Σχετικά με αυτήν τη λήψη

09/02/2010

Σχετικά με την παρούσα αναβάθμιση :

Τα μοντέλα RDR-HXD790 / 795 /890 / 895 / 990 / 995 / 1090 / 1095 όπως πωλούνται έχουν το εξής πρόβλημα: Το ψηφιακό κανάλι εξαφανίζεται. Προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα αυτό, παρέχουμε μια αναβάθμιση του υλικολογισμικού στην έκδοση 1.24.

Εμείς στη Sony ζητούμε συγγνώμη για όποια δυσκολία ενδεχομένως να αντιμετωπίσατε λόγω του προβλήματος αυτού. Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού θα βελτιώσει την απόδοση της συσκευής εγγραφής και συγκαταλέγεται στις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλουμε για να διατηρήσουμε την υψηλή ποιότητα του προϊόντος.

Προειδοποίηση:

Επιβεβαιώστε το όνομα μοντέλου της συσκευής εγγραφής στην πρόσοψη.

 • Ακολουθήστε τις οδηγίες ενημέρωσης προσεκτικά. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ενδέχεται να διακοπεί η διαδικασία ενημέρωσης και να σταματήσει να ανταποκρίνεται η συσκευή εγγραφής ή να πρέπει να επισκευασθεί.
 • Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή εγγραφής ή την αποσυνδέσετε από την πρίζα ρεύματος AC. Η διακοπή της τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης της ενημέρωσης του υλικολογισμικού ενδέχεται να κάνει τη συσκευή εγγραφής να μην ανταποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευασθεί.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • sr08S124.mem

Μέγεθος αρχείου

 • 19.72 Mb

Εγκατάσταση

Πριν ξεκινήσετε :

 • Χρησιμοποιήστε έναν κενό δίσκο CD-R καλής ποιότητας, γνωστής μάρκας ή έναν δίσκο CD-RW που έχει διαγραφεί πλήρως, για να κάνετε εγγραφή της αναβάθμισης υλικολογισμικού.
 • Η συσκευή εγγραφής ενδέχεται να μην μπορεί να διαβάσει σωστά λερωμένους δίσκους ή δίσκους με χαρακιές.
 • Χρειάζεστε έναν υπολογιστή με συσκευή εγγραφής CD-R ή CD-RW και λογισμικό εγγραφής.


 • Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού της συσκευής εγγραφής:  • Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στις εισόδους στις οποίες είναι συνδεδεμένη η συσκευή εγγραφής DVD.
  • Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή εγγραφής DVD.
  • Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί SYSTEM MENU.
  • Επιλέξτε Initial Setup (Αρχική ρύθμιση).
  • Πατήστε το κουμπί ENTER.
  • Επιλέξτε Audio Out (Έξοδος ήχου).
  • Πατήστε το κουμπί ENTER.
  • Επιλέξτε Dolby Digital Output (Έξοδος Dolby Digital).
  • Πατήστε το κουμπί ENTER.
  • Τονίστε την επιλογή Dolby Digital και πατήστε το κουμπί ANGLE.
  • Στην οθόνη της τηλεόρασης θα παρουσιαστεί η έκδοση του υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή εγγραφής DVD τη δεδομένη στιγμή ως VERSION: (Έκδοση). Εάν ο αριθμός έκδοσης είναι 1.24 ή μεταγενέστερος, η συσκευή εγγραφής DVD δεν χρειάζεται αναβάθμιση.
  • Για έξοδο, πατήστε το κουμπί SYSTEM MENU (Μενού συστήματος).

Διαδικασία λήψης :

 1. Πρέπει να αποδεχθείτε την αποποίηση ευθυνών παρακάτω πριν κάνετε λήψη του αρχείου.
  Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες πριν κάνετε λήψη και εγκατάσταση οποιουδήποτε αρχείου. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, η συσκευή εγγραφής DVD ενδέχεται να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί.
 2. Αφού αποδεχθείτε την αποποίηση ευθυνών, αποθηκεύστε το αρχείο ενημέρωσης στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.
  Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, ελέγξτε ότι το αρχείο είναι 20.678.656 byte.
  Για το κάνετε, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο, επιλέξτε "Ιδιότητες" και βεβαιωθείτε ότι στην καρτέλα "Γενικά" εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες μεγέθους:  Αν οι πληροφορίες μεγέθους που εμφανίζονται στον υπολογιστή σας είναι διαφορετικές, διαγράψτε το αρχείο λήψης, απαλείψτε τη μνήμη cache του προγράμματος περιήγησης στο Internet και επαναλάβετε τη λήψη.

 3. Εγγράψτε το αρχείο αναβάθμισης σε έναν νέο, κενό δίσκο CD-R ή δίσκο CD-RW που έχει διαγραφεί πλήρως, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία disc-at-once (άμεση εγγραφή δίσκου) και το σύστημα αρχείων CD-ROM κατά ISO 9660.

