στο Συνέχεια για να συνεχίσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Εγκατάσταση

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε λήψη του προγράμματος.

 1. Δημιουργήστε έναν φάκελο με όνομα "FWUP" στη μονάδα C του υπολογιστή σας για να αποθηκεύσετε το αρχείο λήψης.
 2. Προτού κάνετε λήψη, αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις στο τέλος αυτής της σελίδας.
 3. Κάντε λήψη του ακόλουθου αρχείου στο φάκελο που δημιουργήσατε στο Βήμα 1.
  NWZ-E440_V1_01.exe (9.339 KB)
 4. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, βεβαιωθείτε ότι το αρχείο είναι σωστό: ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows και βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του αρχείου είναι 9.339 KB. Αν το μέγεθος του αρχείου είναι διαφορετικό, κάντε ξανά λήψη του αρχείου.

Διαδικασία ενημέρωσης

Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενημερώσετε το πρόγραμμα.

Σημείωση:

Για να εκτελεστεί αυτή η ενημέρωση, χρειάζεται να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 50 MB στο WALKMAN.
Συνιστούμε ιδιαίτερα να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων (μουσική και αρχεία) που περιέχει το WALKMAN στον υπολογιστή σας, προτού συνεχίσετε με την ενημέρωση.

 1. Συνδέστε τη μονάδα στον υπολογιστή.
 2. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στα Windows. Σε περίπτωση που εκκινηθεί αυτόματα το Content Transfer, κλείστε το και κλείστε όλα τα υπόλοιπα προγράμματα που εκτελούνται στα Windows.
 3. Περιηγηθείτε στο αρχείο ενημέρωσης που βρίσκεται στο φάκελο FWUP στη μονάδα C του υπολογιστή σας. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο NWZ-E440_V1_01.exe.
 4. Εκκινείται το πρόγραμμα ενημέρωσης.
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και φροντίστε να μην αποσυνδεθεί το WALKMAN από τον υπολογιστή προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, αν και μερικές φορές ενδέχεται να εμφανίζονται στον υπολογιστή σας μηνύματα αποσύνδεσης USB.
 6. Στο τέλος της διαδικασίας ενημέρωσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι ολοκληρώθηκε η ενημέρωση. Κάντε κλικ στο Finish [Τέλος]. Πλέον το WALKMAN έχει ενημερωθεί.

Σφάλματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης

 • Στην περίπτωση που στον υπολογιστή εμφανιστεί το μήνυμα "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device." [Δεν μπορεί να μεταφερθεί το αρχείο δεδομένων ενημέρωσης, επειδή δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος στο δίσκο της συσκευής.]:  Διαγράψτε μερικά τραγούδια ή αρχεία που περιέχει το WALKMAN ή μεταφέρετέ τα στον υπολογιστή, προκειμένου να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 50 MB στο WALKMAN.
 • Στην περίπτωση που στον υπολογιστή εμφανιστεί το μήνυμα "The software update of the NWZ-E443 (or NWZ-E444/E445) device to version 1.01 timed out." [Έληξε το χρονικό όριο της ενημέρωσης λογισμικού της συσκευής NWZ-E443 (ή NWZ-E444/E445) στην έκδοση 1.01]:  Ενδέχεται να απέτυχε η ενημέρωση. Κάντε κλικ στο Finish [Τέλος]. Ακολουθήστε τη Διαδικασία ενημέρωσης και προσπαθήστε ξανά να κάνετε ενημέρωση.

Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωσηΒεβαιωθείτε ότι το WALKMAN ενημερώθηκε σωστά, ελέγχοντας την έκδοση υλικολογισμικού:

 1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί BACK/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού Home.
 2. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε (Ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 3. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε Common Settings [Κοινές ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 4. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε Unit Information [Πληροφορίες μονάδας] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
  Επιβεβαιώστε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • NWZ-E440_V1_01.exe

Μέγεθος αρχείου

 • 9.12 Mb