• Επεξεργαστής: Επεξεργαστής Pentium III 500 MHz ή ταχύτερος (συνιστάται Pentium III 800 MHz ή ταχύτερος).
 • Μνήμη RAM: 256 MB ή περισσότερη (συνιστάται 512 MB ή περισσότερη).
 • Σκληρός δίσκος: 500 MB ή περισσότερος χώρος στο σκληρό δίσκο (Ανάλογα με την έκδοση των Windows που διαθέτετε, ενδέχεται να απαιτείται περισσότερος χώρος για την εγκατάσταση του λογισμικού. Περαιτέρω χώρος στη μνήμη θα απαιτηθεί αν σκοπεύετε να επεξεργαστείτε δεδομένα φωτογραφιών.)
Σημειώσεις:
 • Αν συνδέσετε πολλαπλές συσκευές USB σε έναν υπολογιστή (συμπεριλαμβανομένων άλλων εκτυπωτών) ή χρησιμοποιήσετε έναν διανομέα, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα. Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, μειώστε τον αριθμό των συνδεδεμένων συσκευών.
 • Δεν μπορείτε να χειριστείτε τον εκτυπωτή από μια συσκευή USB που χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με τον εκτυπωτή.
 • Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη μεταφορά ή την εκτύπωση δεδομένων, καθώς θα επηρεαστεί η εκτύπωση.
 • Ο εκτυπωτής δεν υποστηρίζει τις καταστάσεις αναμονής, αναστολής και αδρανοποίησης ή την επανέναρξη λειτουργίας από αυτές τις καταστάσεις.
 • Μην επιτρέψετε στον υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με τον εκτυπωτή να εισέλθει σε μία από αυτές τις καταστάσεις κατά την εκτύπωση. Διαφορετικά, ενδέχεται να αποτύχει η εκτύπωση.
 • Αν κάνετε παύση μιας εργασίας εκτύπωσης σε εξέλιξη και συνεχίσετε την εκτύπωση μετά από λίγο, η εκτύπωση ενδέχεται να μην εκτελεστεί σωστά.
 • Το συνιστώμενο περιβάλλον δεν εγγυάται λειτουργία σε όλους τους υπολογιστές.

Λήψη:
 1. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστής.
 2. Δημιουργήστε τον ακόλουθο φάκελο στη μονάδα C: DPP_Driver
 3. Κάντε κλικ στο Αποδοχή στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας για να αρχίσει η λήψη.
 4. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση και επιλέξτε τον ακόλουθο φάκελο: C:\DPP_Driver
 5. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, μεταβείτε στη θέση: C:\DPP_Driver και βεβαιωθείτε ότι το αρχείο λήψης (DPPFP97W02.exe) έχει μέγεθος 5.058.424 byte. Αν το μέγεθος του αρχείου είναι διαφορετικό, κάντε ξανά λήψη του αρχείου.


Σημαντικές σημειώσεις:Μη συνδέετε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή σας έως ότου εμφανιστεί η σχετική οδηγία. Αν συνδέσετε τον εκτυπωτή προτού εμφανιστεί η σχετική οδηγία, θα εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο:


Για τα Windows 2000/XP/Vista:
 1. Εμφανίζεται το παράθυρο [Οδηγός αναζήτησης νέου υλικού] (Windows 2000/XP) ή [Εντοπίστηκε νέο υλικό] (Windows Vista).
 2. Αποσυνδέστε τον εκτυπωτή και κάντε κλικ στο [Άκυρο].


Για τα Windows 7:
 1. Ο εκτυπωτής θα καταχωριστεί ως μη καθορισμένη συσκευή.
 2. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης που κάνατε λήψη, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.
 3. Συνδέστε τον εκτυπωτή και ανοίξτε το [Συσκευές και εκτυπωτές].
 4. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του DPP-FP67/77 και επιλέξτε [Αντιμετώπιση προβλημάτων].
 5. Επιλέξτε [Εφαρμογή της επιδιόρθωσης].


Εγκατάσταση:

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "DPPFP97W02.exe" στην επιφάνεια εργασίας και ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το λογισμικό.