• Ισχύς εξόδου (RMS 10%): Κεντρικό περιβάλλοντος ήχου (W) 1 x

    86,0

   • Αποκωδικοποιητής: DTS

    ΝΑΙ

   • Αναπαραγωγή δίσκων DVD+RW

    ΝΑΙ

   • Ψηφιακός ενισχυτής

    ΝΑΙ

   • Αναπαραγωγή δίσκων CD

    ΝΑΙ

   • Ισχύς εξόδου (RMS 10%): Εμπρός (W) 2 x

    86,0

   • Αναπαραγωγή CD-R

    ΝΑΙ

   • Ισχύς εξόδου (RMS 10%): Υπογούφερ (W)

    170,0

   • Αναπαραγωγή δίσκων CD-RW

    ΝΑΙ

   • Αποκωδικοποιητής: Dolby® Digital

    ΝΑΙ

   • Αναπαραγωγή δίσκων DVD-R

    ΝΑΙ

   • Αναπαραγωγή δίσκων DVD-RW

    ΝΑΙ

   • Πίσω ασύρματο ηχείο

    ΝΑΙ

   • Αναπαραγωγή δίσκων Super Video CD

    ΝΑΙ

   • Αναπαραγωγή δίσκων βίντεο CD

    ΝΑΙ

   • Αναπαραγωγή δίσκων DVD

    ΝΑΙ

   • Αποκωδικοποιητής: Dolby® ProLogic® II

    ΝΑΙ

   • Αναπαραγωγή MP3

    ΝΑΙ

   • Αναπαραγωγή δίσκου DVD+R

    ΝΑΙ

   • Αναπαραγωγή JPEG-CD-R

    ΝΑΙ

   • Αποκωδικοποιητής: Dolby® ProLogic

    ΝΑΙ

   • Δυναμική ενίσχυση μπάσων

    ΝΑΙ

   • Αναπαραγωγή δίσκων Super Audio CD

    ΝΑΙ

   • Είσοδος Scart

    1,0

   • Έξοδος υπογούφερ (ενεργό)

    1,0

   • Έξοδος ήχου

    0,0

   • Έξοδος ακουστικών

    ΝΑΙ

   • Έξοδος σήματος συνιστωσών βίντεο

    0,0

   • Σύνθετη αντίσταση ακουστικών (Ω)

    8.0

   • Ψηφιακή είσοδος

    1,0

   • Είσοδος βίντεο

    2.0

   • Είσοδος ήχου

    2.0

   • Έξοδος βίντεο

    0,0

   • Έξοδος Scart

    1,0

   • Συσκευή αναπαραγωγής DVD

    ΝΑΙ

   • Πίσω ηχεία 2 x

    L:SA-TSLF1 / R:SS-TSLF1W

   • Δέκτης με RDS

    ΝΑΙ

   • Εμπρός ηχεία 2 x

    SS-TSLF1

   • Κεντρικό ηχείο 1 x

    SS-CTLF1

   • Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Super Audio CD

    ΝΑΙ

   • CD Text

    ΝΑΙ

   • Προσαρμοσμένη επεξεργασία: Πρόγραμμα

    ΝΑΙ

   • Λειτουργία επανάληψης

    ΝΑΙ

   • Συσκευή αναπαραγωγής CD

    ΝΑΙ

   • Προσαρμοσμένη επεξεργασία: Τυχαία σειρά

    ΝΑΙ

   • Σύστημα (δρόμοι) πίσω ηχείου

    2.0

   • Μαγνητική θωράκιση

    ΝΑΙ

   • Σύστημα (δρόμοι) εμπρός ηχείου

    2.0

   • Σύστημα (δρόμοι) κεντρικού ηχείου

    2.0

   • Ζώνη εκπομπής: MW

    ΝΑΙ

   • Προσυντονισμοί FM

    20.0

   • Ακροδέκτης εξωτερικής κεραίας

    ΝΑΙ

   • Ζώνη εκπομπής: FM

    ΝΑΙ

   • RDS

    ΝΑΙ

   • Χρονοδιακόπτης ύπνου

    ΝΑΙ

   • Προσυντονισμοί MW

    10,0

   • Βάθος εμπρός ηχείου (mm)

    300,0

   • Βάρος: Σύστημα (kg)

    4,5

   • Ύψος κεντρικού ηχείου (mm)

    150,0

   • Βάθος κεντρικού ηχείου (mm)

    50,5

   • Όνομα υπογούφερ

    SA-WSLF1

   • Ύψος πίσω ηχείου (mm)

    1205,0

   • Βάθος συστήματος (mm)

    180,0

   • Βάρος: Πίσω ηχείο ανά κομμάτι (kg)

    6,3

   • Ύψος συστήματος (mm)

    200,0

   • Πλάτος συστήματος (mm)

    568,0

   • Πλάτος υπογούφερ (mm)

    241,0

   • Κατανάλωση κατά την αναμονή (W)

    0,3

   • Βάρος: Υπογούφερ (kg)

    14,0

   • Βάρος: Κεντρικό ηχείο ανά κομμάτι (kg)

    1,9

   • Πλάτος εμπρός ηχείου (mm)

    300,0

   • Τύπος παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου υπερύθρων

    RM-SP320

   • Ύψος εμπρός ηχείου (mm)

    1205,0

   • Απαιτήσεις ενέργειας

    230 V, 50/60 Hz

   • Πλάτος πίσω ηχείου (mm)

    300,0

   • Πλάτος κεντρικού ηχείου (mm)

    470,0

   • Βάθος πίσω ηχείου (mm)

    300,0

   • Ύψος υπογούφερ (mm)

    606,0

   • Κατανάλωση κατά τη λειτουργία (W)

    136,0

   • Βάρος: Εμπρός ηχείο ανά κομμάτι (kg)

    5,8

   • Βάθος υπογούφερ (mm)

    241,0