Ισχύει για τα μοντέλα

 • SMP-N200

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι απλή και, με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, μπορείτε να αξιοποιήσετε ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου που διαθέτετε.

 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25/12/2014
 • Όνομα: M10.R.0631
 • Μοντέλα που αφορά: SMP-N200
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • Βελτίωση της ασφάλειας κρυπτογράφησης
 • Περιορισμοί: Μόνο για χρήση με συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Απαιτήσεις συστήματος

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ειδικά αν διαθέτετε ένα νέο μοντέλο συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M10.R.0631 ή μεταγενέστερος, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ενημέρωση.

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου, οπότε αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε "HDMI 2" ως την είσοδο σήματος.
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη μενού XrossMediaBar™.
 3. Στο μενού XrossMediaBar, επισημάνετε την επιλογή Setup [Ρύθμιση] > System Settings [Ρυθμίσεις συστήματος] και, στη συνέχεια, επιλέξτε ENTER χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο.
 4. Επισημάνετε την επιλογή System Information [Πληροφορίες συστήματος] και επιλέξτε ENTER.
 5. Στην οθόνη της τηλεόρασης, ο αριθμός έκδοσης του υλικολογισμικού εμφανίζεται ως εξής:
  "Software Version M10.R.0631" - αν ο αριθμός έκδοσης είναι M10.R.0631 ή μεταγενέστερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Εγκατάσταση

Η διαδικασία διαρκεί συνήθως περίπου 15-30 λεπτά. Ρυθμίστε πρώτα τον εξοπλισμό.

Τι χρειάζεστε:

 • ένα καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου στο Διαδίκτυο
 • μια ενεργή σύνδεση Διαδικτύου
 • μια συμβατή τηλεόραση

Πώς να διασφαλίσετε ότι η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί ομαλά

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι συνήθως πολύ απλή. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία ως εξής:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου.
 • Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου - και μην την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος - κατά την εκτέλεση της ενημέρωσης.
 • Μην πατάτε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες.

Ρύθμιση του εξοπλισμού:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου, οπότε αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε "HDMI 2" ως την είσοδο σήματος.
 2. Συνδέστε την υποδοχή LAN της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου με την πηγή Διαδικτύου που διαθέτετε, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
 3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου.

Λήψη της ενημέρωσης:

 1. Στο μενού XrossMediaBarTM, επιλέξτε Setup [Ρύθμιση] > Network Update [Ενημέρωση μέσω δικτύου] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε ENTER.
 2. Εμφανίζεται στην τηλεόραση το μήνυμα Perform version update? [Εκτέλεση ενημέρωσης έκδοσης;].
 3. Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 4. Αρχίζει η διαδικασία λήψης και εμφανίζεται η οθόνη λήψης στην τηλεόραση.
 5. Κατά τη διάρκεια της λήψης, εμφανίζεται το μήνυμα DL */9" στην τηλεόραση. Η ένδειξη "*" αλλάζει σε 0 και φτάνει μέχρι την τιμή 9 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης.
 6. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, αρχίζει η ενημέρωση και εμφανίζεται το μήνυμα VUP στην τηλεόραση.
 7. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, εμφανίζεται το μήνυμα "VUP */9" στην τηλεόραση. Η ένδειξη "*" αλλάζει σε 0 και φτάνει μέχρι την τιμή 9, υποδεικνύοντας την πρόοδο της διαδικασίας.
 8. Όταν απενεργοποιηθεί αυτόματα η συσκευή αναπαραγωγής, η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί. Μη χρησιμοποιείτε και μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 9. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής.
 10. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M10.R.0631, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την ενημέρωση του υλικολογισμικού στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο.

 • Εμφανίζεται το μήνυμα "Connection status cannot be confirmed" [Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η κατάσταση σύνδεσης] στην τηλεόραση.
  Το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται στη σύνδεση δικτύου.
  1. Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο LAN.
  2. Στις ρυθμίσεις δικτύου, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιβεβαιώσει αν η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου διαθέτει τη δική της διεύθυνση IP ή όχι. (Αν χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείτε - αντί για το όνομα κεντρικού υπολογιστή μεσολάβησης - στο πεδίο "Proxy Server" [Διακομιστής μεσολάβησης].)
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.

 • Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.

 • Η ενημέρωση εκτελείται για περισσότερο από 30 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί.
  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά.
  2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου.
  3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
   Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα; Επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Sony