• Ψηφιακός ενισχυτής

    Ναι (FL/FR/SW=24 ή 32 bit)

   • Ισχύς εξόδου - Υπογούφερ (RMS)

    140 W

   • Χρώμα κύριας μονάδας

    Μαύρο

   • Ισχύς εξόδου - Εμπρός (RMS 10%THD)

    105W x2

   • Απαιτήσεις ισχύος

    220V-240V AC, 50/60Hz

   • Ισχύς εξόδου - Σύνολο (RMS 10%)

    350W

   • Αναμονή

    0,3 W

   • Πρόγραμμα ηχητικού πεδίου (Ταινία)

    ΝΑΙ

   • Συσκευή βελτίωσης ήχου για φορητές συσκευές

    ΝΑΙ

   • Λειτουργία εμπρός surround (S-Force)

    ΝΑΙ

   • SAT / ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ

    ΝΑΙ

   • Θύρα DIGITAL MEDIA PORT

    ΝΑΙ (1)

   • ΔΕΚΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ (FM, AM)

    ΝΑΙ (FM)

   • HDMI® 2

    ΟΧΙ

   • BD / DVD

    ΝΑΙ

   • Τηλεόραση

    ΝΑΙ

   • HDMI® 1

    ΟΧΙ

   • Έξοδος σήματος βίντεο (σύνθετου)

    ΟΧΙ, 1

   • Έξοδος σήματος βίντεο (HDMI™) Αναβάθμιση σε (1080p) για DVD

    1

   • Βύσμα ακουστικών (3,5 mm / 6,3 mm)

    ΟΧΙ

   • Θύρα DIGITAL MEDIA PORT

    1

   • Είσοδος σήματος βίντεο (σύνθετου)

    ΟΧΙ, 1

   • Είσοδος γραμμής ήχου (Αναλογική)

    1 (Audio TV)

   • IR-IN / IR-OUT

    ΟΧΙ

   • Είσοδος ήχου (οπτική)

    1 (TV), 1 (SAT/ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ)

   • Δίκτυο LAN

    ΝΑΙ

   • D.C.A.C. (Αυτόματη βαθμονόμηση)

    ΟΧΙ

   • Τερματικό ηχείου (Εμπρός / Κέντρο / Surround / Πίσω Surround/ Υποφούφερ / Μέσον)

    2 / - / - / - / - / -

   • Θύρα DIGITAL MEDIA PORT (Επίπεδο 1)

    ΝΑΙ

   • IX (Wi-Fi®)

    Προαιρετικό

   • iPod®

    ΟΧΙ

   • Bluetooth®

    Προαιρετικό

   • USB

    Εξωτερικό

   • Αποκωδ. βίντεο (A / D)

    ΟΧΙ

   • HDMI™ (480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p (60Hz))

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ, ΝΑΙ

   • Deep Colour

    ΝΑΙ

   • x.v.Colour (xvYCC)

    ΝΑΙ

   • Σήμα συνιστωσών σε HDMI™

    ΟΧΙ

   • Σύνθετο σήμα σε HDMI™

    ΟΧΙ

   • Είσοδος ψηφιακού βίντεο (480i / 480p)

    ΟΧΙ

   • Χειριστήριο μπάσων / πρίμων

    Μπάσο / Πρίμα

   • Λειτουργία ενίσχυσης μπάσων

    ΝΑΙ

   • Λειτουργία νυχτερινής λήψης (Normal / Plus)

    Plus

   • Συσκευή βελτίωσης ήχου για φορητές συσκευές (Normal / Plus)

    Plus

   • AUDIO DRC

    ΝΑΙ

   • DTS®-HD LBR

    ΝΑΙ

   • DTS®

    ΝΑΙ

   • DTS® 96 / 24

    ΟΧΙ

   • Dolby® Digital EX

    ΝΑΙ

   • Dolby® Digital

    ΝΑΙ

   • L-PCM (2καν. / 5,1καν. / 7,1καν.)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ (~96K)

