Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • SA-NS310
 • SA-NS410
 • SA-NS510

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Όνομα:Ενημέρωση υλικολογισμικού δικτύου 2.01.2.16 για το μοντέλο SA-NS310/410/510
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας:18/07/2013
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις
  • Προστέθηκε συμβατότητα με τα Windows 8. Το ηχείο θα εμφανίζεται στο σύμβολο συσκευών.
  • Προστέθηκε η λειτουργία αναζήτησης DLNA. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση άλλων συσκευών που είναι συμβατές με DLNA.
  • Διορθώθηκαν ορισμένα άλλα προβλήματα.

Λήψη

Με τη λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης της εφαρμογής συστήματος, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις τελευταίες λειτουργίες. Η μονάδα συνδέεται στο διακομιστή της Sony για να ενημερώσει το σύστημα. Αν είναι διαθέσιμη μια νέα ενημέρωση, η ενδεικτική λυχνία UPDATE ανάβει όταν είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι ο υπόλοιπος εξοπλισμός που είναι συνδεδεμένος στο σύστημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας προτού ενημερώσετε το λογισμικό.

Πώς γίνεται η ενημέρωση;

 1. Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος σε μια πρίζα.
 2. Ενεργοποιήστε τη μονάδα. Όταν είναι διαθέσιμη μια νέα ενημέρωση, η ενδεικτική λυχνία UPDATE ανάβει με πράσινο χρώμα όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
 3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί UPDATE στο κάτω μέρος της μονάδας μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία.Αρχίζει η ενημέρωση. Η ενδεικτική λυχνία UPDATE αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Σημειώσεις:

 • Χρειάζονται περίπου 5 λεπτά για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 • Φροντίστε να μην επιχειρήσετε καμία από τις παρακάτω ενέργειες ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ενημέρωση.
  • Απενεργοποίηση της μονάδας
  • Αποσύνδεση του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος
  • Σύνδεση ή αποσύνδεση του καλωδίου δικτύου (LAN)
 • Αν χρησιμοποιείτε το περιβάλλον Διαδικτύου μέσω διακομιστή διαμεσολάβησης, πρέπει να ρυθμίσετε ένα διακομιστή διαμεσολάβησης.