Σχετικά με αυτήν τη λήψη


Σημειώσεις: Αυτή η ενημέρωση λογισμικού συστήματος φακού είναι διαθέσιμη σε σώμα E-mount.

 • Ορισμένα μοντέλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτήν την ενημέρωση. (λίστα μοντέλων)
 • Κατά τη χρήση της PXW-FS7M2, ακολουθήστε τη διαδικασία σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης της PXW-FS7M2.

Σημαντικό

 • Αυτή η ενημέρωση λογισμικού συστήματος μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν ο φακός είναι προσαρτημένος σε μία κάμερα με τη λειτουργία "Fast Hybrid AF" (Ταχεία υβριδική αυτόματη εστίαση).- Δεν μπορείτε να εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος χρησιμοποιώντας άλλη κάμερα.
 • Φροντίστε να τοποθετήσετε το φακό στη φωτογραφική μηχανή προτού εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος. - Προτού τοποθετήσετε το φακό στη φωτογραφική μηχανή, φροντίστε να απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή.


 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30/08/2013
 • Μοντέλα που αφορά και όνομα αρχείου λήψης:
  ΜοντέλοΌνομα αρχείου
  SEL1855Update_SEL1855_V2.exe
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • Ενεργοποίηση της λειτουργίας "Fast Hybrid AF" (Ταχεία υβριδική αυτόματη εστίαση). - Χωρίς αυτή την ενημέρωση φακού, η φωτογραφική μηχανή θα χρησιμοποιεί την κανονική αυτόματη εστίαση ανίχνευσης αντίθεσης, ακόμα και όταν επιλέγεται η Ταχεία υβριδική αυτόματη εστίαση.
   Σημείωση: Εκτός από την παρούσα ενημέρωση υλικολογισμικού, ενημέρωση χρειάζεται και το λογισμικό συστήματος της κάμερας NEX-5R ή NEX-6.

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά συστήματα

Η τελευταία έκδοση της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι συμβατή με τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εκδόσεις Microsoft Windows:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2
  Σημείωση:
  *Η έκδοση Starter δεν υποστηρίζεται.

Υλικό υπολογιστή

 • Χώρος στο σκληρό δίσκο: 200 MB ή περισσότερη
 • Μνήμη RAM: 512 MB ή περισσότερη
  Σημείωση: Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές λογισμικού προτού ενημερώσετε το λογισμικό συστήματος.
 • Πηγή τροφοδοσίας της φωτογραφικής μηχανής: Πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FW50 ή τροφοδοτικό AC-PW20 (πωλείται ξεχωριστά) - Η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν η υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας είναι τρεις γραμμές ή υψηλότερη. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή το τροφοδοτικό AC-PW20 (πωλείται ξεχωριστά).
 • Καλώδιο USB που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή - Η λειτουργικότητα ενημέρωσης δεν είναι εγγυημένη με κανένα άλλο καλώδιο USB.

Εγκατάσταση

Σημαντικές σημειώσεις:
 • Όταν εκτελείτε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος, χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FW50 ή το τροφοδοτικό AC-PW20 (πωλείται ξεχωριστά).
 • Μην αφαιρείτε την μπαταρία και μην αποσυνδέετε το τροφοδοτικό κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της φωτογραφικής μηχανής λόγω του απότομου τερματισμού λειτουργίας.
 • Αφαιρέστε από πριν την κάρτα μνήμης από την κάμερα.
 • Φροντίστε να τοποθετήσετε το φακό στη φωτογραφική μηχανή προτού εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού συστήματος. - Προτού τοποθετήσετε το φακό στη φωτογραφική μηχανή, φροντίστε να απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος.

 1. Επιλέξτε [Menu] -> [Setup] -> [Version] (Μενού - Ρύθμιση - Έκδοση) στη φωτογραφική μηχανή.
 2. Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού συστήματος. - Αν η έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού σας είναι 02 ή νεότερη, δεν απαιτείται ενημέρωση.

1. Πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου ενημέρωσης.

 1. Αποθηκεύστε το αρχείο λήψης στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (συνιστάται).

 2. Σημείωση για τους χρήστες Windows 8:

  Με τις αρχικές ρυθμίσεις του Internet Explorer, το αρχείο ενημέρωσης θα αποθηκευτεί στο φάκελο [Downloads] (Λήψεις). Κάντε κλικ στο πλακίδιο [Desktop] (Επιφάνεια εργασίας) στην οθόνη Έναρξη και εντοπίστε το αρχείο που λήφθηκε στο φάκελο [Downloads] (Λήψεις), χρησιμοποιώντας τον Explorer.

2. Εκκινήστε το λογισμικό ενημέρωσης του λογισμικού συστήματος.

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο λήψης για να εκκινήσετε το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος.

3. Ελέγξτε το τρόπο λειτουργίας σύνδεσης USB στη φωτογραφική μηχανή.