   • DTS-ES™ Matrix6.1

    ΝΑΙ

   • Dolby® Digital Plus

    ΝΑΙ

   • DTS®-HD HR

    ΟΧΙ

   • Dolby® True HD

    ΟΧΙ

   • DTS-ES™ Discrete6.1

    ΝΑΙ

   • DTS®-HD MA

    ΟΧΙ

   • Dolby® Prologic®Ⅱx (Μουσική / Ταινία)

    ΟΧΙ

   • Dolby® Prologic® II (Μουσική/Ταινία)

    ΟΧΙ

   • A.F.D. Multi

    ΟΧΙ

   • DTS® Neo:6 (Μουσική/Ταινία)

    ΟΧΙ

   • Dolby® Prologic®

    ΟΧΙ

   • A.F.D. Τυπικό

    ΝΑΙ

   • Στερεοφωνικό 2καν.

    ΝΑΙ

   • Αυτόματο

    ΝΑΙ

   • Ταινία

    ΝΑΙ

   • Ευρυκατευθυντικός ήχος

    ΝΑΙ

   • Σπορ

    ΝΑΙ

   • Βελτίωση ήχου φορητών συσκευών

    ΝΑΙ (Μουσική σε λειτ. θύρας DIGITAL MEDIA PORT)

   • Μουσική

    ΝΑΙ

   • Ειδήσεις

    ΝΑΙ

   • Λειτουργία S-AIR

    ΟΧΙ

   • Ασύρματο S-AIR

    ΟΧΙ

   • S-AIR Ready

    ΟΧΙ

   • Αναμονή S-AIR

    ΟΧΙ

   • Διέλευση τηλεχειριστηρίου

    ΝΑΙ

   • Απενεργοποίηση συστήματος

    ΝΑΙ

   • BRAVIA Cinema mode (Theatre mode)

    ΝΑΙ (Αυτόματος επιλογέας λειτουργίας ήχου)

   • Περιορισμός έντασης

    ΝΑΙ

   • Ακολουθία γλώσσας

    ΝΑΙ

   • Χειριστήριο για HDMI™ - Εύκολη εγκατάσταση

    Ενεργοποιημένη

   • Χειρισμός ήχου του συστήματος

    ΝΑΙ

   • Αναπαραγωγή με ένα πάτημα

    ΟΧΙ

   • VACS

    ΝΑΙ

   • A / V SYNC (συγχρονισμός ήχου/εικόνας)

    ΝΑΙ ( 0 - 300ms / βήμα 25ms )

   • Χρονοδιακόπτηςr (REC / PLAY / SLEEP)

    ΝΑΙ (- / - / ΝΑΙ)

   • Κλείδωμα για τα παιδιά

    ΝΑΙ

   • Ροοστάτης οθόνης

    ΝΑΙ (ON / OFF)

   • Απαιτήσεις ενέργειας

    220-240V, 50 / 60Hz

   • Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή

    0,3 W

   • Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

    ΝΑΙ

   • Εξωτερική κεραία FM/AM

    ΝΑΙ (75ohm)

   • RDS ( PS / PTY / EON)

    NAI / - / -

   • Ζώνη

    FM

   • Εύρος συντονισμού καναλιών (FM)

    87,5 MHz-108,0 MHz (βήμα 50 kHz)

   • Προκαθορισμένο κανάλι (FM / AM / XM)

    FM20

   • Bonus View (Profile1.1)

    ΝΑΙ

   • Κλείδωμα συρταριού

    ΝΑΙ

   • Τύπος

    Συρτάρι 1 δίσκου

   • BD-Live (profile2.0)

    ΝΑΙ

   • CD-R / RW (CD-DA)

    ΝΑΙ

   • DVD-RW/-R (VR) με CPRM

    ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • BDAV / BD-RE v2.0 (SL / DL)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • BDAV / BD-R v1.0 (SL / DL)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • DVD-RW/-R (Βίντεο)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • DVD-R (DL)

