Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • RM-LVR1

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Όνομα: Ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδοση 2.00 για το μοντέλο RM-LVR1 (Mac)
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 27/02/2014
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • Προστέθηκαν νέες ρυθμίσεις ρολογιού.
  • Προστέθηκε λειτουργικότητα παρατεταμένου πατήματος κουμπιού.
  • Προστέθηκαν ρυθμίσεις κάμερας. *1
  • Προστέθηκε λειτουργία ζουμ.
  • Προστέθηκε ρύθμιση αυτόματης έκθεσης. *2
  • Προστέθηκε ρύθμιση αυτόματης ημερομηνίας κάμερας. *2
  • Προστέθηκε προειδοποιητική ένδειξη κάρτας μνήμης.
  • Προστέθηκε λειτουργία ελέγχου πολλαπλών καμερών. *3

  • *1: Διατίθεται μόνο με συμβατές κάμερες (συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων HDR-AS15, HDR-AS30V και HDR-AS100V).
   *2: Διατίθεται μόνο με συμβατές κάμερες (συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων DSC-QX10 και DSC-QX100).
   *3: Διατίθεται μόνο με συμβατές κάμερες (συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου HDR-AS100V).

   Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης για να μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις νέες λειτουργίες.

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού είναι συμβατή με τις παρακάτω εκδόσεις Macintosh:
 • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:
 • Μονάδα CPU: Επεξεργαστής Intel*
  * Οι επεξεργαστές Core Solo και Duo δεν υποστηρίζονται πλέον.
 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 200 MB ή περισσότερος
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή περισσότερη
  Σημείωση: Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το υλικολογισμικό.
 • Πηγή τροφοδοσίας του τηλεχειριστηρίου.
  Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας είναι (τρεις γραμμές) ή υψηλότερη. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
 • Καλώδιο USB που συνοδεύει το τηλεχειριστήριο.
  Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Λήψη

Σημαντικές σημειώσεις:

 • Όταν εκτελείτε την ενημέρωση υλικολογισμικού, χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

Τρόπος λήψης του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού:

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 2. Στο κάτω μέρος της σελίδας, διαβάστε την αποποίηση ευθυνών και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Download [Λήψη].
 3. Αρχίζει η λήψη του αρχείου [Update_RMLVR1V200.dmg].
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

Εγκατάσταση

Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η λήψη του αρχείου, είστε έτοιμοι να εγκαταστήσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού στην έκδοση 2.00 για το μοντέλο RM-LVR1.

Βήμα 1: Εκκίνηση του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο λήψης [Update_RMLVR1V200.dmg]. Μη συνδέετε το τηλεχειριστήριο σε αυτό το χρονικό σημείο.
 3. Αποσυμπιέζεται το αρχείο [Update_RMLVR1V200].
 4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [FirmwareUpdater].
 5. Για να φορτωθεί μια επέκταση πυρήνα, το μήνυμα σάς προτρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή να πραγματοποιήσει αλλαγές. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό διαχείρισης. 6. Εκκινείται το πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού. 7. Συνδέστε το τηλεχειριστήριο στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
  Σημείωση: Εμφανίζεται στην οθόνη LCD η ένδειξη USB Mode [Τρόπος λειτουργίας USB].
 8. Αφού επιβεβαιώσετε τα παραπάνω, κάντε κλικ στο Next [Επόμενο] στο παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού. Στο παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού εμφανίζεται η Εικόνα 1 και στην οθόνη LCD εμφανίζεται η Εικόνα 2. Σημείωση: Από αυτό το χρονικό σημείο και στο εξής, μην απενεργοποιείτε το τηλεχειριστήριο μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση του υλικολογισμικού.
  Εικόνα 1Εικόνα 2

 9. Αφού επιβεβαιώσετε ότι εμφανίζονται οι οθόνες στις Εικόνες 1 και 2, κάντε κλικ στο Next [Επόμενο]. Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την ενημέρωση. (Εικόνα 3)
 10. Αφού επιβεβαιώσετε ότι η έκδοση στο πεδίο [Current version] (Τρέχουσα έκδοση) είναι προγενέστερη από [2.00], κάντε κλικ στο Next (Επόμενο).

  Αν η τιμή στο πεδίο [Current version] (Τρέχουσα έκδοση) είναι [Ver.2.00], δεν απαιτείται ενημέρωση. Σύμφωνα με το μήνυμα, διακόψτε τη σύνδεση USB και κάντε κλικ στο Finish [Τέλος].
  Εικόνα 3

 11. Εμφανίζεται η οθόνη στην Εικόνα 4.

  Εικόνα 4


 12. Πατήστε το κουμπί [REC/ENTER] για να εκτελέσετε επαναφορά του τηλεχειριστηρίου.


  Σημείωση: Η οθόνη σβήνει όταν πατάτε το κέντρο του [Διακόπτη πολλαπλής επιλογής]. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

 13. Κάντε κλικ στο Next [Επόμενο] στο παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης υλικολογισμικού (Εικόνα 4).
 14. Μετά την επαναφορά, επαληθεύεται η επανασύνδεση του τηλεχειριστηρίου και εμφανίζεται η οθόνη στην Εικόνα 5.
 15. Κάντε κλικ στο Run [Εκτέλεση] για να ξεκινήσετε την ενημέρωση. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης (περίπου 10 λεπτά), εμφανίζεται μια γραμμή προόδου.
  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε το τηλεχειριστήριο και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

  Εικόνα 5


 16. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, εμφανίζεται η οθόνη στην Εικόνα 6. Κάντε κλικ στο Finish [Τέλος] και αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

  Εικόνα 6


 17. Απενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο και ενεργοποιήστε το ξανά.

Βήμα 2: Επιβεβαίωση ότι η έκδοση υλικολογισμικού του τηλεχειριστηρίου είναι 2.00

 1. Πατήστε το κουμπί MENU για να επιλέξετε [Main Settings] (Κύριες ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [REC/ENTER].
 2. Επιλέξτε [Version] (Έκδοση) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [REC/ENTER]. Εμφανίζεται στην οθόνη η τρέχουσα έκδοση του λογισμικού συστήματος. Αν εμφανίζεται η ένδειξη "2.00" (όπως φαίνεται παρακάτω), τότε η έκδοση υλικολογισμικού είναι 2.00.