  Σημαντικές σημειώσεις :
  • Βεβαιωθείτε ότι ο κύκλος εγγραφής δίσκου θα κλείσει/ο δίσκος θα ολοκληρωθεί.
  • Βεβαιωθείτε ότι η δημιουργία του δίσκου πραγματοποιήθηκε σωστά χωρίς σφάλματα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, δημιουργήστε ξανά έναν καινούριο δίσκο ενημέρωσης.
  • Δεν υποστηρίζεται η εγγραφή του δίσκου ενημέρωσης με χρήση λογισμικού εγγραφής πακέτου. (Η εγγραφή πακέτου είναι μία τεχνολογία εγγραφής οπτικών δίσκων που χρησιμοποιείται έτσι ώστε τα εγγράψιμα μέσα CD και DVD να χρησιμοποιούνται όπως οι δισκέτες).
  • Μην δημιουργήσετε το δίσκο ενημέρωσης με άλλη διαδικασία εκτός από αυτή που περιγράφεται παραπάνω.

Διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού

 • Στη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή εγγραφής DVD και μην την αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος.
  Αν γίνει αυτό, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή εγγραφής DVD και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αποτέλεσμα να απαιτείται επισκευή της.
 • Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εκτός από τα αναφερόμενα στις οδηγίες, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
  Αν γίνει αυτό, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή εγγραφής DVD και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αποτέλεσμα να απαιτείται επισκευή της.
 • Η διαδικασία ενημέρωσης του υλικολογισμικού μπορεί να διαρκέσει περίπου 8 λεπτά. Διαβάστε πρώτα ολόκληρη τη διαδικασία πριν αρχίσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού της συσκευής εγγραφής.
 • Το συρτάρι του δίσκου θα ανοίξει αυτόματα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Πριν εκτελέσετε την ενημέρωση, απομακρύνετε πρώτα οτιδήποτε θα μπορούσε να εμποδίζει το συρτάρι του δίσκου.
 • Η συσκευή εγγραφής DVD θα επανέλθει στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης, θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά τις παραμέτρους της συσκευής εγγραφής.
 1. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη σωστά με τη συσκευή εγγραφής DVD.
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή εγγραφής DVD, πατώντας το κουμπί POWER (Λειτουργίας).
 3. Πατήστε το κουμπί OPEN/ CLOSE (Άνοιγμα/κλείσιμο) για να ανοίξετε το συρτάρι του δίσκου.
 4. Τοποθετήστε το δίσκο ενημέρωσης στο συρτάρι του δίσκου.
 5. Στη συσκευή εγγραφής DVD, πατήστε πρώτα το κουμπί REC-STOP (Εγγραφή-Τερματισμός), έπειτα πατήστε συγχρόνως το κουμπί (Αναπαραγωγή). Ο δίσκος κλείνει αυτόματα.
 6. Μην κάνετε καμία ενέργεια ωσότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Όταν αρχίσει η ενημέρωση, η οθόνη της τηλεόρασης θα εξαφανιστεί και θα γίνει μαύρη
 7. Η ενημέρωση αρχίζει αυτόματα. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "DISC-DWLD" στην οθόνη της πρόσοψης

  (χρειάζεται περίπου 2 λεπτά).

 8. Ο δίσκος ανοίγει αυτόματα.


 9. Αφαιρέστε τον δίσκο. Μην σπρώξετε το συρτάρι του δίσκου.
  Αφήστε τη συσκευή εγγραφής DVD ως έχει.
  Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή εγγραφής DVD και μην την αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος.
 10. Θα εμφανιστεί μία σειρά μηνυμάτων στην οθόνη της πρόσοψης. Είναι φυσιολογικό. Μην λειτουργήσετε τη συσκευή εγγραφής σε αυτό το διάστημα.

  (χρειάζεται περίπου 6 λεπτά).

 11. Το συρτάρι κλείνει αυτόματα και η συσκευή απενεργοποιείται.
 12. Η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί.

  Σημείωση: Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος, απενεργοποιήστε τη συσκευή εγγραφής DVD και επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης από την αρχή.

 13. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού της συσκευής εγγραφής:
  • Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στις εισόδους στις οποίες είναι συνδεδεμένη η συσκευή εγγραφής DVD.
  • Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή εγγραφής DVD.
  • Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί SYSTEM MENU.
  • Επιλέξτε Initial Setup (Αρχική ρύθμιση).
  • Πατήστε το κουμπί ENTER.
  • Επιλέξτε Audio Out (Έξοδος ήχου).
  • Πατήστε το κουμπί ENTER.
  • Επιλέξτε Dolby Digital Output (Έξοδος Dolby Digital).
  • Πατήστε το κουμπί ENTER.
  • Τονίστε την επιλογή Dolby Digital και πατήστε το κουμπί ANGLE.
  • Στην οθόνη της τηλεόρασης θα παρουσιαστεί η έκδοση του υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή εγγραφής DVD τη δεδομένη στιγμή ως VERSION: (Έκδοση). Εάν ο αριθμός έκδοσης δεν είναι 1.24, επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης από την αρχή.
  • Για έξοδο, πατήστε το κουμπί SYSTEM MENU (Μενού συστήματος).