Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Για τους κατόχους SEP-30BT, προσφέρουμε την υπηρεσία λήψης του προγράμματος αναβάθμισης υλικολογισμικού SEP-30BT.
Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες σημειώσεις.

Η λήψη και η εγκατάσταση του Rolly Remote 1.0 στον υπολογιστή σας και η αναβάθμιση του υλικολογισμικού της μονάδας Rolly, επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο του Rolly από τον υπολογιστή σας.
Η πραγματοποίηση μιας σύνδεσης BLUETOOTH στον τρόπο λειτουργίας ελέγχου BLUETOOTH μεταξύ του υπολογιστή* και του Rolly, επιτρέπει τη χρήση των ακόλουθων λειτουργιών μέσω του απομακρυσμένου ελέγχου του Rolly από τον υπολογιστή σας*:

 • Θα μπορείτε να ανοίξετε τη λίστα κομματιών Rolly και να δείτε τους τίτλους των κομματιών μουσικής που αναπαράγονται.
 • Θα μπορείτε να αναπαράγετε μουσική αφού επιλέξετε ένα κομμάτι μουσικής στο Rolly και να αφήνετε τη μονάδα Rolly να κινείται ελεύθερα (μπροστά, πίσω, περιστροφή κλπ.) σε συνδυασμό με τη μουσική.
 • Θα μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική ή κινήσεις με ταυτόχρονη** σύνδεση έως και 7 μονάδων Rolly.

* Κάντε πρώτα λήψη και εγκατάσταση του Rolly Remote στον υπολογιστή σας. Ο υπολογιστής που διαθέτει BLUETOOTH πρέπει να υποστηρίζει προφίλ SSP για να πραγματοποιήσει σύνδεση BLUETOOTH στον τρόπο λειτουργίας ελέγχου BLUETOOTH. Η σύνδεση BLUETOOTH δεν υποστηρίζεται απαραίτητα σε όλους τους υπολογιστές που έχουν ίδια προφίλ με εκείνα αυτής της μονάδας.
** Ανάλογα με τον υπολογιστή, ενδέχεται το Rolly Remote να μην μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα με έως και 7 μονάδες Rolly.

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στην υπηρεσία λήψης του Rolly Remote 1.0.

Προϊόντα που αφορά

Sound Entertainment Player Rolly SEP-30BT

Περιβάλλοντα υπολογιστή που αφορά

Λειτουργικό σύστημα

 • Windows Vista® Ultimate (συμπεριλαμβανομένου του Service Pack 1)
 • Windows Vista® Business (συμπεριλαμβανομένου του Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Premium (συμπεριλαμβανομένου του Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Basic (συμπεριλαμβανομένου του Service Pack 1)
 • Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows XP Professional (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)
 • Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση)

Τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται περιορίζονται μόνο στην Αγγλική έκδοση. Δεν υποστηρίζονται οι εκδόσεις 64 bit των λειτουργικών συστημάτων. Δεν υποστηρίζονται διαφορετικά λειτουργικά συστήματα από αυτά που υποδεικνύονται παραπάνω.

Απαιτήσεις υλικού

Επεξεργαστής:

Για τα Windows Vista, Pentium IIΙ 800 MHz ή ταχύτερος. Για τα Windows XP, Pentium IIΙ 450 MHz ή ταχύτερος.

Μνήμη:

Για τα Windows Vista, 512 MB ή περισσότερη (συνιστάται 1 GB ή περισσότερη). Για τα Windows XP, 256 MB ή περισσότερη (συνιστάται 512 MB ή περισσότερη).

Οθόνη:

1024Ã-768 κουκκίδες ή περισσότερες και Πολλά χρώματα (16 bit) ή καλύτερη (η ρύθμιση 256 χρωμάτων ή λιγότερων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση).

Εγκατάσταση

Διαδικασία λήψης

Για να εγκαταστήσετε αυτό το λογισμικό στα Windows XP/Windows Vista, συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ένα όνομα χρήστη με δικαιώματα "Διαχειριστές υπολογιστή" ή "Διαχειριστές".

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε λήψη του προγράμματος αναβάθμισης υλικολογισμικού:

 1. Συνδεθείτε στο Ιnternet με τον υπολογιστή σας.

 2. Δημιουργήστε έναν φάκελο στο σκληρό σας δίσκο για την αποθήκευση του αρχείου λήψης. Ας υποθέσουμε ότι ο φάκελος που δημιουργήθηκε ονομάζεται FWUP και βρίσκεται στη μονάδα C.

