Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • NW-ZX100/ZX100HN

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Όνομα: Ενημέρωση υλικολογισμικού 1.11 για τα NW-ZX100/ZX100HN
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 05-11-2015
 • Χρειάζεται να πραγματοποιήσω λήψη του;Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης δεν είναι απαραίτητο αν το Walkman έχει ήδη ενημερωθεί στην έκδοση υλικολογισμικού 1.11 μέσω της λειτουργίας αυτόματης ενημέρωσης υλικολογισμικού.
  Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:
  1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί BACK/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού Home
  2. Επιλέξτε [Επιλογές], [Κοινές επιλογές] και [Πληροφορίες μονάδας].
  3. Επιβεβαιώστε τον κωδικό μοντέλου και την έκδοση υλικολογισμικού.
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • Αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα κατά το οποίο το WALKMAN δεν εμφάνιζε ορισμένα εξώφυλλα
  • Αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα κατά το οποίο το WALKMAN δεν λειτουργούσε σωστά κατά την αναπαραγωγή ή έκανε επανεκκίνηση κατά λάθος

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

 • OS X 10.8-10.11, macOS 10.12-10.13 (*15-03-2018)

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:

 • Μονάδα CPU:
  • 1 GHz ή περισσότερη
 • Μνήμη:
  • 1 GB ή περισσότερη (32 bit) / 2 GB ή περισσότερη (64 bit)

Λήψη

Πριν από την ενημέρωση

Μετά την ενημέρωση, το υλικό δεν μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενη έκδοση.

Μεταφέρετε όλα τα δεδομένα από τη μονάδα στον υπολογιστή εκ των προτέρων, αφού τα δεδομένα μπορεί να χαθούν όταν κάνετε αναβάθμιση καθώς παραμένουν στη μονάδα.
Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε σε περίπτωση που τα κομμάτια και τα δεδομένα καταστράφηκαν ή διαγράφηκαν από αυτήν την ενημέρωση.

Για την αναβάθμιση, απαιτείται ελεύθερος χώρος στη μονάδα περίπου 85MB. Επιβεβαιώστε το μέγεθος στα παρακάτω βήματα.

 1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί BACK/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού Home.
 2. Επιλέξτε [Επιλογές], [Κοινές επιλογές] και [Πληροφορίες μονάδας].
 3. Επιβεβαιώστε την τιμή στο «Free/Total Memory Space» (Ελεύθερος/Συνολικός χώρος στη μνήμη).

Επιλέξτε «Αποθήκευση συστήματος» ως τοποθεσία για Μεταφορά USB.

 1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί BACK/HOME μέχρι να εμφανιστεί το αρχικό μενού.
 2. Επιλέξτε (SD Card Settings) (Ρυθμίσεις κάρτας SD), [Storage for File Transfer] (Αποθήκευση για μεταφορά αρχείων), [Location for USB Transfer] (Τοποθεσία για μεταφορά USB).
 3. Θέστε στο [System Storage] (Αποθήκευση συστήματος).

Εγκατάσταση

 1. Η λήψη του προγράμματος ενημέρωσης αρχίζει κάνοντας κλικ στο κουμπί «Download» (Λήψη) στο κάτω μέρος αυτής της ανακοίνωσης.
 2. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, συνδέστε το Walkman στον υπολογιστή σας μέσω σύνδεσης USB.
 3. Τερματίστε όλες τις εφαρμογές λογισμικού που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αποθηκευμένο αρχείο (NW-ZX100_V1_11.dmg, 59.0 MB / 61,887,329 bytes) και ακολουθήστε τα μηνύματα που εμφανίζονται.
   Μην αποσυνδέετε τη μονάδα από τον υπολογιστή κατά την αναβάθμιση.
   Στη διάρκεια της ενημέρωσης, η σύνδεση USB ελέγχεται αυτόματα και η ένδειξη «Σύνδεση USB» απενεργοποιείται με τον ελεγκτή.
   Επίσης, μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα αποσύνδεσης του USB σε ορισμένους υπολογιστές.
 5. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης αναβάθμισης, κάντε κλικ στο κουμπί [Finish] (Τέλος).