Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες, προκειμένου να εγκαταστήσετε σωστά το πρόγραμμα ενημέρωσης.

Ισχύει για τα μοντέλα

SonicStage Simple Burner έκδοση 1.1 που συνοδεύει το ATRAC CD Walkman [D-NE10/NE800/NE900/NE300/NE300CK/NE700/NE400]

Απαιτήσεις συστήματος

Windows XP Professional / Windows XP Home Edition που έχει εγκατεστημένο το SonicStage Simple Burner έκδοση 1.1.

Βελτιώσεις

Προβλήματα που επιλύθηκαν

Ενδέχεται να προκύψει αποτυχία σε ένα περιβάλλον συστήματος με Windows XP Professional Service Pack 2.

Εγκατάσταση

Πριν από τη λήψη

Αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης προορίζεται αποκλειστικά για το SonicStage Simple Burner έκδοση "1.1.00.09050". Προτού κάνετε λήψη του αρχείου προγράμματος ενημέρωσης, ελέγξτε την έκδοση του SonicStage Simple Burner που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

 1. Εκκινήστε το SonicStage Simple Burner έκδοση 1.1.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί CONFIG και επιλέξτε την καρτέλα Version [Έκδοση] - Ελέγξτε την έκδοση του SonicStage Simple Burner.
 3. Αν στο παράθυρο έκδοσης εμφανίζεται το SonicStage Simple Burner Version 1.1.01.07070, δεν χρειάζεται να κάνετε λήψη και εγκατάσταση αυτού του προγράμματος ενημέρωσης.
 4. Αν στο παράθυρο έκδοσης εμφανίζεται το SonicStage Simple Burner Version 1.1.00.09050, κάντε λήψη και εγκατάσταση αυτού του προγράμματος ενημέρωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους χρήστες των Windows XP Home Edition / Windows XP Professional, συνδεθείτε με έναν λογαριασμό της ομάδας διαχειριστών κατά την εγκατάσταση αυτού του προγράμματος ενημέρωσης.

Διαδικασία λήψης του προγράμματος ενημέρωσης του SonicStage Simple Burner έκδοση 1.1

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε λήψη του αρχείου:

 1. Δημιουργήστε έναν φάκελο με το όνομα SSSB_Up στη μονάδα C.
 2. Κάντε λήψη του ακόλουθου αρχείου: Update_SSSB1101.exe (1.716 KB) στο φάκελο που δημιουργήσατε στο βήμα 1.
 3. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, ελέγξτε το μέγεθος του αρχείου ως εξής: στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στο Λεπτομέρειες στην Εξερεύνηση των Windows.
 4. Αν το μέγεθος αρχείου είναι ίδιο, η λήψη ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Διαφορετικά, διαγράψτε όλα τα αρχεία λήψης και εκτελέστε ξανά τη λήψη.
Διαδικασία ενημέρωσης

Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα ενημέρωσης στον υπολογιστή σας.

 1. Κλείστε όλες τις τρέχουσες εφαρμογές που είναι ανοιχτές.
 2. Κάντε κλικ στο Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Εκτέλεση.
 3. Πληκτρολογήστε C:\SSSB_Up\Update_SS1101.exe και κάντε κλικ στο OK - Εμφανίζεται το παράθυρο του Οδηγού εγκατάστασης.
 4. Ακολουθήστε τα μηνύματα στην οθόνη.
 5. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, εμφανίζεται το μήνυμα Το πρόγραμμα εγκατάστασης ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του SonicStage Simple Burner Ver.1.1.01 Update Program στον υπολογιστή σας.
 6. Κάντε κλικ στο Τέλος.
Μετά την ενημέρωση
 1. Για να βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα ενημέρωσης εγκαταστάθηκε με επιτυχία, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα Πριν από τη λήψη.
 2. Αν στην ενότητα έκδοσης του παραθύρου CONFIG εμφανίζεται το SonicStage Simple Burner Ver.1.1.01.07070, η εγκατάσταση του προγράμματος ενημέρωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Σημαντική σημείωση:

Πριν από τη λήψη, πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη παρακάτω. Αφού διαβάσετε αυτή τη συμφωνία, κάντε κλικ στο "Λήψη" για να αρχίσει η λήψη.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • Update_SSSB1101.exe

Μέγεθος αρχείου

 • 1.68 Mb