 3. Κάντε λήψη του ακόλουθου αρχείου στο φάκελο που δημιουργήσατε στο βήμα 2: SEP-30BT_V2_00.exe (3,115KB)

 4. Ο τυπικός χρόνος λήψης είναι περίπου 1 λεπτό μέσω επικοινωνίας 1 Mbps και περίπου 8 λεπτά μέσω επικοινωνίας 56 kbps. Ανάλογα με το διαδικτυακό περιβάλλον, ενδέχεται να χρειαστεί αρκετός χρόνος και εκτιμούμε την κατανόησή σας. (Αφού διαβάσετε αυτές τις οδηγίες και κάνετε κλικ στο κουμπί "Λήψη" στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας, αρχίζει η λήψη του παραπάνω αρχείου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου).

 5. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, επιλέξτε Προβολές - Λεπτομέρειες στην Εξερεύνηση για να ελέγξετε το μέγεθος του αρχείου. Αν το μέγεθος αρχείου είναι ίδιο με αυτό που υποδεικνύεται παραπάνω, η λήψη ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αν το μέγεθος δεν είναι ίδιο με αυτό που υποδεικνύεται παραπάνω, διαγράψτε το αρχείο και προσπαθήστε ξανά να το κάνετε λήψη.

Σημείωση:

Μην αφήσετε τον υπολογιστή σας να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής/αδρανοποίησης κατά τη λήψη του αρχείου.

Διαδικασία αναβάθμισης

Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε αναβάθμιση της μονάδας.

Σημείωση:

Για την ενημέρωση, χρειάζεται ελεύθερος χώρος περίπου 10 MB στη μονάδα.
Για να ελεγχθεί ο ελεύθερος χώρος στον υπολογιστή:

 1. Εκκινήστε το Rolly Choreographer.
 2. Συνδέστε το Rolly στον υπολογιστή.
 3. Ελέγξτε τη μνήμη στο Rolly Status View [Προβολή κατάστασης Rolly]

Επίσης, μεταφέρετε πρώτα όλα τα κομμάτια και τα αρχεία κίνησης από τη μονάδα στον υπολογιστή, μιας και τα κομμάτια και τα αρχεία κίνησης ενδέχεται να χαθούν κατά την αναβάθμιση της μονάδας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα κομμάτια και τα αρχεία κίνησης δεν θα καταστραφούν και δεν θα διαγραφούν εάν παραμείνουν αποθηκευμένα στη μονάδα κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης.

 1. Συνδέστε τη μονάδα στον υπολογιστή.

 2. Κλείστε όλες τις εφαρμογές λογισμικού που εκτελούνται στα Windows.

 3. Χρήστες των Windows Vista:  Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη στη γραμμή εργασιών του υπολογιστή, κάντε κλικ στο Εκτέλεση... και κατόπιν κάντε κλικ στο Όλα τα προγράμματα - Βοηθήματα.

  Χρήστες των Windows XP:

  Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη στη γραμμή εργασιών του υπολογιστή και κάντε κλικ στο Εκτέλεση... Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Εκτέλεση...".

 4. Εισαγάγετε C:\FWUP\SEP-30BT_V2_00.exe στο πλαίσιο κειμένου Άνοιγμα και κάντε κλικ στο OK. Εκκινείται το πρόγραμμα αναβάθμισης.

 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

  Σημειώσεις:
  Μην αποσυνδέετε τη μονάδα από τον υπολογιστή ενόσω η ενημέρωση βρίσκεται σε εξέλιξη.
  Κατά την αναβάθμιση, η αποσύνδεση και η σύνδεση USB ελέγχεται αυτόματα και η ένδειξη "Connecting USB" [Σύνδεση μέσω USB] απενεργοποιείται. Επίσης, ενδέχεται να εμφανίζεται το μήνυμα αποσύνδεσης του USB σε ορισμένους υπολογιστές.

 6. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης της αναβάθμισης, κάντε κλικ στο κουμπί Finish [Τέλος].

 7. Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, εκκινήστε το Rolly Choreographer.

 8. Κάντε κλικ στο Device Info [Πληροφορίες συσκευής] και έπειτα στο μενού Tool-Rolly Settings [Εργαλείο - Ρυθμίσεις Rolly]. Ελέγξτε εάν η έκδοση υλικολογισμικού Rolly που προβάλλεται είναι η 2.00.Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • SEP-30BT_V2_00.EXE

Μέγεθος αρχείου

 • 3.04 Mb