Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Για τους κατόχους του μοντέλου NW-E99, προσφέρουμε το πρόγραμμα εγκατάστασης MP3 File Manager έκδοση 1.2 και το πρόγραμμα οδήγησης του Network Walkman.

Το MP3FileManager.exe, που είναι ένα εκτελέσιμο αρχείο για την εκκίνηση του λογισμικού MP3 File Manager και τα σχετικά αρχεία είναι εργοστασιακά προεγκατεστημένα στη μονάδα.

Αν το λογισμικό και τα σχετικά αρχεία διαγραφούν κατά λάθος μέσω διαμόρφωσης κλπ., μπορείτε να τα επαναφέρετε χρησιμοποιώντας αυτό το πρόγραμμα εγκατάστασης του MP3 File Manager.

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες για να διασφαλίσετε ότι θα εκτελέσετε σωστά το πρόγραμμα.

Αυτά τα προγράμματα οδήγησης υποστηρίζουν το ακόλουθο προϊόν:

 • Network Walkman NW-E99

Έχουν τις ακόλουθες απαιτήσεις συστήματος:

 • Λειτουργικό σύστημα: Windows XP Media Center Edition 2005 / Windows XP Media Center Edition 2004 / Windows XP Media Center Edition / Windows XP Professional / Windows XP Home Edition / Windows 2000 Professional / Windows Millennium Edition / Windows 98 Second Edition
 • Επεξεργαστής: Pentium II 400 MHz ή ταχύτερος
 • Μνήμη RAM: 64 MB ή περισσότερη
 • Σκληρός δίσκος: 5 MB ή περισσότερος χώρος
 • Οθόνη: ανάλυση 800x600 με χρώματα 16 bit ή καλύτερη
 • Θύρα USB που υποστηρίζει το πρότυπο USB 1.1

Εγκατάσταση

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε λήψη του προγράμματος εγκατάστασης MP3 File Manager και/ή του αρχείου PA_Driver.exe:

 1. Δημιουργήστε έναν φάκελο στο σκληρό σας δίσκο για να αποθηκεύσετε τα αρχεία λήψης. Στην παρακάτω διαδικασία, υποθέτουμε ότι αυτός ο φάκελος δημιουργήθηκε ως C:\mp3_Inst.
 2. Κάντε κλικ στο "Λήψη" παρακάτω για να αποδεχτείτε την αποποίηση ευθυνών και να κάνετε λήψη των ακόλουθων αρχείων:
  • Πρόγραμμα οδήγησης: PA_driver.exe (αν είναι απαραίτητο)

   Αν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας το SonicStage (με χρήση του συνοδευτικού CD-ROM), δεν χρειάζεται να κάνετε λήψη του αρχείου PA_Driver.exe

  • MP3 File Manager:
   • MP3FileManager_1.2_Update_ENU.exe (Αγγλικά) ή
   • Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, επιλέξτε "Προβολές" - "Λεπτομέρειες" στην Εξερεύνηση για να ελέγξετε το μέγεθος του αρχείου. Αν το μέγεθος του αρχείου δεν είναι ίδιο με το μέγεθος αρχείου που υποδεικνύεται παραπάνω, προσπαθήστε να κάνετε ξανά λήψη του αρχείου.
 3. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης (αν είναι απαραίτητο):

  Αν το SonicStage δεν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας με χρήση του συνοδευτικού CD-ROM, εγκαταστήστε το PA_driver.exe προτού εγκαταστήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης του MP3 File Manager. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

  1. Τερματίστε όλες τις εφαρμογές.
  2. Κάντε κλικ στο Έναρξη και κάντε κλικ στο Εκτέλεση.
  3. Περιηγηθείτε στη θέση C:\mp3_Inst\PA_Driver.exe και κάντε κλικ στο OK. Στη συνέχεια, εμφανίζεται το παράθυρο "Οδηγός InstallShield".
  4. Ακολουθήστε τα μηνύματα στην οθόνη.
  5. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, εμφανίζεται το μήνυμα Το πρόγραμμα εγκατάστασης ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του Personal Audio Driver στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Τέλος". Αφού εγκαταστήσετε το PA_Driver.exe, η μονάδα μπορεί να συνδεθεί στον υπολογιστή.
 4. Πρόγραμμα εγκατάστασης του MP3 File Manager:
  1. . Τερματίστε όλες τις εφαρμογές λογισμικού.
  2. Συνδέστε τη μονάδα στον υπολογιστή σας με το παρεχόμενο ειδικό καλώδιο USB.
  3. Κάντε κλικ στο Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Εκτέλεση.
  4. Περιηγηθείτε στη θέση
   • "C:\mp3_Inst\MP3FileManager_1.2 _Update_ENU.exe"
  5. . Ακολουθήστε τις οδηγίες του παραθύρου διαλόγου και μεταβείτε στην επόμενη οθόνη.
  6. Επιλέξτε τη μονάδα "Αφαιρούμενος δίσκος (E:)" στο πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας και μεταβείτε στη επόμενη οθόνη.
  7. Το γράμμα μονάδας δίσκου "(E:)" διαφέρει, ανάλογα με το περιβάλλον υπολογιστή.
  8. Αν το "Αφαιρούμενος δίσκος (E:)" δεν εμφανίζεται στο πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας, αποσυνδέστε τη μονάδα και συνδέστε την ξανά στον υπολογιστή.
  9. Ακολουθήστε τα μηνύματα στην οθόνη.
  10. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του "MP3 File Manager".
 5. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό "MP3FileManager.exe" και τα σχετικά αρχεία εγκαταστάθηκαν με επιτυχία στο φάκελο "ESYS" του Network Walkman, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
  1. Ανοίξτε το "Ο υπολογιστής μου" και κάντε διπλό κλικ στο "Αφαιρούμενος δίσκος (E:)" για να εμφανιστούν τα περιεχόμενα της ενσωματωμένης μνήμης flash της μονάδας.
  2. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο "ESYS" για να τον ανοίξετε. Αν όλα τα ακόλουθα αρχεία έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο "ESYS", το λογισμικό MP3 File Manager εγκαταστάθηκε με επιτυχία:
   • CHNDLL.dll (48 KB)
   • help.htm (5,66 KB)
   • MP3FileManager.exe (1,72 MB)

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • MP3FileManager_1.2_Update_ENU.exe

Μέγεθος αρχείου

 • -