Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • NWZ-E584
 • NWZ-E585

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Όνομα: Ενημέρωση υλικολογισμικού 1.02 για τα NWZ-E584 / E585
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 17-04-2014
 • Χρειάζεται να πραγματοποιήσω λήψη του; Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης δεν είναι απαραίτητο αν το Walkman έχει ήδη ενημερωθεί στην έκδοση υλικολογισμικού 1.02 μέσω της λειτουργίας αυτόματης ενημέρωσης υλικολογισμικού.
  Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:
  1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί BACK/HOME μέχρι να εμφανιστεί το αρχικό μενού.
  2. Επιλέξτε (Ρυθμίσεις), [Common Settings] (Κοινές ρυθμίσεις) και [Unit Information] (Πληροφορίες μονάδας).
  3. Επιβεβαιώστε τον κωδικό μοντέλου και την έκδοση υλικολογισμικού.
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • Βελτιώστε την αναπαραγωγή των λιστών αναπαραγωγής σας, που μεταφέρθηκαν από το Media Go (Macintosh)

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού είναι συμβατή με τις εκδόσεις Macintosh που χρησιμοποιούνται ευρέως:

 • OS X 10.8-10.11, macOS 10.12-10.13 (*15-03-2018)
Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:

 • Μονάδα CPU:
  • 1 GHz ή περισσότερο
 • Μνήμη:
  • 1 GB ή περισσότερο

Λήψη

Πριν από την ενημέρωση

Για την αναβάθμιση, απαιτείται ελεύθερος χώρος στη μονάδα περίπου 80 MB. Επιβεβαιώστε το μέγεθος στα παρακάτω βήματα.

 1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί BACK/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού Home
 2. Επιλέξτε (Ρυθμίσεις), [Common Settings] (Κοινές ρυθμίσεις) και [Unit Information] (Πληροφορίες μονάδας)
 3. Επιβεβαιώστε την τιμή στο "Free/Total Memory Space" [Ελεύθερος/Συνολικός χώρος στη μνήμη]

Μεταφέρετε πρώτα όλα τα κομμάτια και τα δεδομένα από τη μονάδα στον υπολογιστή, μιας και τα κομμάτια και τα δεδομένα ενδέχεται να χαθούν κατά την αναβάθμιση αν παραμείνουν στη μονάδα.
Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα κομμάτια και τα δεδομένα δεν θα καταστραφούν και δεν θα διαγραφούν από αυτή την ενημέρωση.

Εγκατάσταση

 1. Η λήψη του προγράμματος ενημέρωσης αρχίζει κάνοντας κλικ στο κουμπί Download (Λήψη) στο κάτω μέρος αυτής της ανακοίνωσης.
  Ακολουθώντας τις οδηγίες στο παράθυρο διαλόγου, αποθηκεύστε το NWZ-E580_V1_02.dmg (57.5 MB (60.349.505 byte)) στον υπολογιστή σας
 2. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, συνδέστε τη μονάδα σας στον υπολογιστή σας μέσω σύνδεσης USB
 3. Τερματίστε όλες τις εφαρμογές λογισμικού που εκτελούνται στον υπολογιστή σας
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αποθηκευμένο αρχείο NWZ-E580_V1_02.dmg (57.5 MB (60.349.505 byte)) και συνεχίστε ακολουθώντας τα μηνύματα που εμφανίζονται
  • Μην αποσυνδέετε τη μονάδα από τον υπολογιστή κατά την αναβάθμιση
  • Κατά την αναβάθμιση, η σύνδεση USB ελέγχεται αυτόματα και η ένδειξη "Connecting USB" [Σύνδεση μέσω USB] απενεργοποιείται με τον έλεγχο. Επίσης, ενδέχεται να εμφανίζεται το μήνυμα διακοπής σύνδεσης USB σε ορισμένους υπολογιστές
 5. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης της αναβάθμισης, κάντε κλικ στο κουμπί Finish (Τέλος)
Μετά την ενημέρωση

Όταν εγκατασταθεί με επιτυχία το πρόγραμμα ενημέρωσης, επιβεβαιώστε την έκδοση με τα παρακάτω

 1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί BACK/HOME μέχρι να εμφανιστεί το αρχικό μενού.
 2. Επιλέξτε (Ρυθμίσεις), [Common Settings] (Κοινές ρυθμίσεις) και [Unit Information] (Πληροφορίες μονάδας).
 3. Επιβεβαιώστε τον κωδικό μοντέλου και την έκδοση υλικολογισμικού.
Η εγκατάσταση του προγράμματος ενημέρωσης είναι επιτυχής όταν εμφανίζεται στην οθόνη το 1.02.