    ΝΑΙ

   • BDMV / BD-RE v3.0 (SL / DL)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • BD-R / RE (BDAV / BDMV)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • Μικτός δίσκος (BDAV / BDMV)

    - / NAI

   • CD (CD-DA)

    ΝΑΙ

   • BDMV / BD-R v2.0 (SL / DL)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • BD-ROM(SL/DL)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • JPEG (BD-R / RE, DVD+RW / +R / -RW / -R / CD-R, RW)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • AVC-HD (8cm / 12cm)(DVD+R / RW / -R / -RW)

    ΝΑΙ

   • Υβριδικός δίσκος (BD / DVD)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΟΧΙ / ΝΑΙ

   • DVD+RW / +R (+VR)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • DVD-Βίντεο

    ΝΑΙ

   • DVD+RW (8cm) (+VR)

    ΟΧΙ

   • DVD+R (DL)(+VR)

    ΝΑΙ

   • Video DAC (σήμα συνιστωσών)

    1080i, 720p : 12bit / 148,5MHz, 480i, 576i : 12bit / 54MHz

   • Component (576i/576p/720p/1080i/1080p(50Hz))

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / -

   • HDMI™(480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p (60Hz))

    - / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ, ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ, - / NAI

   • Σήμα συνιστωσών (480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p (60Hz))

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / -

   • Component (576i/576p/720p/1080i/1080p(50Hz))

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / - / - / -

   • HDMI™(480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p (60Hz))

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • Σήμα συνιστωσών (480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p (60Hz))

    ΝΑΙ / ΝΑΙ/ - / - / -

   • Component (480i/480p/720p/1080i/1080p(60Hz))

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / -

   • HDMI™(480i/480p/720p/1080i/1080p(60Hz))

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • HDMI™ (720p / 1080i / 1080p)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • Προρυθμισμένη λειτουργία εικόνας ταινιών (Αίθουσα προβολής/φωτεινό/τυπικό δωμάτιο), BRAVIA Cinema

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • Precision Cinema με τυπική ανάλυση HD

    ΝΑΙ

   • x.v.Colour

    ΝΑΙ

   • PhotoHD TV

    ΝΑΙ

   • BNR (Block Noise Reduction)

    ΝΑΙ

   • FNR (Μείωση θορύβου καρέ)

    ΝΑΙ

   • MNR (Μείωση διάχυτου θορύβου)

    ΝΑΙ

   • Προεπιλεγμένη ρύθμιση τύπου TV

    16:9

   • Προεπιλεγμένη ρύθμιση συστήματος TV

    60Hz

   • BD-HD (24Hz) (24p True Cinema™)

    ΝΑΙ

   • NTSC / PAL (60Hz / 50Hz)

    NAI / -

   • HD (60Hz)

    ΝΑΙ

   • Μετατροπή HD 24Hz σε 60Hz

    ΝΑΙ

   • SD (60Hz)

    ΝΑΙ

   • Ροή bit ήχου DTS®

    ΝΑΙ

   • Έξοδος 6 καν.LPCM (192kHz / 96kHz / 48kHz)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • Ροή bit ήχου Dolby® Digital Plus

    ΝΑΙ

   • Ροή bit ήχου Dolby® Digital

    ΝΑΙ

   • Έξοδος LPCM 8ch (96kHz / 48kHz)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • Ροή bit ήχου Master DTS®-HD

    ΝΑΙ

   • Ροή bit ήχου υψηλής ανάλυσης DTS®-HD

    ΝΑΙ

   • Ροή bit ήχου Dolby® TrueHD

    ΝΑΙ

   • Έξοδος 2 καν.LPCM (192kHz / 96kHz / 48kHz)

