Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:
  • MRW-E80

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

  • Όνομα:XQD_USB_Drv_Installer_win_104.exe
  • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11/06/2014

Λήψη

  1. Κατεβάστε στον υπολογιστή σας και αποσυμπιέστε το αρχείο zip του προγράμματος εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης.
  2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο "XQD_USB_Drv_Installer_win_104.exe" και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
  3. Το πρόγραμμα οδήγησης θα εγκατασταθεί.