ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ - Διαβάστε την ενότητα "Απαραίτητα αρχεία", πριν κατεβάσετε αυτό το αρχείο.

Απαιτούμενες λήψεις

Εκτός κι αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, το αρχείο που αναφέρεται παρακάτω πρέπει να εγκατασταθεί ΠΡΙΝ το Ενημέρωση λογισμικού συστήματος φακών εκδ.03 για SEL35F28Z(Mac) για να λειτουργεί σωστά. Αν αναφέρονται περισσότερα από ένα απαραίτητα αρχεία, εγκαταστήστε τα με τη σειρά που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
 • Φακός: SEL35F28Z
 • Σώμα: όλες E-mount με εξαίρεση τις NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10 και PXW-FS7

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

 • Όνομα: Ενημέρωση λογισμικού συστήματος φακών Έκδ.02 για SEL35F28Z (Mac)
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 14/07/2016
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις
  • Όταν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή συνεχώς σε ρύθμιση MF για μεγάλο χρονικό διάστημα για να βελτιώσετε την αξιοπιστία της θέσης εστίασης (π.χ. τη Φωτογραφική μηχανή ασφαλείας, για την εγγραφή εξωτερικής εξόδου κ.ό.κ.).

Επιβεβαιώστε την έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού σας

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού του συστήματος φακών.

 • Η έκδοση λογισμικού συστήματος φακών [Εκδ. 01] ή [Εκδ.02] πρέπει να ενημερωθεί.
 • Έκδοση λογισμικού συστήματος φακών [Έκδ.03], η ενημέρωση δεν απαιτείται.

 1. Επιλέξτε Menu (Μενού) →Setup (Εγκατάσταση) → Version (Έκδοση) στη φωτογραφική μηχανή.
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος φακών εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.


 3. Εάν χρησιμοποιείτε τη σειρά QX, ξεκινήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών στον υπολογιστή σας κι ελέγξτε την έκδοση λογισμικού συστήματος φακών εκτελώντας την ενημέρωση.

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού του συστήματος φακών είναι συμβατή με τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εκδόσεις Mac:

 • Mac OS X v.10.10 - 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Σημαντικό:
  Για macOS 10.13 - 10.15, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το "DriverLoader_1015" πριν από την ενημέρωση του λογισμικού σας.

Υλικό υπολογιστή

Η τελευταία έκδοση του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών είναι συμβατή με το παρακάτω υλικό:

 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 200 MB ή περισσότερος
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή περισσότερα
  Σημείωση: Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος φακών.
 • Άλλα στοιχεία για φωτογραφική μηχανή εναλλάξιμου φακού α
  • Πηγή τροφοδοσίας της κάμερας
   Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FW50
   ή
   τροφοδοτικό AC-PW20 (πωλείται ξεχωριστά)

   Σημείωση: Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας είναι (τρία σημάδια) ή περισσότερο. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή το τροφοδοτικό AC-PW20 (πωλείται ξεχωριστά).
  • Καλώδιο USB που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή

   Σημείωση: Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.
 • Άλλα στοιχεία για φωτογραφική μηχανή - εκπομπή και παραγωγή
  • Πηγή τροφοδοσίας της φωτογραφικής μηχανής: Ο ειδικός προσαρμογέας τροφοδοτικού AC
  • Καλώδιο USB

Λήψη

Σημαντικές σημειώσεις:

 • Η ενημέρωση λογισμικού συστήματος φακών μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν ο φακός είναι τοποθετημένος στη φωτογραφική μηχανή. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού του συστήματος φακών χρησιμοποιώντας άλλη φωτογραφική μηχανή.
 • Τοποθετήστε το φακό στη φωτογραφική μηχανή προτού εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος φακών. Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή είναι απενεργοποιημένη.
 • Όταν εκτελείτε την ενημέρωση λογισμικού του συστήματος φακών, χρησιμοποιήστε πλήρως φορτισμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NP-FW50 ή τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC AC-PW20 (πωλούνται χωριστά).(για φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό α)
 • Όταν εκτελείτε την ενημέρωση λογισμικού του συστήματος φακού, χρησιμοποιήστε τον ειδικό προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.(για Φωτογραφική μηχανή - Μετάδοση και Παραγωγή)
 • Μην αφαιρείτε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της φωτογραφικής μηχανής λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή από πριν
 • Αποτρέψτε τον υπολογιστή σας από το να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Σε περίπτωση που ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής και η ενημέρωση διακοπεί, επαναλάβετε την πλήρη διαδικασία ενημέρωσης από την αρχή

Τρόπος λήψης του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών:

 1. Στο κάτω μέρος της σελίδας, διαβάστε την αποποίηση ευθυνών και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Λήψη.
 2. Αρχίζει η λήψη του αρχείου [Update_SEL35F28ZV3D.dmg].
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

Εγκατάσταση

Μόλις το αρχείο ληφθεί επιτυχώς, είστε έτοιμοι να εγκαταστήσετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος φακών Έκδ.03 για SEL35F28Z.

