Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν για τα παρακάτω μοντέλα STR:

 • STR-DN1020

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι απλή και, με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, μπορείτε να αξιοποιήσετε ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες του δέκτη AV.

 • Όνομα: Ενημέρωση υλικολογισμικού δέκτη AV στην έκδοση 2.11
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25/09/2013
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • Improve the quality of vTuner streaming.
  • Improved connectivity of TV SideView of iPod/iPhone to AV Receiver.
  • Improved connectivity of via DLNA(r) devices
  • Improved quality of Music Unlimited operation from AV Receiver
 • Περιορισμοί: Μόνο για χρήση με δέκτες AV που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Απαιτήσεις συστήματος

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ειδικά αν διαθέτετε ένα νέο μοντέλο δέκτη AV.

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης AV, οπότε αν ο δέκτης είναι συνδεδεμένος στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε "HDMI 2" ως την είσοδο σήματος.
 2. Ενεργοποιήστε το δέκτη AV.
 3. Πατήστε HOME NETWORK.
 4. Πατήστε MENU. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού.
 5. Στο αρχικό μενού, επιλέξτε Settings [Ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο.
 6. Στο μενού ρυθμίσεων, επιλέξτε Network [Δίκτυο] και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο.
 7. Επιλέξτε Software Update [Ενημέρωση λογισμικού] και πατήστε ENTER.
 8. Επιλέξτε Version [Έκδοση] και πατήστε ENTER.
 9. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένη στο δέκτη AV. - Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 2.11 ή μεταγενέστερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Εγκατάσταση

Τι χρειάζεστε:

 • ένα καλώδιο Ethernet, για να συνδέσετε το δέκτη AV στο Διαδίκτυο
 • μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • μια συμβατή τηλεόραση

Πώς να διασφαλίσετε ότι η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί ομαλά

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι συνήθως πολύ απλή. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία ως εξής:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο δέκτη AV.
 • Μην απενεργοποιείτε το δέκτη AV - και μην τον αποσυνδέετε από την τροφοδοσία ρεύματος - κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 • Μην πατάτε κανένα κουμπί, εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες.

Ρύθμιση του εξοπλισμού:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στην είσοδο σήματος στην οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης AV, οπότε αν ο δέκτης είναι συνδεδεμένος στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε "HDMI 2" ως την είσοδο σήματος.
 2. Συνδέστε την υποδοχή LAN του δέκτη AV με την πηγή Διαδικτύου που διαθέτετε, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
 3. Ενεργοποιήστε το δέκτη AV.

Λήψη της ενημέρωσης:

 1. Πατήστε HOME NETWORK για να επιλέξετε τη λειτουργία οικιακού δικτύου Home Network.
 2. Πατήστε MENU. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μενού.
 3. Επιλέξτε Settings [Ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, πατήστε Enter. - Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η λίστα μενού ρυθμίσεων.
 4. Επιλέξτε Network [Δίκτυο] και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.
 5. Επιλέξτε Software Update [Ενημέρωση λογισμικού] και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.
 6. Επιλέξτε Update [Ενημέρωση] και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.
 7. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα "Found latest update" [Βρέθηκε η τελευταία ενημέρωση], πατήστε Enter.
 8. Επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, πατήστε Enter. Επιβεβαιώστε το μήνυμα, διαβάστε το "ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ SONY" και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.
 9. Επιλέξτε Agree [Συμφωνώ] και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.
 10. Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα "Complete!" [Ολοκληρώθηκε!]. Αφού ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε το δέκτη. Ο δέκτης έχει ενημερωθεί στη νέα έκδοση.
 11. Ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού για να επιβεβαιώσετε ότι η αναβάθμιση εγκαταστάθηκε με επιτυχία.- Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 2.11, η αναβάθμιση του υλικολογισμικού ήταν επιτυχημένη.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι να κάνετε αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενημέρωση του υλικολογισμικού του δέκτη AV χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο

Εμφανίζεται στη οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα "Cannot connect" [Δεν είναι δυνατή η σύνδεση].
Το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται στη σύνδεση δικτύου.

 1. Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο LAN.
 2. Στις ρυθμίσεις δικτύου, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιβεβαιώσει αν ο δέκτης AV διαθέτει τη δική του διεύθυνση IP ή όχι.
 3. Δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.

Διακόπηκε η τροφοδοσία ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
Ενεργοποιήστε το δέκτη και δοκιμάστε να επαναλάβετε την ενημέρωση.

Η διαδικασία ενημέρωσης εκτελείται για περισσότερο από 20 λεπτά και δεν έχει ολοκληρωθεί.

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά.
 2. Ο δέκτης θα ενημερώσει αυτόματα το λογισμικό.
  Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα; Επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Sony