Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • NWZ-F886

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Όνομα: Ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδοση 1.23 για το προϊόν NWZ-F886
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 29-10-2014
 • Χρειάζεται να πραγματοποιήσω λήψη του; Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης δεν είναι απαραίτητο αν το Walkman έχει ήδη ενημερωθεί στην έκδοση υλικολογισμικού 1.23 μέσω της λειτουργίας αυτόματης ενημέρωσης υλικολογισμικού.
  Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:
  1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε και, κατόπιν, πατήστε (ρυθμίσεις)
  2. Πατήστε [About Device] (Πληροφορίες για τη συσκευή)
  3. Επιβεβαιώστε τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό κατασκευής.
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • Βελτιώνει την αναπαραγωγή αρχείων WAV

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού είναι συμβατή με τις εκδόσεις των Microsoft Windows που χρησιμοποιούνται ευρέως:
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows Vista Business (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows 7 Starter (Service Pack 1 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows 7 Professional (Service Pack 1 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8.1


Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:
 • Μονάδα CPU:
  • 1 GHz ή περισσότερος
 • Μνήμη:
  • 1 GB ή περισσότερη (32 bit) / 2 GB ή περισσότερη (64 bit)

Λήψη

Πριν από την ενημέρωση

Για την αναβάθμιση, απαιτείται ελεύθερος χώρος στη μονάδα περίπου 350 MB. Επιβεβαιώστε το μέγεθος στα παρακάτω βήματα.

 1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε και, κατόπιν, πατήστε (ρυθμίσεις)
 2. Πατήστε [About Device] (Πληροφορίες για τη συσκευή)
 3. Επιβεβαιώστε την τιμή "Available" (Διαθέσιμος) της ρύθμισης "USB STORAGE" (Χώρος αποθήκευσης USB).

Μεταφέρετε πρώτα όλα τα κομμάτια και τα δεδομένα από τη μονάδα στον υπολογιστή, μιας και τα κομμάτια και τα δεδομένα ενδέχεται να χαθούν κατά την αναβάθμιση αν παραμείνουν στη μονάδα.
Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα κομμάτια και τα δεδομένα δεν θα καταστραφούν και δεν θα διαγραφούν από αυτή την ενημέρωση.

Εγκατάσταση

 1. Αποσυνδέστε το Walkman σας από τον υπολογιστή
 2. Προετοιμάστε το walkman σας γι' αυτή την ενημέρωση, εκτελώντας τα παρακάτω βήματα
  1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε και, κατόπιν, πατήστε [Settings] (Ρυθμίσεις) - [Storage] (Χώρος αποθήκευσης)
  2. Πατήστε , έπειτα πατήστε [USB computer connection] (Σύνδεση USB στον υπολογιστή)
  3. Πατήστε [USB storage] (Χώρος αποθήκευσης USB) για να γίνει η επιλογή
  4. Πατήστε [Connection settings] (Ρυθμίσεις σύνδεσης) και, στη συνέχεια, πατήστε [USB auto connection] (Αυτόματη σύνδεση USB) για να καταργηθεί η επιλογή
 3. Η λήψη του προγράμματος ενημέρωσης αρχίζει κάνοντας κλικ στο κουμπί Download (Λήψη) στο κάτω μέρος αυτής της ανακοίνωσης.
  Ακολουθώντας τις οδηγίες στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, αποθηκεύστε το αρχείο NWZ-F880_V1_23_002.exe στον υπολογιστή σας
 4. Τερματίστε όλες τις εφαρμογές λογισμικού που εκτελούνται στον υπολογιστή σας
 5. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, κάντε διπλό κλικ στο αποθηκευμένο αρχείο και ακολουθήστε τα μηνύματα που εμφανίζονται
  Συνδέστε το Walkman σας στον υπολογιστή, όταν εμφανιστή το μήνυμα "Connect the device to update the software." (Συνδέστε τη συσκευή για να ενημερώσετε το λογισμικό). Έπειτα πατήστε [Turn on USB Storage] (Ενεργοποίηση χώρου αποθήκευσης USB) (*1) στην οθόνη του Walkman και πατήστε [OK].
  Σημείωση: Αν δεν εμφανιστεί η επιλογή [Turn on USB Storage] (Ενεργοποίηση χώρου αποθήκευσης USB), σύρετε τη γραμμή κατάστασης και πατήστε [USB connected] (Σύνδεση USB ολοκληρώθηκε) στον πίνακα ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, πατήστε "Turn on USB storage" (Ενεργοποίηση χώρου αποθήκευσης USB) και έπειτα "OK"
 6. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης αναβάθμισης, κάντε κλικ στο κουμπί [Finish] (Τέλος)
 7. Όταν το πρόγραμμα ενημέρωσης εμφανίσει την ένδειξη "1.23" στο Walkman, πατήστε [OK]
 8. Ενεργοποιήστε και πάλι την επιλογή [USB auto connection] (Αυτόματη σύνδεση μέσω USB) και πάλι, κάνοντας τα ακόλουθα βήματα
  1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε και, κατόπιν, πατήστε [Settings] (Ρυθμίσεις) - [Storage] (Χώρος αποθήκευσης)
  2. Πατήστε , έπειτα πατήστε [USB computer connection] (Σύνδεση USB στον υπολογιστή)
  3. Πατήστε [Connection settings] (Ρυθμίσεις σύνδεσης) και πατήστε [USB auto connection] (Αυτόματη σύνδεση USB) για να γίνει η επιλογή

Σημείωση: Όταν κάνετε λήψη του προγράμματος και αναβάθμιση του υλικολογισμικού, συνδεθείτε στον υπολογιστή με το όνομα διαχειριστή ή με οποιοδήποτε όνομα που ανήκει στο διαχειριστή. Εάν είστε χρήστης των Windows 8/8.1, Windows 7 ή Windows Vista, εμφανίζεται το μήνυμα Τα Windows χρειάζονται την άδειά σας για να συνεχίσουν στο παράθυρο διαλόγου Έλεγχος λογαριασμού χρήστη. Κάντε κλικ στο Συνέχεια για να συνεχίσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Μετά την ενημέρωση

Όταν εγκατασταθεί με επιτυχία το πρόγραμμα ενημέρωσης, επιβεβαιώστε την έκδοση με τα παρακάτω βήματα:

 • Στην αρχική οθόνη, πατήστε και, κατόπιν, πατήστε (ρυθμίσεις)
 • Πατήστε [About Device] (Πληροφορίες για τη συσκευή)
Η εγκατάσταση του προγράμματος ενημέρωσης είναι επιτυχής όταν εμφανίζεται στην οθόνη το 1.23.