Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν για τα παρακάτω μοντέλα STR:

 • STR-DA5800ES

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι απλή και, με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, μπορείτε να αξιοποιήσετε ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες του δέκτη AV.

 • Όνομα: Ενημέρωση υλικολογισμικού δέκτη AV στην έκδοση 1066
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 29/07/2015
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • Improves the playback of FLAC files
 • Περιορισμοί: Μόνο για χρήση με δέκτες AV που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Απαιτήσεις συστήματος

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ειδικά αν διαθέτετε ένα νέο μοντέλο δέκτη AV. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 1066 ή μεταγενέστερος, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ενημέρωση.

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης AV, οπότε αν ο δέκτης είναι συνδεδεμένος στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε "HDMI 2" ως την είσοδο σήματος.
 2. Ενεργοποιήστε το δέκτη AV.
 3. Πατήστε AMP και, στη συνέχεια, πατήστε HOME στο τηλεχειριστήριο και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην τηλεόραση το αρχικό μενού προτού συνεχίσετε.
 4. Στο αρχικό μενού, επισημάνετε την επιλογή Settings [Ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, επιλέξτε ENTER χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο.
 5. Στο μενού ρυθμίσεων, επισημάνετε την επιλογή System Settings [Ρυθμίσεις συστήματος] και, στη συνέχεια, επιλέξτε ENTER χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο.
 6. Επισημάνετε την επιλογή System Information [Πληροφορίες συστήματος] και επιλέξτε ENTER.
 7. Στην οθόνη της τηλεόρασης, ο αριθμός έκδοσης του υλικολογισμικού εμφανίζεται ως εξής:
  "Software Version 1066" - αν ο αριθμός έκδοσης είναι 1066 ή μεταγενέστερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Εγκατάσταση

Τι χρειάζεστε:

 • ένα καλώδιο Ethernet, για να συνδέσετε το δέκτη AV στο Διαδίκτυο
 • μια ενεργή σύνδεση Διαδικτύου
 • μια συμβατή τηλεόραση

Πώς να διασφαλίσετε ότι η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί ομαλά

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι συνήθως πολύ απλή. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία ως εξής:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο δέκτη AV.
 • Μην απενεργοποιείτε το δέκτη AV - και μην τον αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος - κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης.
 • Μην πατάτε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες.

Ρύθμιση του εξοπλισμού:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης AV, οπότε αν ο δέκτης είναι συνδεδεμένος στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε "HDMI 2" ως την είσοδο σήματος.
 2. Συνδέστε την υποδοχή LAN του δέκτη AV με την πηγή Διαδικτύου που διαθέτετε, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
 3. Ενεργοποιήστε το δέκτη AV.

Λήψη της ενημέρωσης:

 1. Πατήστε AMP και, στη συνέχεια, πατήστε HOME στο τηλεχειριστήριο και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην τηλεόραση το αρχικό μενού προτού συνεχίσετε.
 2. Στο αρχικό μενού, επισημάνετε την επιλογή Settings [Ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, επιλέξτε ENTER χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο.
 3. Στο μενού ρυθμίσεων, επισημάνετε την επιλογή Network Update [Ενημέρωση μέσω δικτύου] και, στη συνέχεια, επιλέξτε ENTER χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο.
 4. Εμφανίζεται το μήνυμα Perform version update? [Εκτέλεση ενημέρωσης έκδοσης;] στην τηλεόραση.
 5. Επιλέξτε OK χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 6. Αρχίζει η διαδικασία λήψης και εμφανίζεται η οθόνη λήψης στην τηλεόραση.
 7. Κατά τη διάρκεια της λήψης, εμφανίζεται το μήνυμα "*/9" στην τηλεόραση. Η ένδειξη "*" αλλάζει σε 0 και φτάνει μέχρι την τιμή 9 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης.
 8. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, αρχίζει η αναβάθμιση και αναβοσβήνει η λυχνία αποκωδικοποίησης πολλαπλών καναλιών στην πρόσοψη.
 9. Αφού ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, ο δέκτης AV επανεκκινείται αυτόματα. . Μη χρησιμοποιείτε και μην απενεργοποιείτε το δέκτη προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
 10. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 1066, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την ενημέρωση του υλικολογισμικού του δέκτη AV χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο

Εμφανίζεται το μήνυμα "Connection status cannot be confirmed" [Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η κατάσταση σύνδεσης] στην τηλεόραση.
Το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται στη σύνδεση δικτύου.

 1. Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο LAN.
 2. Στις ρυθμίσεις δικτύου, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιβεβαιώσει αν ο δέκτης AV διαθέτει τη δική του διεύθυνση IP ή όχι. (Αν χρησιμοποιείτε ένα διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείτε - αντί για το όνομα κεντρικού υπολογιστή μεσολάβησης - στο πεδίο "Proxy Server" [Διακομιστής μεσολάβησης].)
 3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.

Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
Ενεργοποιήστε το δέκτη και δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.

Η διαδικασία ενημέρωσης εκτελείται ήδη για περισσότερο από 50 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά.
 2. Ενεργοποιήστε το δέκτη AV.
 3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
  Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα; Επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Sony.