Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες είναι για τα ακόλουθα μοντέλα:

 • NWZ-X1050
 • NWZ-X1060

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
 • Αυτή η υπηρεσία λήψης έχει σταματήσει. (Προστέθηκε την 1-6-2018)
 • Το πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού για το μοντέλο NWZ-X1050/1060 (κυκλοφόρησε στις 16-12-2010) δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο από τις 31 Μαΐου 2018. (Προστέθηκε στις 8-3-2018)

Για τους κατόχους του WALKMAN NWZ-X1050/X1060, προσφέρουμε μια υπηρεσία λήψης προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού.
Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες:

Πώς να επιβεβαιώσετε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού

 1. Πατήστε το κουμπί HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού Home.
 2. Πατήστε(Ρυθμίσεις),Common Settings[Κοινές ρυθμίσεις] καιUnit Information[Πληροφορίες μονάδας]. Επιβεβαιώστε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού.


Πριν από την αναβάθμιση

Για να εκτελεστεί αυτή η ενημέρωση, χρειάζεται να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 50 MB στο WALKMAN. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιβεβαιώσετε το διαθέσιμο ελεύθερο χώρο.

 1. Πατήστε το κουμπί HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού Home.
 2. Πατήστε(Ρυθμίσεις),Common Settings[Κοινές ρυθμίσεις] καιUnit Information[Πληροφορίες μονάδας].
  Επιβεβαιώστε την τιμή στο "Free/Total Memory Space" [Ελεύθερος/Συνολικός χώρος στη μνήμη].

Συνιστούμε ιδιαίτερα να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων (μουσική και αρχεία) που περιέχει το WALKMAN στον υπολογιστή σας, προτού συνεχίσετε με την ενημέρωση.

Βελτιώσεις

Αυτή η ενημέρωση διατηρεί τις ακόλουθες λειτουργίες μετά την προγραμματισμένη αλλαγή μεθόδου λήψης βίντεο από το YouTube, κάτι που θα καταργούσε τη λειτουργικότητά τους εάν δεν εφαρμοστεί η ενημέρωση.

 • Λειτουργίες αναζήτησης μέσω λέξεων-κλειδιών (“Keyword Search”) και εμφάνισης σχετικών βίντεο (“Related Videos”).
 • Λειτουργία εμφάνισης σχετικών συνδέσεων (“Related Links”) που καλείται από την οθόνη αναπαραγωγής μουσικής για αναζήτηση βίντεο στο YouTube.

Απαιτήσεις συστήματος

Υλικό

 • Επεξεργαστής
  • Windows 7: Pentium III 1 GHz ή ταχύτερος
  • Windows Vista: Pentium III 800 MHz ή ταχύτερος
  • Windows XP: Pentium III 500 MHz ή ταχύτερος
 • Μνήμη
  • Windows 7: 1 GB ή περισσότερη (έκδοση 32 bit) / 2 GB ή περισσότερη (έκδοση 64 bit)
  • Windows Vista: 512 MB ή περισσότερη
  • Windows XP: 256 MB ή περισσότερη
 • Ανάλυση οθόνης: 800 x 600 ή καλύτερη (συνιστάται 1024 x 768 ή καλύτερη)
 • Χρώματα οθόνης: Πολλά χρώματα (16 bit) ή περισσότερα

Εγκατάσταση

Διαδικασία ενημέρωσης

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη παρακάτω για να αρχίσει η λήψη του προγράμματος. Αποθηκεύστε το αρχείο NWZ-X1000_V1_11.exe (45.805 KB) στον υπολογιστή σας.
 2. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, συνδέστε το WALKMAN στον υπολογιστή σας μέσω USB.
 3. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αποθηκευμένο αρχείο "NWZ-X1000_V1_11.exe", ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και φροντίστε να μην αποσυνδεθεί το WALKMAN από τον υπολογιστή προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, αν και μερικές φορές ενδέχεται να εμφανίζονται στον υπολογιστή σας μηνύματα αποσύνδεσης USB.
 5. Στο τέλος της διαδικασίας ενημέρωσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι ολοκληρώθηκε η ενημέρωση. Κάντε κλικ στο Finish [Τέλος].
  Πλέον το WALKMAN έχει ενημερωθεί.

Σημείωση:
Όταν κάνετε λήψη του προγράμματος και αναβάθμιση του υλικολογισμικού, συνδεθείτε στον υπολογιστή με το όνομα διαχειριστή ή με οποιοδήποτε όνομα που ανήκει στο διαχειριστή. Αν είστε χρήστης των Windows 7 ή των Windows Vista, εμφανίζεται το μήνυμα "Τα Windows χρειάζονται την άδειά σας για να συνεχίσουν" στο παράθυρο διαλόγου Ελέγχος λογαριασμού χρήστη. Κάντε κλικ στο Συνέχεια για να συνεχίσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση

Βεβαιωθείτε ότι το WALKMAN ενημερώθηκε σωστά, ελέγχοντας την έκδοση υλικολογισμικού:

 1. Πατήστε το κουμπί HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού Home.
 2. Πατήστε (Ρυθμίσεις), Common Settings [Κοινές ρυθμίσεις] και Unit Information [Πληροφορίες μονάδας]. Επιβεβαιώστε το μοντέλο και την έκδοση υλικολογισμικού.

Σφάλματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης

 • Στην περίπτωση που εμφανιστεί στον υπολογιστή σας το ακόλουθο μήνυμα: The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device. [Δεν μπορεί να μεταφερθεί το αρχείο δεδομένων ενημέρωσης, επειδή δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος στο δίσκο της συσκευής.]
  Διαγράψτε μερικά τραγούδια από τη μονάδα ή μεταφέρετέ τα στον υπολογιστή, έτσι ώστε ο διαθέσιμος χώρος στο δίσκο να είναι περισσότερος από 50 MB. Στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να κάνετε ενημέρωση.
 • Στην περίπτωση που εμφανιστεί στον υπολογιστή σας το ακόλουθο μήνυμα: The software update of the NWZ-X1050 (or NWZ-X1060) device to version 1.11 timed out. [Έληξε το χρονικό όριο της ενημέρωσης λογισμικού της συσκευής NWZ-X1050 (ή NWZ-X1060) στην έκδοση 1.11]
  Ενδέχεται να απέτυχε η αναβάθμιση. Κάντε κλικ στο Finish [Τέλος]. Ακολουθήστε τη Διαδικασία αναβάθμισης και προσπαθήστε ξανά να κάνετε αναβάθμιση.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • NWZ-X1000_V1_11.exe

Μέγεθος αρχείου

 • 44.74 Mb