 1. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή. - Αν η φωτογραφική μηχανή είναι ήδη ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.
 2. Σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος, επιλέξτε [Menu] -> [Setup] -> [USB Connection] (Μενού - Ρύθμιση - Σύνδεση USB) στη φωτογραφική μηχανή και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένος ο τρόπος λειτουργίας [Mass Storage] (Μαζική αποθήκευση).
  Αν είναι επιλεγμένος ένας διαφορετικός τρόπος λειτουργίας από τον [Mass Storage] (Μαζική αποθήκευση), επιλέξτε [Mass Storage] (Μαζική αποθήκευση).

4. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή.

Αφαιρέστε από πριν την κάρτα μνήμης από την κάμερα.

 1. Αφού επιβεβαιώσετε ότι η οθόνη LCD της κάμερας δεν είναι απενεργοποιημένη, συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
  Ανάλογα με τη ρύθμιση του "Power Saving Start Time" (Ώρα έναρξης εξοικονόμησης ενέργειας), η κάμερα μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Εάν η κάμερα εισέλθει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και η οθόνη LCD της κάμερας είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής για έξοδο από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.

  Αν εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή ένα μήνυμα σφάλματος, δοκιμάστε τις παρακάτω μεθόδους:
  • Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη φωτογραφική μηχανή και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το καλώδιο USB.
  • Αν υπάρχει και άλλη υποδοχή USB στον υπολογιστή, επανασυνδέστε το καλώδιο USB σε κάποια άλλη υποδοχή USB.
 2. Επιβεβαιώστε ότι το εικονίδιο εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή. - Αν το εικονίδιο δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 3. Αφού επιβεβαιώσετε τα παραπάνω, κάντε κλικ στο [Next] (Επόμενο) στο πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος. Στο παράθυρο του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος εμφανίζεται η Εικόνα 4 και στην οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής εμφανίζεται η Εικόνα 5. - Από αυτό το χρονικό σημείο και στο εξής, μην απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού συστήματος.

  Εικόνα 4


  Εικόνα 5

  • Όταν εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα "The update is not available for your model" (Η ενημέρωση δεν είναι διαθέσιμη για το μοντέλο σας), βεβαιωθείτε ότι το αρχείο του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού συστήματος είναι το σωστό αρχείο για το φακό που είναι τοποθετημένος στη φωτογραφική μηχανή.
  • Όταν το παραπάνω μήνυμα εμφανίζεται μολονότι εκτελείται το σωστό πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος, κλείστε το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος, αποσυνδέστε το καλώδιο USB, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στο βήμα 2 "Εκκινήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού συστήματος".
  • Όταν εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα "Could not find the camera with the lens for this update mounted" (Δεν βρέθηκε η φωτογραφική μηχανή με το φακό για αυτή την ενημέρωση τοποθετημένο), βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή διαθέτει τη λειτουργία "Fast Hybrid AF" (Ταχεία υβριδική αυτόματη εστίαση) και ότι η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με το καλώδιο USB.

5. Βεβαιωθείτε ότι απαιτείται ενημέρωση.

 1. Αφού επιβεβαιώσετε ότι εμφανίζονται οι οθόνες στις Εικόνες 4 και 5, κάντε κλικ στο [Next] (Επόμενο). Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση μετά από την ενημέρωση. (Εικόνα 6).
 2. Αφού επιβεβαιώσετε ότι εμφανίζεται η οθόνη στην Εικόνα 6, κάντε κλικ στο [Next] (Επόμενο). Το πεδίο [Current version] (Τρέχουσα έκδοση) είναι [Ver.01]. - Αν εμφανιστεί η οθόνη στην Εικόνα 7, δεν απαιτείται ενημέρωση. Σύμφωνα με το μήνυμα, διακόψτε τη σύνδεση USB και κάντε κλικ στο [Finish] (Τέλος). Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε την μπαταρία ή αποσυνδέστε το τροφοδοτικό και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά τη φωτογραφική μηχανή.


  Εικόνα 6: Απαιτείται ενημέρωση


  Εικόνα 7: Δεν απαιτείται ενημέρωση

6. Έναρξη της ενημέρωσης

 1. Κάντε κλικ στο [Run] (Εκτέλεση) για να ξεκινήσετε την ενημέρωση. - Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων (περίπου 5 δευτερόλεπτα), εμφανίζεται η γραμμή προόδου.

  Σημείωση: Ποτέ μην απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
 2. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Κάντε κλικ στο [Finish] (Τέλος).
 3. Αρχίζει η διαδικασία ενημέρωσης και εμφανίζεται στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής η γραμμή προόδου (περίπου 30 δευτερόλεπτα).

7. Ολοκληρώστε την ενημέρωση.

 1. Η διαδικασία ενημέρωσης έχει ολοκληρωθεί όταν εμφανίζεται στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής το μήνυμα "Lens update complete" (Ενημέρωση φακού ολοκληρώθηκε).
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της γραμμής εργασιών, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή, για να διακόψετε τη σύνδεση USB. - Αν το εικονίδιο δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 3. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB. - Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε την μπαταρία ή αποσυνδέστε το τροφοδοτικό και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά τη φωτογραφική μηχανή.

8. Ελέγξτε ξανά την έκδοση λογισμικού συστήματος και επιβεβαιώστε ότι η έκδοση λογισμικού συστήματος του φακού είναι 02.