Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε να βρείτε αυτό που ψάχνετε, είτε είναι εγχειρίδια, υλικολογισμικό ή άλλο περιεχόμενο

Ο καλύτερος τρόπος για να βρείτε πληροφορίες είναι πρώτα να επισκεφθείτε τη σελίδα του προϊόντος σας, προτού ξεκινήσετε την αναζήτηση με άλλες λέξεις-κλειδιά.

 1. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το όνομα του μοντέλου σας.
  Αν δεν είστε βέβαιοι, αυτή η σελίδα θα σας βοηθήσει να το βρείτε:
  >>> Πώς να βρείτε το όνομα μοντέλου

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα του μοντέλου στη γραμμή αναζήτησης στη διαδικτυακή τοποθεσία υποστήριξης.
  >>> Διαδικτυακή τοποθεσία υποστήριξης της Sony 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογείτε το όνομα του μοντέλου σας σωστά (μαζί με την παύλα (-), εάν υπάρχει). Η λειτουργία πρόβλεψης αναζήτησης θα σας βοηθήσει να βεβαιωθείτε αν πληκτρολογείτε σωστά το μοντέλο.


 4. Μεταβείτε στη σελίδα προϊόντος κάνοντας κλικ στο όνομα προϊόντος στη λειτουργία αυτόματων προτάσεων ή στα αποτελέσματα αναζήτησης.
  Στη σελίδα προϊόντος, αν αυτό που ψάχνετε δεν είναι διαθέσιμο σε διάφορες ενότητες, μπορείτε να πληκτρολογήσετε διαφορετικές λέξεις-κλειδιά στη γραμμή αναζήτησης και να βρείτε αυτό που ψάχνετε, εφόσον υπάρχει.


 5. Ελπίζουμε να βρείτε τις πληροφορίες που θέλετε.