Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • PCM-D100

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Όνομα: Ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδοση 1.02 για το PCM-D100
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 26/11/2014
 • Χρειάζομαι αυτή τη λήψη; Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης δεν είναι απαραίτητο αν η συσκευή εγγραφής PCM έχει ήδη ενημερωθεί στην έκδοση υλικολογισμικού 1.02.

  Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

  1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή εγγραφής Linear PCM.
  2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί HOME/BACK για να εμφανιστεί το μενού HOME.
  3. Επιλέξτε [Settings] (Ρυθμίσεις) ⇒ [Common Settings] (Κοινές ρυθμίσεις) ⇒ [System Information] (Πληροφορίες συστήματος).
  4. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού που εμφανίζεται στην οθόνη.
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • Βελτιώνει τη διαίρεση των αρχείων της μορφής LPCM που είναι εγγεγραμμένα στην κάρτα SDXC

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα


Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού είναι συμβατή με τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται ευρέως:
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows Vista Business (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Starter
 • Windows 8 Pro / Windows 8
 • Windows 8.1 Pro / Windows 8.1
 • Mac OS X (v10.5 - v10.9)

Σημείωση: Δεν υποστηρίζεται από άλλα λειτουργικά συστήματα, εκτός από τα παραπάνω. Το λειτουργικό σύστημα πρέπει να είναι προεγκατεστημένο.

Υλικό υπολογιστή


Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:
 • Θύρα: Θύρα USB

Λήψη

Πριν από την ενημέρωση

 • Ελέγξτε την ένδειξη υπολειπόμενης ισχύος μπαταρίας της μονάδας.
  Επιβεβαιώστε ότι η ένδειξη υπολειπόμενης ισχύος μπαταρίας στο παράθυρο προβολής της μονάδας είναι πλήρης. Αν η ισχύς της μπαταρίας εξαντληθεί κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης υλικολογισμικού, η ενημέρωση υλικολογισμικού ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί με επιτυχία.
 • Μεταφέρετε πρώτα όλα τα εγγεγραμμένα μηνύματα και δεδομένα από τη μονάδα στον υπολογιστή, επειδή τα μηνύματα και τα δεδομένα ενδέχεται να χαθούν κατά την αναβάθμιση αν παραμείνουν στη μονάδα.
  Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι εγγραφές και τα δεδομένα δεν θα καταστραφούν και δεν θα διαγραφούν από αυτή την ενημέρωση.

Εγκατάσταση

 1. Η λήψη του προγράμματος ενημέρωσης αρχίζει κάνοντας κλικ στο κουμπί Download [Λήψη] στο κάτω μέρος αυτής της ανακοίνωσης.
  Ακολουθώντας τις οδηγίες στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, αποθηκεύστε το αρχείο PCM-D100_V102.zip (Windows: 23,0 MB, Macintosh: 24,2 MB) στον υπολογιστή σας.
 2. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, συνδέστε τη συσκευή εγγραφής PCM στον υπολογιστή σας.
 3. Κλείστε όλες τις εφαρμογές λογισμικού που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αποθηκευμένο αρχείο PCM-D100_V102.zip και πραγματοποιήστε εξαγωγή του.
  • Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows Vista/Windows 7
   1. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο PCM-D100_V102.zip και κάντε κλικ στο [Extract All] (Εξαγωγή όλων).
   2. Το αρχείο "PCM-D100_V102.zip" ανοίγει και εμφανίζεται. Επιβεβαιώστε ότι περιέχει το παρακάτω αρχείο. Αυτό το αρχείο είναι το πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού.
    PCM-D100.UPG
    Σημείωση: Ανάλογα με τη διαμόρφωση του υπολογιστή σας, ενδέχεται να μην εμφανίζεται η επέκταση αρχείου ".UPG" στο όνομα αρχείου "PCM-D100.UPG".
  • Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε Mac OS X
   1. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο λήψης "PCM-D100_V102.zip".
   2. Επιβεβαιώστε ότι το αρχείο έχει εξαχθεί και το αρχείο "PCM-D100.UPG" έχει δημιουργηθεί στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. Αυτό το αρχείο είναι το πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού.
    PCM-D100.UPG
    Σημείωση: Ανάλογα με τη διαμόρφωση του υπολογιστή σας, ενδέχεται να μην εμφανίζεται η επέκταση αρχείου ".UPG" στο όνομα αρχείου "PCM-D100.UPG".
 5. Αντιγράψτε το αρχείο εξαγωγής (όνομα αρχείου: PCM-D100.UPG), του οποίου πραγματοποιήσατε εξαγωγή όπως περιγράφεται στην παραπάνω ενότητα, στο ριζικό κατάλογο που βρίσκεται αμέσως πιο κάτω από το "PCMRECORDER" στον υπολογιστή.
 6. Αποσυνδέστε τη συσκευή εγγραφής PCM από τον υπολογιστή.
 7. Εμφανίζεται η οθόνη ενημέρωσης στο παράθυρο προβολής της συσκευής εγγραφής Linear PCM και αρχίζει η ενημέρωση του υλικολογισμικού. Η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώνεται σε περίπου 1 λεπτό και εμφανίζεται η προβολή τρόπου λειτουργίας διακοπής αναπαραγωγής ή ρύθμισης ρολογιού.

Σφάλματα κατά την ενημέρωση

 • Η συσκευή εγγραφής Linear PCM εμφανίζει το μήνυμα "Low battery power to Update" (Χαμηλή ισχύς μπαταρίας για ενημέρωση)
  Αν χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες, αντικαταστήστε τις όλες με νέες. Αν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH (νικελίου-υδριδίου μετάλλου), αντικαταστήστε τις όλες με φορτισμένες. Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο προϊόν προορισμού (για αυτή τη διαδικασία ενημέρωσης ή για κανονική χρήση), να χρησιμοποιείτε μόνο τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH (νικελίου-υδριδίου μετάλλου) που συνοδεύουν το προϊόν προορισμού ή οποιαδήποτε μοντέλα επαναφορτιζόμενων μπαταριών Ni-MH αναφέρονται ως διαθέσιμα αξεσουάρ στο εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος προορισμού.
 • Σε περίπτωση που η συσκευή εγγραφής Linear PCM εμφανίζει το μήνυμα "Memory Full" (Μνήμη πλήρης)
  Διαγράψτε ορισμένα από τα εγγεγραμμένα μηνύματα/δεδομένα στη μονάδα ή μεταφέρετέ τα στον υπολογιστή, έτσι ώστε ο διαθέσιμος χώρος στο δίσκο να είναι περισσότερος από 35 ΜΒ. Στη συνέχεια, αρχίστε ξανά την ενημέρωση.

Μετά την ενημέρωση

Όταν εγκατασταθεί με επιτυχία το πρόγραμμα ενημέρωσης, επιβεβαιώστε την έκδοση ελέγχοντας ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε. Η εγκατάσταση του προγράμματος ενημέρωσης έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία όταν εμφανίζεται στην οθόνη η έκδοση 1.02.