    ΝΑΙ / ΝΑΙ / ΝΑΙ

   • Μίξη Dolby®/DTS® σε 2ch LPCM

    ΝΑΙ

   • Γονικός έλεγχος

    ΝΑΙ

   • Γλώσσα OSD

    GB ENG, FRA, DEU, ITA, ESP, NED, PRT, SWE, DNK, NOR, FIN, RUS, POL, GRE

   • Εύκολη εγκατάσταση

    ΝΑΙ

   • Αναζήτηση σκηνών

    ΝΑΙ

   • Προώθηση / αναπαραγωγή (Flash)

    ΝΑΙ

   • Συνέχιση αναπαραγωγής πολλαπλών δίσκων

    ΟΧΙ

   • Προγραμματισμός

    ΟΧΙ

   • Ένδειξη ροής δεδομένων (βίντεο)

    ΝΑΙ

   • Επανάληψη

    ΟΧΙ

   • XMB

    ΝΑΙ

   • Προφύλαξη οθόνης

    ΝΑΙ

   • Λειτουργία αναμονής

    ΝΑΙ (Κανονικό / Γρήγορη εκκίνηση)

   • Οθόνη έναρξης λειτουργίας

    ΝΑΙ

   • Συνέχιση μονού δίσκου

    ΝΑΙ

   • Τυχαία σειρά

    ΟΧΙ

   • Εμπρός πλέγμα

    Σταθερό

   • Τύπος καμπίνας

    Ανάκλαση μπάσων

   • Υποδοχή εισόδου

    Τύπος πίεσης

   • Μονάδα τουίτερ (Π x Υ) mm

    20

   • Μονάδα γούφερ (Π x Υ) mm

    50 x2

   • Ονομαστική τιμή σύνθετης αντίστασης

    4 ohm

   • Παρεχόμενο καλώδιο (m)

    3,5

   • Τύπος

    Micro Satellite

   • Σύστημα ηχείων

    2 δρόμων

   • Ονομασία μοντέλου

    SS-TSZ7

   • Μονάδα ηχείου

    3 μονάδες

   • Τύπος καμπίνας

    Ανάκλαση μπάσων

   • Υποδοχή εισόδου

    Τύπος πίεσης

   • Υλικό πλαισίου

    Ξύλο

   • Ονομαστική τιμή σύνθετης αντίστασης

    3 ohm

   • Παρεχόμενο καλώδιο

    Δ/Ε

   • Ενεργητικό/Παθητικό

    Ενεργό

   • Συχνότητα αποκοπής

    Δ/Ε

   • Σύστημα ηχείων

    Υπογούφερ

   • Ονομασία μοντέλου

    SS-WSZ7

   • Μονάδα ηχείου

    1 δρόμου

   • Προ-προγραμματισμός

    ΝΑΙ

   • Ονομασία μοντέλου

    RM-ADP035

   • Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης BRAVIA Sync

    ΝΑΙ

   • Μπαταρία (μέγεθος/τύπος)

    AA / Μαγγανίου

   • Βάση iPod

    ΟΧΙ

   • καλώδιο βίντεο

    ΝΑΙ (Σύνθετο σήμα x1)

   • Διαστάσεις εμπρόσθιου ηχείου (Π x Υ x Β) (κατά προσέγγιση)

    81 x 265 x 130

   • Δέκτης BD

    ΝΑΙ

   • Βάρος δέκτη (κατά προσέγγιση) kg

    4

   • Υπογούφερ

    ΝΑΙ

   • Διαστάσεις Υπογούφερ (Π x Υ x Β) (κατά προσέγγιση) mm

    187 x 445 x 340

   • Τύπος μονάδας (DVD / CDP / ST / TA / STR / TC / MD / κ.λπ.)

    Όλα σε ένα

   • Δορυφορικό ηχείο (εμπρός)

    ΝΑΙ

   • Βάρος εμπρόσθιων ηχείων (κατά προσέγγιση) kg

    0,9

   • Διαστάσεις (Π x Υ x Β) (κατά προσέγγιση)

    350 x 69 x 277

   • Βάρος υπογούφερ (κατά προσέγγιση) kg

    8,8