Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι απλή και, με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, μπορείτε να αξιοποιήσετε ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες του συστήματος πολυμέσων αυτοκινήτου. Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.

 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 10/04/2013
 • Όνομα: Ενημέρωση υλικολογισμικού για το XAV-601BT / XAV-701BT / XAV-741
 • Μοντέλα που αφορά: XAV-601BT, XAV-701BT, XAV-741
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • MirrorLink
   • Προσθήκη των Xperia Z και Samsung Galaxy Note II ως συμβατών συσκευών
   • Προσθήκη του τρόπου λειτουργίας πλήρους οθόνης MirrorLink
   • Προσθήκη δυνατότητας ελέγχου μέσω τηλεχειριστηρίου
  • Περιβάλλον χρήσης
   • Προσθήκη της λειτουργίας επιστροφής στην οθόνη αναπαραγωγής από την αρχική οθόνη
  • Hands-free τηλέφωνο Bluetooth (εκτός από το μοντέλο XAV-741)
   • Αύξηση του αριθμού των επαφών στον αποθηκευμένο τηλεφωνικό κατάλογο
  • Φωνητικές εντολές (εκτός από το μοντέλο XAV-741)
   • Υποστήριξη της λειτουργίας φωνητικών εντολών
  Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με αυτές τις πρόσθετες λειτουργίες στην εκμάθηση "Πρόσθετες λειτουργίες μετά από την ενημέρωση υλικολογισμικού"
 • Περιορισμοί:
  • Η μονάδα θα υποστεί βλάβη εάν την απενεργοποιήσετε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Η επισκευή χρεώνεται.
  • Θα χρειαστεί να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε τη μονάδα μετά την ενημέρωση του υλικολογισμικού. (Βήμα 10 της διαδικασίας ενημέρωσης) Εάν παραλείψετε αυτό το βήμα, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργήσει.

Εγκατάσταση

Τι χρειάζεστε

 • Έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο
 • Μια μονάδα μνήμης USB με διαθέσιμο χώρο 100 MB ή μεγαλύτερο.

Λήψη και εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Η λήψη του προγράμματος ενημέρωσης αρχίζει κάνοντας κλικ στο κουμπί Download [Λήψη] στο κάτω μέρος αυτής της ανακοίνωσης.
  Ακολουθώντας τις οδηγίες στο παράθυρο διαλόγου, αποθηκεύστε το αρχείο update.zip στον υπολογιστή σας.
 2. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, πραγματοποιήστε εξαγωγή του αρχείου ενημέρωσης για να δημιουργήσετε το φάκελο "update" [ενημέρωση], ο οποίος περιλαμβάνει το αρχείο SONYXAV.BIN.
 3. Αντιγράψτε το φάκελο "update" [ενημέρωση] στο ριζικό κατάλογο της μονάδας μνήμης USB.

Διαδικασία ενημέρωσης (μέσα στο αυτοκίνητό σας) Η ενημέρωση διαρκεί περίπου πέντε λεπτά.
Προετοιμασία: Σταθμεύστε το αυτοκίνητό σας σε ασφαλές μέρος και θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία, ώστε να μην προκληθεί πτώση τάσης στη γραμμή τροφοδοσίας ρεύματος.

 1. Συνδέστε τη μονάδα μνήμης USB που περιλαμβάνει το φάκελο "update" [ενημέρωση] στη μονάδα. Δεν θα πρέπει να συνδεθεί καμία άλλη μονάδα μνήμης USB εκτός από εκείνη που διαθέτει την ενημέρωση.
 2. Πατήστε το κουμπί OFF στο τηλεχειριστήριο (ή κρατήστε πατημένο το κουμπί SOURCE επί 1 δευτερόλεπτο), ώστε η μονάδα να βρίσκεται σε κατάσταση απενεργοποιημένης πηγής.
 3. Από το αρχικό μενού, επιλέξτε Settings [Ρυθμίσεις].
 4. Επιλέξτε General Settings [Γενικές ρυθμίσεις].
 5. Επιλέξτε Firmware Settings [Ρυθμίσεις υλικολογισμικού].
 6. Πατήστε το κουμπί Update.
 7. Check if the current firmware is subject to update.(The firmware version which starts from "SRxx" or "HRxx" is subject to update.)
 8. Πατήστε και πάλι το κουμπί Update για να αρχίσει η ενημέρωση υλικολογισμικού.


 9. Σημαντικό: Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Firmware Update Success!!" (Επιτυχής ενημέρωση υλικολογισμικού!!) χωρίς να απενεργοποιήσετε τη μονάδα ή να αφαιρέσετε τη μονάδα μνήμης USB.
 10. Κρατήστε πατημένο το κουμπί OFF στο τηλεχειριστήριο (ή κρατήστε πατημένο το κουμπί SOURCE επί 2 δευτερόλεπτα) για να απενεργοποιηθεί η μονάδα. Αφαιρέστε τη μονάδα μνήμης USB και περιμένετε περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα*.
  Πατήστε το κουμπί SOURCE για να ενεργοποιήσετε και πάλι τη μονάδα.
  Σημείωση *: Μετρήστε 10 δευτερόλεπτα με ένα ρολόι, για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει σίγουρα απενεργοποιηθεί.

Μετά από την ενημέρωση

Όταν εγκατασταθεί με επιτυχία το πρόγραμμα ενημέρωσης, επιβεβαιώστε την έκδοση.

 1. Από το αρχικό μενού, επιλέξτε Settings [Ρυθμίσεις].
 2. Επιλέξτε General Settings [Γενικές ρυθμίσεις]
 3. Επιλέξτε Firmware Version [Έκδοση υλικολογισμικού]
 4. Επιβεβαιώστε πως εμφανίζεται η ένδειξη “JR08_xav_1.13.003"

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • update.zip

Μέγεθος αρχείου

 • -