Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι απλή και, με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, μπορείτε να αξιοποιήσετε ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες του συστήματος πολυμέσων αυτοκινήτου. Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.

 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 20-06-2014
 • Όνομα: Ενημέρωση υλικολογισμικού για το μοντέλο XAV-602BT / XAV-612BT / XAV-712BT / XAV-742
 • Μοντέλα που αφορά: XAV-602BT, XAV-612BT, XAV-712BT, XAV-742
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • Βελτιώνεται η λειτουργικότητα των τηλεφωνικών κλήσεων, όταν σβήνει ο κινητήρας του αυτοκινήτου (XAV-602BT, XAV-612BT και XAV-712BT)
  • Ανακτήστε τη λήψη του σήματος GPS όταν χρησιμοποιείτε σύστημα πλοήγησης TomTom (XAV-712BT)
 • Περιορισμοί:
  • Η μονάδα θα υποστεί βλάβη αν τερματίσετε τη λειτουργία της ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ενημέρωση. Η επισκευή αυτής τη βλάβης χρεώνεται
  • Θα πρέπει να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε τη μονάδα μετά την ενημέρωση του υλικολογισμικού. Αν παραλείψετε αυτό το βήμα, η οθόνη αφής ενδέχεται να μη λειτουργεί

Εγκατάσταση

Τι χρειάζεστε

 • Έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο
 • Μια μονάδα μνήμης USB με διαθέσιμο χώρο 200 MB ή περισσότερο

Λήψη και εγκατάσταση της ενημέρωσης

 1. Η λήψη του προγράμματος ενημέρωσης αρχίζει κάνοντας κλικ στο κουμπί Download [Λήψη] στο κάτω μέρος αυτής της ανακοίνωσης.
  Αποθηκεύστε το αρχείο update.zip στον υπολογιστή σας, ακολουθώντας τις οδηγίες στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται
 2. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, πραγματοποιήστε εξαγωγή του αρχείου ενημέρωσης για να δημιουργήσετε το φάκελο "update", ο οποίος περιλαμβάνει το αρχείο SONYXAV.BIN
 3. Αντιγράψτε το φάκελο "update" στο ριζικό κατάλογο της μονάδας μνήμης USB

Διαδικασία ενημέρωσης (μέσα στο αυτοκίνητο) - Η ενημέρωση διαρκεί περίπου πέντε λεπτά.
Προετοιμασία: Σταθμεύστε το αυτοκίνητό σας σε ασφαλές μέρος και θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία, ώστε να μην προκληθεί πτώση τάσης στη γραμμή τροφοδοσίας ρεύματος.

 1. Συνδέστε τη μονάδα μνήμης USB που περιλαμβάνει το φάκελο "update" στη μονάδα. Δεν θα πρέπει να συνδεθεί καμία άλλη μονάδα μνήμης USB, εκτός από αυτή που περιέχει την ενημέρωση
 2. Πατήστε το κουμπί OFF στο τηλεχειριστήριο (ή κρατήστε πατημένο το κουμπί SOURCE για 1 δευτερόλεπτο), έτσι ώστε η μονάδα να βρίσκεται σε κατάσταση απενεργοποιημένης πηγής
 3. Από το αρχικό μενού, επιλέξτε Settings [Ρυθμίσεις]
 4. Επιλέξτε General Settings [Γενικές ρυθμίσεις]
 5. Επιλέξτε Firmware Version [Έκδοση υλικολογισμικού]
 6. Πατήστε το κουμπί Update [Ενημέρωση]
 7. Ελέγξτε αν το τρέχον υλικολογισμικό υπόκειται σε ενημέρωση. Αν η έκδοση του υλικολογισμικού είναι 1.11, η μονάδα σας υπόκειται σε ενημέρωση
 8. Πατήστε ξανά το κουμπί Update [Ενημέρωση] για να αρχίσει η ενημέρωση του υλικολογισμικού
 9. Σημαντικό: Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Firmware Update Success!!" [Επιτυχής ενημέρωση υλικολογισμικού!] χωρίς να απενεργοποιήσετε τη μονάδα και χωρίς να αφαιρέσετε τη μονάδα μνήμης USB
 10. Κρατήστε πατημένο το κουμπί OFF στο τηλεχειριστήριο (ή κρατήστε πατημένο το κουμπί SOURCE για 2 δευτερόλεπτα) για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα. Αφαιρέστε τη μονάδα μνήμης USB και περιμένετε περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα*.
  Πατήστε το κουμπί SOURCE για να ενεργοποιήσετε ξανά τη μονάδα.
  Σημείωση*: Μετρήστε 10 δευτερόλεπτα με ένα ρολόι, για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει απενεργοποιηθεί

Μετά την ενημέρωση

Όταν εγκατασταθεί με επιτυχία το πρόγραμμα ενημέρωσης, επιβεβαιώστε την έκδοση.

 1. Από το αρχικό μενού, επιλέξτε Settings [Ρυθμίσεις]
 2. Επιλέξτε General Settings [Γενικές ρυθμίσεις]
 3. Επιλέξτε Firmware Version [Έκδοση υλικολογισμικού]
 4. Επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται η έκδοση "1.20"

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • SONYXAV_CB21.zip

Μέγεθος αρχείου

 • -