Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Για τους κατόχους Walkman της σειράς S, προσφέρουμε την υπηρεσία λήψης "Πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού NWZ-S738FNWZ-S739F".
Παρέχουμε την ενημέρωση υλικολογισμικού στην τελευταία έκδοση 1.11 για το υλικολογισμικό του NWZ-S738FNWZ-S739F. Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες.

Προϊόντα που αφορά

Τα ακόλουθα είναι τα προϊόντα που αφορά αυτή η υπηρεσία, των οποίων η έκδοση υλικολογισμικού θα πρέπει να είναι 1.10 ή παλαιότερη.

Βελτιώσεις

Με τα παραπάνω προϊόντα, οι χρήστες ενδέχεται να συναντήσουν τα ακόλουθα συμπτώματα. Τα συμπτώματα διορθώνονται με αυτήν την έκδοση υλικολογισμικού.

 • Κατά την αναπαραγωγή αρχείων μουσικής, μερικές φορές οι μονάδες δεν αποκρίνονται και, στη συνέχεια, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν αυτόματα.

Πώς να επιβεβαιώσετε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού

Επιβεβαιώστε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού με τα παρακάτω βήματα.

 1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί BACK/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού Home.
 2. Πατήστε το κουμπί /// για να επιλέξετε (Ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 3. Πατήστε το κουμπί /// για να επιλέξετε Common Settings [Κοινές ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
 4. Πατήστε το κουμπί /// για να επιλέξετε Unit Information [Πληροφορίες μονάδας] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί .
  Επιβεβαιώστε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού.

Περιβάλλοντα υπολογιστή που αφορά

Λειτουργικό σύστημα

 • Windows Vista® Ultimate (Service Pack 1 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows Vista® Business (Service Pack 1 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows Vista® Home Premium (Service Pack 1 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows Vista® Home Basic (Service Pack 1 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows® XP Professional (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows® XP Home Edition (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
  (Δεν υποστηρίζονται οι εκδόσεις 64 bit των λειτουργικών συστημάτων).

Απαιτήσεις υλικούΕπεξεργαστής: Pentium 4 1,0 GHz ή ταχύτερος
Μνήμη: 512 MB ή περισσότερη
Οθόνη: 800 x 600 κουκκίδες ή καλύτερη (συνιστάται 1024 x 768 κουκκίδες ή καλύτερη)
Χρώματα οθόνης: Πολλά χρώματα (16 bit) ή περισσότερα

Πριν από τη λήψη

Όταν κάνετε λήψη του προγράμματος και ενημέρωση του υλικολογισμικού, συνδεθείτε στον υπολογιστή με το όνομα διαχειριστή ή με οποιοδήποτε όνομα που ανήκει στο διαχειριστή. Αν είστε χρήστης των Windows Vista, εμφανίζεται το μήνυμα "Τα Windows χρειάζονται την άδειά σας για να συνεχίσουν" στο παράθυρο διαλόγου Ελέγχος λογαριασμού χρήστη. Κάντε κλικ στο Συνέχεια για να συνεχίσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Εγκατάσταση

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε λήψη του προγράμματος.

 1. Δημιουργήστε έναν φάκελο με το όνομα "FWUP" στη μονάδα C του υπολογιστή για να αποθηκεύσετε το αρχείο λήψης στο σκληρό δίσκο.
 2. Κάντε λήψη του ακόλουθου αρχείου που είναι κατάλληλο για το μοντέλο σας στο φάκελο που δημιουργήσατε στο Βήμα 1.

  Όνομα μοντέλου: NWZ-S738FNWZ-S739F
  Όνομα αρχείου: NWZ-S730F_V1_11.exe
  Μέγεθος αρχείου: 28.558 KB

 3. Αφού διαβάσετε αυτές τις οδηγίες, κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας, επιλέξτε κάποιο πρόγραμμα ενημέρωσης για το προϊόν που χρησιμοποιείτε και θα αρχίσει η λήψη του αρχείου. Ακολουθήστε τις οδηγίες στα παράθυρα διαλόγου που εμφανίζονται για να κάνετε λήψη του αρχείου.

Διαδικασία ενημέρωσης

Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενημερώσετε το πρόγραμμα.

Σημείωση:

Για την ενημέρωση, χρειάζεται ελεύθερος χώρος περίπου 30 MB στη μονάδα. Επίσης, μεταφέρετε πρώτα όλα τα κομμάτια και τα δεδομένα από τη μονάδα στον υπολογιστή, μιας και τα κομμάτια και τα δεδομένα ενδέχεται να χαθούν κατά την ενημέρωση αν παραμείνουν στη μονάδα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα κομμάτια και τα δεδομένα δεν θα καταστραφούν και δεν θα διαγραφούν από αυτήν την ενημέρωση.