Βήμα 1: Ξεκινήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών

 1. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο [Update_SEL35F28ZV3D.dmg] που λάβατε. - Μη συνδέετε τη φωτογραφική μηχανή σε αυτό το χρονικό σημείο.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [Update_SEL35F28ZV3D.dmg] που εμφανίζεται στην Επιφάνεια εργασίας.
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [Lens system software] (Λογισμικό συστήματος φακού).
 4. Για να φορτωθεί μια επέκταση πυρήνα, το μήνυμα σάς προτρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή να πραγματοποιήσει αλλαγές. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό διαχείρισης. 5. Εμφανίζεται το παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών.
 6. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και ανάλογα με τις οδηγίες του προγράμματος ενημέρωσης του λογισμικού συστήματος φακών, επιλέξτε στη φωτογραφική μηχανή [Menu] (Μενού) → [Setup] (Εγκατάσταση) → [USB Connection] (Σύνδεση USB) και ελέγξτε εάν είναι επιλεγμένο του [Mass Storage] (Μαζική αποθήκευση). Εάν έχει επιλεγεί μια λειτουργία άλλη εκτός από την [Mass Storage] (Μαζική αποθήκευση), επιλέξτε το [Mass Storage] (Μαζική αποθήκευση).

 7. Αφαιρέστε από πριν την κάρτα μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
  Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη του υπολογιστή, δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους.
  - Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη φωτογραφική μηχανή και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το καλώδιο USB.
  - Αν υπάρχει ένας άλλος ακροδέκτης USB με τον υπολογιστή, επανασυνδέστε το καλώδιο USB σε άλλο ακροδέκτη USB.
 8. Πατήστε το Next (Επόμενο) στο πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών. Το παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού του συστήματος φακών εμφανίζεται στον υπολογιστή και στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής εμφανίζεται το μήνυμα «Follow computer instructions.» (Ακολουθήστε τις οδηγίες του υπολογιστή).
  Υπολογιστής:

  Φωτογραφική μηχανή:

  Σημείωση: Από εδώ και στο εξής, ποτέ μην απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος Φακών.
  Ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά να εμφανιστούν οι αλλαγές ανάλογα με το μοντέλο της φωτογραφικής μηχανής.

 9. Αντιμετώπιση προβλημάτων:
  • Εάν το μήνυμα «The update is not available for your model.» (Η ενημέρωση δεν είναι διαθέσιμη για το μοντέλο σας), ελέγξτε εάν το αρχείο του λογισμικού συστήματος που προσπαθείτε να εγκαταστήσετε είναι το σωστό αρχείο για το φακό που είναι τοποθετημένος στη φωτογραφική σας μηχανή.
   Σε περίπτωση που εκτελείται το σωστό πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών, κλείστε το πρόγραμμα ενημέρωσης, αποσυνδέστε το καλώδιο USB, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή κι επιστρέψτε στο βήμα 1 «Start up lens system software updater» (Εκκίνηση του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών).
  • Εάν εμφανίζεται το μήνυμα «Could not find camera with the lens for this update mounted.» (Δεν βρέθηκε φωτογραφική μηχανή με τοποθετημένο το φακό για αυτήν την ενημέρωση), ελέγξτε εάν η φωτογραφική σας μηχανή απαριθμείται στην ενότητα «Σχετικά προϊόντα» και εάν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή με καλώδιο USB.
 10. Πατήστε το Next (Επόμενο) στο πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος φακών. Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά την ενημέρωση. Εάν η τρέχουσα έκδοση λογισμικού συστήματος φακών είναι .03 ή μεταγενέστερη, δεν απαιτείται ενημέρωση. Σε αυτή την περίπτωση, διακόψτε τη σύνδεση USB και κάντε κλικ στο Finish (Τέλος), απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών ή/και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό, επανατοποθετήστε την μπαταρία ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
 11. Πατήστε Next (Επόμενο). Τα δεδομένα μεταφέρονται στη φωτογραφική μηχανή (περίπου 5 δευτερόλεπτα).
  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε την κάμερα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 12. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:


  Πατήστε το Finish. (Τέλος)
 13. Η διαδικασία ενημέρωσης ξεκινά και οι ράβδοι προόδου εμφανίζονται στη φωτογραφική μηχανή (περίπου 30 δευτερόλεπτα).
 14. Η διαδικασία ενημέρωσης ολοκληρώνεται όταν εμφανίζεται το μήνυμα «Lens update complete.» (Η ενημέρωση φακού ολοκληρώθηκε) στη φωτογραφική μηχανή.
  Εάν χρησιμοποιείτε τη σειρά QX, η διαδικασία ενημέρωσης ολοκληρώνεται όταν εξαφανίζεται η οθόνη της σειράς QX.
 15. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
  Σημείωση: Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών ή/και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό, επανατοποθετήστε την μπαταρία ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος φακών είναι η Έκδ.03.

 1. Στη φωτογραφική μηχανή επιλέξτε Menu (Μενού) → Setup (Εγκατάσταση) → Version (Έκδοση).
 2. Η έκδοση λογισμικού του συστήματος φακών εμφανίζεται όπως απεικονίζεται παρακάτω.