Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • NWZ-W274S

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Όνομα: Ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδοση 1.10 για το προϊόν NWZ-W274S
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 15/04/2014
 • Χρειάζεται να πραγματοποιήσω λήψη του; Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης δεν είναι απαραίτητο αν το Walkman έχει ήδη ενημερωθεί στην έκδοση υλικολογισμικού 1.01 μέσω της λειτουργίας αυτόματης ενημέρωσης υλικολογισμικού.

  Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:


  1. Συνδέστε το Walkman στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τη βάση USB (παρέχεται).
  2. Στον υπολογιστή σας, ελέγξτε το αρχείο information.txt στο φάκελο [WALKMAN].
   Το αρχείο "information.txt" περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες.
   01: Όνομα μοντέλου
   02: Χωρητικότητα μνήμης
   03: Έκδοση υλικολογισμικού
   Επιβεβαιώστε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού.
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • Βελτιώνει την εκκίνηση, μετά από την έναρξη λειτουργίας
  • Βελτιώνει την έναρξη της αναπαραγωγής της μουσικής

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού είναι συμβατή με τις εκδόσεις Macintosh που χρησιμοποιούνται ευρέως:
 • Mac OS X 10.6, 10.7, OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS 10.12

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:
 • Μονάδα CPU:
  • 1 GHz ή ταχύτερη
 • Μνήμη:
  • 1 GB ή περισσότερη (έκδοση 32 bit λειτουργικού συστήματος) / 2 GB ή περισσότερη (έκδοση 64 bit λειτουργικού συστήματος)

Λήψη

Πριν από την ενημέρωση

Για την αναβάθμιση, απαιτείται ελεύθερος χώρος στη μονάδα περίπου 30MB. Επιβεβαιώστε το μέγεθος στα παρακάτω βήματα.

 1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί BACK/HOME μέχρι να εμφανιστεί το αρχικό μενού
 2. Πατήστε (Ρυθμίσεις),Common Settings [Κοινές ρυθμίσεις] και Unit Information [Πληροφορίες μονάδας].
  Επιβεβαιώστε την τιμή στο "Free/Total Memory Space" [Ελεύθερος/Συνολικός χώρος στη μνήμη].

Μεταφέρετε πρώτα όλα τα κομμάτια και τα δεδομένα από τη μονάδα στον υπολογιστή, μιας και τα κομμάτια και τα δεδομένα ενδέχεται να χαθούν κατά την αναβάθμιση αν παραμείνουν στη μονάδα.
Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα κομμάτια και τα δεδομένα δεν θα καταστραφούν και δεν θα διαγραφούν από αυτή την ενημέρωση.

Εγκατάσταση

 1. Η λήψη του προγράμματος ενημέρωσης αρχίζει κάνοντας κλικ στο κουμπί Download [Λήψη] στο κάτω μέρος αυτής της ανακοίνωσης.
  Ακολουθώντας τις οδηγίες στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, αποθηκεύστε το αρχείο NWZ-W274S_V1_01.dmg στον υπολογιστή σας.
 2. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, συνδέστε τις μονάδες σας στον υπολογιστή σας μέσω σύνδεσης USB.
 3. Τερματίστε όλες τις εφαρμογές λογισμικού που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αποθηκευμένο αρχείο NWZ-W274S_V1_01.dmg και συνεχίστε ακολουθώντας τα μηνύματα που εμφανίζονται.
  • Μην αποσυνδέετε τη μονάδα από τον υπολογιστή κατά την αναβάθμιση.
  • Κατά την αναβάθμιση, η σύνδεση USB ελέγχεται αυτόματα και η ένδειξη "Connecting USB" [Σύνδεση μέσω USB] απενεργοποιείται με τον έλεγχο. Επίσης, ενδέχεται να εμφανίζεται το μήνυμα διακοπής σύνδεσης USB σε ορισμένους υπολογιστές.
 5. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης της αναβάθμισης, κάντε κλικ στο κουμπί Finish (Τέλος).

Σημείωση: Όταν κάνετε λήψη του προγράμματος και αναβάθμιση του υλικολογισμικού, συνδεθείτε στον υπολογιστή με το όνομα του διαχειριστή ή με οποιοδήποτε όνομα που ανήκει στο διαχειριστή. Εάν είστε χρήστης των Windows 8/8.1, Windows 7 ή Windows Vista, εμφανίζεται το μήνυμα Τα Windows χρειάζονται την άδειά σας για να συνεχίσουν στο παράθυρο διαλόγου Έλεγχος λογαριασμού χρήστη. Κάντε κλικ στο Συνέχεια για να συνεχίσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Μετά την ενημέρωση

Όταν εγκατασταθεί με επιτυχία το πρόγραμμα ενημέρωσης, επιβεβαιώστε την έκδοση με τις οδηγίες της ενότητας Έλεγχος της έκδοσης του υλικολογισμικού που έχετε.Η εγκατάσταση του προγράμματος ενημέρωσης είναι επιτυχής όταν εμφανίζεται στην οθόνη το 1.01.