Προετοιμασία (ρύθμιση της αρχικοποίησης της μονάδας "Walkman")

Σημείωση:

Με την αρχικοποίηση, όλα τα περιεχόμενα που ρυθμίζετε προαιρετικά, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μενού ρυθμίσεων και των προκαθορισμένων σταθμών εκπομπής FM, επανέρχονται στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν διαγράφονται τα δεδομένα μουσικής, φωτογραφιών και ταινιών.

 1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί BACK/HOME σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής μέχρι να εμφανιστεί το μενού Home.
 2. Πατήστε το κουμπί /// για να επιλέξετε (Ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.
 3. Πατήστε το κουμπί /// για να επιλέξετε "Common Settings" [Κοινές ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.
 4. Πατήστε το κουμπί /// για να επιλέξετε "Reset Αll Settings" [Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση. Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
 5. Πατήστε το κουμπί / για να επιλέξετε "Yes" [Ναι] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση. Εμφανίζεται το μήνυμα "Restored factory settings" [Έγινε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις].
Έναρξη της ενημέρωσης
 1. Μετά την προετοιμασία, συνδέστε τη μονάδα στον υπολογιστή.
 2. Τερματίστε όλες τις εφαρμογές λογισμικού που εκτελούνται στα Windows.
 3. Χρήστες των Windows Vista: Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη στη γραμμή εργασιών του υπολογιστή, κάντε κλικ στο "Εκτέλεση..." και κατόπιν κάντε κλικ στο Όλα τα προγράμματα - Βοηθήματα.
  Χρήστες των Windows XP: Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη στη γραμμή εργασιών του υπολογιστή και κάντε κλικ στο Εκτέλεση... Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Εκτέλεση...".
 4. Εισαγάγετε "C:\FWUP\NWZ-S730F_V1_11.exe" στο πλαίσιο κειμένου "Άνοιγμα" και κάντε κλικ στο OK. Εκκινείται το πρόγραμμα.
 5. Ακολουθήστε τα μηνύματα που εμφανίζονται.
  Σημείωση:
  • Μην αποσυνδέετε τη μονάδα από τον υπολογιστή κατά την ενημέρωση.
  • Κατά την ενημέρωση, η σύνδεση USB ελέγχεται αυτόματα και η ένδειξη "Connecting USB" [Σύνδεση μέσω USB] απενεργοποιείται λόγω του ελέγχου. Επίσης, σε ορισμένους υπολογιστές ενδέχεται να εμφανίζεται το μήνυμα USB Disconnect.
 6. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης της ενημέρωσης, κάντε κλικ στο κουμπί Finish [Τέλος].
Σφάλματα κατά την ενημέρωση
 • Αν στον υπολογιστή εμφανιστεί το μήνυμα "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device" [Δεν μπορεί να μεταφερθεί το αρχείο δεδομένων ενημέρωσης, επειδή δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος στο δίσκο της συσκευής],διαγράψτε μερικά τραγούδια από τη μονάδα ή μεταφέρετέ τα στον υπολογιστή, έτσι ώστε ο διαθέσιμος χώρος στο δίσκο να είναι περισσότερος από 30 MB. Στη συνέχεια, ξεκινήστε ξανά την ενημέρωση.
 • Στην περίπτωση που στον υπολογιστή εμφανιστεί το μήνυμα "The software update of the NWZ-S738F (or NWZ-S739F) device to version 1.11 timed out" [Έληξε το χρονικό όριο της ενημέρωσης λογισμικού της συσκευής NWZ-S738FNWZ-S739F) στην έκδοση 1.11],
  αυτό σημαίνει ότι η ενημέρωση ενδέχεται να απέτυχε. Κάντε κλικ στο Finish [Τέλος]. Ακολουθήστε τη Διαδικασία ενημέρωσης και προσπαθήστε ξανά να κάνετε ενημέρωση.
Μετά την ενημέρωση

Όταν εγκατασταθεί με επιτυχία το πρόγραμμα ενημέρωσης, επιβεβαιώστε την έκδοση με τα βήματα Πώς να επιβεβαιώσετε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας. Η εγκατάσταση του προγράμματος ενημέρωσης είναι επιτυχής όταν εμφανίζεται στην οθόνη το "1.11".

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • NWZ-S730F_V1_11.exe

Μέγεθος αρχείου

 • 27.89 Mb